Gmina Człopa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 13 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
{{Gmina infobox
{{Gmina infobox
  |gmina_nazwa        = Gmina xxx
  |gmina_nazwa        = Gmina Człopa
  |gmina_grafika      = dzielnica_brak.jpg
  |gmina_grafika      = dzielnica_brak.jpg
  |opis_zdjecia        =  
  |opis_zdjecia        =  
  |nazwa_dawna        =  
  |nazwa_dawna        =  
  |nazwa_niemiecka    =  
  |nazwa_niemiecka    = Schloppe
  |powiat              = xxx
  |powiat              = wałecki
  |gmina_rodzaj        = xxx
  |gmina_rodzaj        = miejsko - wiejska
  |solectwa_liczba    = xxx
  |solectwa_liczba    = 12
  |miejscowosci_liczba = xxx
  |miejscowosci_liczba = 32
  |mapa_link          =
  |mapa_link          =
  |www                =  
  |www                =  
}}  
}}  
{{WEdycji}}
{{WEdycji}}
'''xxx''' – gmina miejsko-wiejska położona w [[województwo zachodniopomorskie|województwie zachodniopomorskim]], xxx
'''Gmina Człopa''' – gmina miejsko-wiejska położona w [[województwo zachodniopomorskie|województwie zachodniopomorskim]], w południowo-zachodniej części powiatu wałeckiego.
== Geografia ==
== Geografia ==
=== Położenie ===  
=== Położenie ===  
=== Klimat ===  
=== Klimat ===  
=== Obiekty fizjograficzne ===  
=== Obiekty fizjograficzne ===
Jeziora znajdujące się w gminie Człopa<ref>Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [online] [Przeglądany 30.08.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php</ref>:
* [[Bagniste]]
* [[Bukowo (jezioro, gmina Człopa) | Bukowo]]
* [[Długie (jezioro, gmina Człopa) | Długie]]
* [[Drzeźno Wielkie (jezioro, gmina Człopa) | Drzeźno Wielkie]]
* [[Dubie (jezioro, gmina Człopa) | Dubie]]
* [[Dziewicze (jezioro, gmina Człopa) | Dziewicze]]
* [[Jamno (jezioro, gmina Człopa) | Jamno]]
* [[Kamień (jezioro, gmina Człopa) | Kamień]]
* [[Kociołek (jezioro, gmina Człopa) | Kociołek]]
* [[Krzywe (jezioro, gmina Człopa) | Krzywe]]
* [[Leśne (jezioro, gmina Człopa) | Leśne]]
* [[Linowe (jezioro, gmina Człopa) | Linowe]]
* [[Mały Staw (jezioro, gmina Człopa) | Mały Staw]]
* [[Młyńskie Wielkie (jezioro, gmina Człopa) | Młyńskie Wielkie]]
* [[Morskie Oko (jezioro, gmina Człopa) | Morskie Oko]]
* [[Piaseczno Małe (jezioro, gmina Człopa) | Piaseczno Małe]]
* [[Piaseczno Wielkie (jezioro, gmina Człopa) | Piaseczno Wielkie]]
* [[Płocice (jezioro, gmina Człopa) | Płocice]]
* [[Płoć (jezioro, gmina Człopa) | Płoć]]
* [[Racze (jezioro, gmina Człopa) | Racze]]
* [[Rakowiec (jezioro, gmina Człopa) | Rakowiec]]
* [[Sołtyskie (jezioro, gmina Człopa) | Sołtyskie]]
* [[Suche (jezioro, gmina Człopa) | Suche]]
* [[Sumite (jezioro, gmina Człopa) | Sumite]]
* [[Szczuczarz (jezioro, gmina Człopa) | Szczuczarz]]
* [[Wielkie Kochlino (jezioro, gmina Człopa) | Wielkie Kochlino]]
* [[Załomie (jezioro, gmina Człopa) | Załomie]]
* [[Zdroje (jezioro, gmina Człopa) | Zdroje]]
 
