Gmina Człopa

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina xxx
Gmina xxx
Powiat xxx
Rodzaj gminy xxx
Liczba sołectw xxx
Liczba miejscowości xxx
[ Strona internetowa miejscowości.]
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


xxx – gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, xxx

Geografia

Położenie

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Przyroda

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[1]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo xxx
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie xxx
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe xxx
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych xxx
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją xxx
Sekcja F - Budownictwo xxx
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych xxx
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa xxx
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi xxx
Sekcja J - Informacja i komunikacja xxx
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa xxx
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości xxx
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna xxx
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca xxx
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne xxx
Sekcja P - Edukacja xxx
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna xxx
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją xxx
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa xxx
Ogółem xxx

Samorząd

Kultura

Kultura w gminie ........ według danych GUS, stan na 2012 rok[2]:
Biblioteki[3]
Liczba bibliotek xxx
Liczba czytelników w ciągu roku xxx

Oświata

Oświata w gminie .............. według danych GUS, stan na 2011 rok[4]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
xxx
Liczba dzieci w przedszkolach xxx
Szkoły podstawowe
Liczba szkół xxx
Liczba uczniów xxx
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół xxx
Liczba uczniów xxx
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół xxx
Liczba uczniów xxx
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół xxx
Liczba uczniów xxx

Kościoły i związki wyznaniowe

Sport

Sport w gmina ........... według danych GUS, stan na 2010 rok[5]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów xxx
Liczba sekcji sportowych xxx
Ćwiczący
Liczba mężczyzn xxx
Liczba kobiet xxx
Suma xxx
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców xxx
Liczba dziewcząt xxx
Suma xxx

Turystyka

Demografia

Liczba ludności w gminie Drawsko