=== Przyroda ===  
=== Przyroda ===  
== Historia ==
== Historia ==
== Gospodarka i infrastruktura ==
== Gospodarka i infrastruktura ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012<ref> Portret gminy ............. W: Bank Danych Lokalnych [online].  
|+Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012<ref> Portret gminy Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims </ref>
 
[Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims </ref>
|-
|-
|'''Sekcja PKD'''                                 || '''Liczba podmiotów'''
|'''Sekcja PKD'''                                 || '''Liczba podmiotów'''
|-
|-
|<small>Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo</small> || xxx
|<small>Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo</small> || 57
|-
|-
|<small>Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie</small> || xxx
|<small>Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie</small> || 0
|-
|-
|<small>Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe</small>                 || xxx
|<small>Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe</small>                 || 26
|-
|-
|<small>Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych</small>                                                                 || xxx
|<small>Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych</small>                                                                 || 2
|-
|-
|<small>Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją </small>  || xxx
|<small>Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją </small>  || 2
|-
|-
|<small>Sekcja F - Budownictwo</small>                                  || xxx
|<small>Sekcja F - Budownictwo</small>                                  || 66
|-
|-
|<small>Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych</small> || xxx
|<small>Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych</small> || 90
|-
|-
|<small>Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa</small>         || xxx
|<small>Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa</small>         || 13
|-
|-
|<small>Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi</small> || xxx
|<small>Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi</small> || 9
|-
|-
|<small>Sekcja J - Informacja i komunikacja</small>                 || xxx
|<small>Sekcja J - Informacja i komunikacja</small>                 || 0
|-
|-
|<small>Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa</small>        || xxx
|<small>Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa</small>        || 2
|-
|-
|<small>Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości</small> || xxx
|<small>Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości</small> || 6
|-
|-
|<small>Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna</small>  || xxx
|<small>Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna</small>  || 13
|-
|-
|<small>Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca</small> || xxx
|<small>Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca</small> || 7
|-
|-
|<small>Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne</small>      || xxx
|<small>Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne</small>      || 5
|-
|-
|<small>Sekcja P - Edukacja</small>                                         || xxx
|<small>Sekcja P - Edukacja</small>                                         || 10
|-
|-
|<small>Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna</small>                 || xxx
|<small>Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna</small>                 || 11
|-
|-
|<small>Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją</small> || xxx
|<small>Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją</small> || 4
|-
|-
|<small>Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa</small>                 || xxx
|<small>Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa</small>                 || 11
|-
|-
|'''Ogółem '''                                                         ||'''xxx'''
|'''Ogółem '''                                                         ||'''334'''
|}
|}


== Samorząd ==
== Samorząd ==
Organami samorządowymi w gminie Człopa jest [http://pl.wikipedia.org/wiki/Burmistrz Burmistrz Miasta] oraz [http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy Rada Miasta]. W gminie Człopa funkcję burmistrza sprawuje [[Zdzisław Kmieć]]<ref>UDane teleadresowe, w: Biuletyn Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.czlopa.pl/</ref>. Rada Miasta składa się z 15 radnych<ref>Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389 </ref>.<br />
Aktualny skład Rady Miasta Człopa<ref>Organy, Rada Miejska, Rada Miejska 2010-2014, w: BBiuletyn Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.czlopa.pl/strony/276.dhtml</ref>:
* [[Krzysztof Sawczyszyn]] - Przewodnicząca Rady Miejskiej
* [[Marlena Otto]] - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
* [[Anna Gryćko]] - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
* [[Dariusz Pogorzelski]]
* [[Zbyszek Ślusarski]]
* [[Marian Storman]]
* [[Dariusz Baniowski]]
* [[Halina Kaczmarek]]
* [[Małgorzata Bukała]]
* [[Zofia Furman]]
* [[Sławomir Kiszka]]
* [[Cezary Pluta]]
* [[Artur Banaśkiewicz]]
* [[Wojciech Lisowski]]
* [[Ryszard Grobel]]
Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku<ref>Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2</ref>.<br />
Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco<ref>Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat wałecki - gm. Człopa, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej  [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321702.html</ref>:<br />
'''W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:'''
* Komitet Wyborczy Wyborców Haliny Rakowskiej "Niezależni" uzyskał 7 mandatów w radzie
* Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa uzyskał 5 mandatów w radzie
* Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Gutkowskiego uzyskał 3 mandaty w radzie
'''W głosowaniu na Burmistrza:'''
* [[Zbigniew Gutowski]] - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 245, co stanowiło 10.14%
* [[Zdzisław Kmieć]] - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 984, co stanowiło 40.71% - przechodzi do drugiej tury
* [[Bogdan Nowicki]] - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 195, co stanowiło 8.07%
* [[Halina Ewa Rakowska]] - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 892, co stanowiło 36.91% - przechodzi do drugiej tury
* [[Irena Maria Smoleńska]] - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 101, co stanowiło 4.18%
Druga tura wyborów odbyła się w dniu 05 grudnia 2010, jej wyniki przedstawiają się następująco:
* [[Zdzisław Kmieć]] - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 1 456, co stanowiło 62,98% - wybrany burmistrzem
* [[Halina Ewa Rakowska]] - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 856, co stanowiło 37,02%
Przy Radzie Miasta działają komisje<ref>Organy, Rada Miejska, Komisje 2010-2014 w: Biuletyn Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.czlopa.pl/strony/290.dhtml</ref>:
* Komisja Rolnictwa ,Rozwoju Gospodarczego , Budżetu i Finansów
* Komisja Oświaty , Kultury , Sportu , Zdrowia i Infrastruktury Społecznej
* Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Człopie


== Kultura ==
== Kultura ==
Linia 78: Linia 150:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Kultura w gminie ........ według danych GUS, stan na 2012 rok<ref>Portret gmina ............. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany  
|+ Kultura w gminie Człopa według danych GUS, stan na 2012 rok<ref>Portret gmina Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims</ref>:
 
20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims</ref>:
|-
|-
|'''Biblioteki'''<ref>Dane z 2011 roku.</ref>       ||                                  
|'''Biblioteki'''       ||                                  
|-
|-
|<small>Liczba bibliotek</small>                      || xxx
|<small>Liczba bibliotek</small>                      || 4
|-
|-
|<small>Liczba czytelników w ciągu roku</small>        || xxx
|<small>Liczba czytelników w ciągu roku</small>        || 222
|}
|}


Linia 92: Linia 162:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Oświata w gminie .............. według danych GUS, stan na 2011 rok<ref>Portret gmina .................. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany  
|+ Oświata w gminie Człopa według danych GUS<ref>Portret gmina Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims</ref>:
 
20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims</ref>:
|-
|-
|'''Wychowanie przedszkolne''' ||                                  
|'''Wychowanie przedszkolne''' ||                                  
|-
|-
|<small>Liczba przedszkoli <br />wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych</small> || xxx
|<small>Liczba przedszkoli <br />wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych</small> || 2
|-
|-
|<small>Liczba dzieci w przedszkolach</small> || xxx
|<small>Liczba dzieci w przedszkolach</small> || 161
|-
|-
|'''Szkoły podstawowe'''         ||
|'''Szkoły podstawowe'''         ||
|-
|-
|<small>Liczba szkół</small>|| xxx
|<small>Liczba szkół</small>|| 1
|-
|-
|<small>Liczba uczniów</small>|| xxx
|<small>Liczba uczniów</small>|| 304
|-
|-
|'''Szkoły gimnazjalne''' ||
|'''Szkoły gimnazjalne''' ||
|-
|-
|<small>Liczba szkół</small>|| xxx
|<small>Liczba szkół</small>|| 1
|-
|-
|<small>Liczba uczniów</small>|| xxx
|<small>Liczba uczniów</small>|| 180
|-
|'''Szkoły zasadnicze''' ||
|-
|<small>Liczba szkół</small>|| xxx
|-
|<small>Liczba uczniów</small>|| xxx
|-
|-
|'''Licea ogólnokształcące''' ||
|'''Licea ogólnokształcące''' ||
|-
|-
|<small>Liczba szkół</small>|| xxx
|<small>Liczba szkół</small>|| 1
|-
|-
|<small>Liczba uczniów</small>|| xxx
|<small>Liczba uczniów</small>|| 52
|}
|}


== Kościoły i związki wyznaniowe ==
== Kościoły i związki wyznaniowe ==
 
Na terenie gminy Człopa działa parafia rzymskokatolicka<ref>Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.08.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie</ref>:
* św. Antoniego w [[Człopa|Człopie]] (liczba wiernych: 4 100) mająca kościoły filialne:
** św. Stanisława BM  - [[Bukowo (gminja Człopa)|Bukowo]]
** św. Józefa - [[Drzonowo (gmina Człopa)|Drzonowo]]
** Matki Bożej Częstochowskiej - [[Golin]]
** Matki Bożej Wspomożenia Wiernych - [[Jaglice]]
** Najświętszego Serca Pana Jezusa - [[Przelewice (gmina Człopa)|Przelewice]]
** św. Maksymiliana Kolbego - [[Szczuczarz]]
* Matki Bożej Bolesnej w [[Mielęcin|Mielęcinie]] (liczba wiernych: 1 150), która posiada kościoły filialne:
** Trójcy Świętej - [[Miłogoszcz]] ([[gmina Tuczno]])
** św. Piotra i Pawła Ap. - [[Rusinowo]] ([[gmina Tuczno]])
** Trójcy Świętej - [[Wołowe Lasy]]


== Sport ==
== Sport ==
Linia 134: Linia 207:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Sport w gmina ........... według danych GUS, stan na 2010 rok<ref>Portret gminy .............. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany  
|+ Sport w gmina Człopa, według danych GUS, stan na 2010 rok<ref>Portret gminy Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany  


20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims</ref>:
20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims</ref>:
Linia 140: Linia 213:
|'''Kluby Sportowe'''                             ||                                  
|'''Kluby Sportowe'''                             ||                                  
|-
|-
|<small>Liczba klubów</small>                      || xxx
|<small>Liczba klubów</small>                      || 3
|-
|-
|<small>Liczba sekcji sportowych</small>            || xxx
|<small>Liczba sekcji sportowych</small>            || 7
|-
|-
|'''Ćwiczący'''                                     ||                               
|'''Ćwiczący'''                                     ||                               
|-
|-
|<small>Liczba mężczyzn</small>                    || xxx
|<small>Liczba mężczyzn</small>                    || 103
|-
|-
|<small>Liczba kobiet</small>                      || xxx
|<small>Liczba kobiet</small>                      || 15
|-
|-
|<small>Suma</small>                                || xxx
|<small>Suma</small>                                || 118
|-
|-
|'''Ćwiczący do 18 roku życia'''                    ||
|'''Ćwiczący do 18 roku życia'''                    ||
|-
|-
|<small>Liczba chłopców</small>                    || xxx
|<small>Liczba chłopców</small>                    || 49
|-
|-
|<small>Liczba dziewcząt</small>                    || xxx
|<small>Liczba dziewcząt</small>                    || 15
|-
|-
|<small>Suma</small>                                || xxx
|<small>Suma</small>                                || 64
|}
|}


== Turystyka ==
== Turystyka ==
== Demografia ==
== Demografia ==
 
Liczba mieszkańców w gminie Człopa jest stała, ma na to wpływ niski [http://pl.wikipedia.org/wiki/Przyrost_naturalny przyrost naturalny], który w 2012 roku wynosił -2,4 na 1000 mieszkańców, ponadto występuje ujemne saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło -46 osób. Sytuacji nie zmienia saldo migracji zagranicznych, które w 2012 wyniosło 0 osób<ref>Portret gminy Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims  </ref>. Gęstość zaludnienia w gminie Człopa wynosi 14 osoby na 1 km²<ref>Portret gminy Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims  </ref>.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Liczba ludności w gminie Drawsko Pomorskie na przestrzeni lat 2008 - 2012<ref>Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych  
|+ Liczba ludności w gminie Człopa na przestrzeni lat 2008 - 2012<ref>Portret gmina Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims  </ref>.
 
GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims  </ref>.
|-
|-
!  !! 2008 !! 2009 !! 2010 !! 2011 !! 2012
!  !! 2008 !! 2009 !! 2010 !! 2011 !! 2012
|-
|-
| '''Ogółem''' || xxx || xxx || xxx || xxx || xxx
| '''Ogółem''' || 5 058 || 5 072 || 5 138 || 5 106 || 5 053
|-
|-
| '''Kobiety''' || xxx || xxx || xxx || xxx || xxx
| '''Kobiety''' || 2 573 || 2 567 || 2 587 || 2 582 || 2 566
|-
|-
| '''Mężczyźni''' || xxx || xxx || xxx || xxx || xxx
| '''Mężczyźni''' || 2 485 || 2 505 || 2 551 || 2 524 || 2 487
|}
|}


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują<ref>Portret gmina Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims  </ref>:
* przedprodukcyjnym - 1 011 osób - 20%
* produkcyjnym - 3 259 osób - 64,5%
* poprodukcyjnym - 783 osoby - 15,5%


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują<ref>Portret gmina ............, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany
20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims  </ref>:
* przedprodukcyjnym - xxx osób - xxx%
* produkcyjnym - xxx osób - xxx%
* poprodukcyjnym - xxx osób - xxx%
W gminie ......... na 100 mężczyzn przypada xxx kobiet<ref>Portret gmina .................., w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany


20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims  </ref>.
W gminie Człopa na 100 mężczyzn przypada 103 kobiety<ref>Portret gmina Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims  </ref>.


==System ochrony zdrowia==
==System ochrony zdrowia==
Linia 196: Linia 262:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Ochrona zdrowia w gminie ................... według danych GUS, stan na 2011 rok<ref>Portret gmina ................. W: Bank Danych Lokalnych [online].  
|+ Ochrona zdrowia w gminie Człopa według danych GUS, stan na 2011 rok<ref>Portret gmina Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online].  


[Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims</ref>:
[Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims</ref>:
Linia 202: Linia 268:
|'''Zakłady opieki zdrowotnej'''               ||                                  
|'''Zakłady opieki zdrowotnej'''               ||                                  
|-
|-
|<small>Liczba jednostek publicznych</small>          || xxx
|<small>Liczba jednostek publicznych</small>          || 2
|-
|-
|<small>Liczba jednostek niepublicznych</small>        || xxx
|<small>Liczba jednostek niepublicznych</small>        || 0
|-
|-
|<small>Suma</small>                                  || xxx
|<small>Suma</small>                                  || 2
|-
|-
|'''Liczba praktyk lekarskich'''               || xxx
|'''Liczba praktyk lekarskich'''               || 2
|-
|-
|'''Apteki ogólnodostępne<ref>Dane z 2012 roku.</ref>'''  ||
|'''Apteki ogólnodostępne<ref>Dane z 2012 roku.</ref>'''  ||
|-
|-
|<small>Liczba aptek ogólnodostępnych</small>          || xxx
|<small>Liczba aptek ogólnodostępnych</small>          || 2
|-
|-
|<small>Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną</small> || xxx
|<small>Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną</small> || 2 527
|}
|}


== Herb ==
== Herb ==
[[Plik:Herb brak.jpg|100px|thumb|rights|Herb xxx]]
[[Plik:Herb gmina Człopa.png|100px|thumb|rights|Herb gminy Człopa]]


<br />
<br />

Aktualna wersja na dzień 12:56, 4 wrz 2013

Gmina Człopa
Gmina Człopa
Nazwa niemiecka Schloppe
Powiat wałecki
Rodzaj gminy miejsko - wiejska
Liczba sołectw 12
Liczba miejscowości 32
[ Strona internetowa miejscowości.]
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Człopa – gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowo-zachodniej części powiatu wałeckiego.

Geografia

Położenie

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Jeziora znajdujące się w gminie Człopa[1]:

Przyroda

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[2]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 57
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 26
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 2
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2
Sekcja F - Budownictwo 66
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 90
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 13
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 9
Sekcja J - Informacja i komunikacja 0
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 6
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 13
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 7
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 5
Sekcja P - Edukacja 10
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 11
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 4
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 11
Ogółem 334

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Człopa jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. W gminie Człopa funkcję burmistrza sprawuje Zdzisław Kmieć[3]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[4].

Aktualny skład Rady Miasta Człopa[5]:


Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[6].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[7]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców Haliny Rakowskiej "Niezależni" uzyskał 7 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa uzyskał 5 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Gutkowskiego uzyskał 3 mandaty w radzie


W głosowaniu na Burmistrza:

 • Zbigniew Gutowski - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 245, co stanowiło 10.14%
 • Zdzisław Kmieć - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 984, co stanowiło 40.71% - przechodzi do drugiej tury
 • Bogdan Nowicki - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 195, co stanowiło 8.07%
 • Halina Ewa Rakowska - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 892, co stanowiło 36.91% - przechodzi do drugiej tury
 • Irena Maria Smoleńska - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 101, co stanowiło 4.18%

Druga tura wyborów odbyła się w dniu 05 grudnia 2010, jej wyniki przedstawiają się następująco:

 • Zdzisław Kmieć - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 1 456, co stanowiło 62,98% - wybrany burmistrzem
 • Halina Ewa Rakowska - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 856, co stanowiło 37,02%

Przy Radzie Miasta działają komisje[8]:

 • Komisja Rolnictwa ,Rozwoju Gospodarczego , Budżetu i Finansów
 • Komisja Oświaty , Kultury , Sportu , Zdrowia i Infrastruktury Społecznej
 • Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Człopie

Kultura

Kultura w gminie Człopa według danych GUS, stan na 2012 rok[9]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 4
Liczba czytelników w ciągu roku 222

Oświata

Oświata w gminie Człopa według danych GUS[10]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
2
Liczba dzieci w przedszkolach 161
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 304
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 180
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 52

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Człopa działa parafia rzymskokatolicka[11]:

Sport

Sport w gmina Człopa, według danych GUS, stan na 2010 rok[12]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 3
Liczba sekcji sportowych 7
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 103
Liczba kobiet 15
Suma 118
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 49
Liczba dziewcząt 15
Suma 64

Turystyka

Demografia

Liczba mieszkańców w gminie Człopa jest stała, ma na to wpływ niski przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił -2,4 na 1000 mieszkańców, ponadto występuje ujemne saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło -46 osób. Sytuacji nie zmienia saldo migracji zagranicznych, które w 2012 wyniosło 0 osób[13]. Gęstość zaludnienia w gminie Człopa wynosi 14 osoby na 1 km²[14].

Liczba ludności w gminie Człopa na przestrzeni lat 2008 - 2012[15].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 5 058 5 072 5 138 5 106 5 053
Kobiety 2 573 2 567 2 587 2 582 2 566
Mężczyźni 2 485 2 505 2 551 2 524 2 487

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[16]:

 • przedprodukcyjnym - 1 011 osób - 20%
 • produkcyjnym - 3 259 osób - 64,5%
 • poprodukcyjnym - 783 osoby - 15,5%


W gminie Człopa na 100 mężczyzn przypada 103 kobiety[17].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w gminie Człopa według danych GUS, stan na 2011 rok[18]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 2
Liczba jednostek niepublicznych 0
Suma 2
Liczba praktyk lekarskich 2
Apteki ogólnodostępne[19]
Liczba aptek ogólnodostępnych 2
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 2 527

Herb

Herb gminy Człopa


Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy .............[20].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Przypisy

 1. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [online] [Przeglądany 30.08.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 2. Portret gminy Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 3. UDane teleadresowe, w: Biuletyn Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.czlopa.pl/
 4. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 5. Organy, Rada Miejska, Rada Miejska 2010-2014, w: BBiuletyn Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.czlopa.pl/strony/276.dhtml
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 7. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat wałecki - gm. Człopa, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321702.html
 8. Organy, Rada Miejska, Komisje 2010-2014 w: Biuletyn Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.czlopa.pl/strony/290.dhtml
 9. Portret gmina Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 10. Portret gmina Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 11. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.08.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 12. Portret gminy Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 13. Portret gminy Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 14. Portret gminy Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 15. Portret gmina Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 16. Portret gmina Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Portret gmina Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Portret gmina Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Dane z 2012 roku.
 20. xxx

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też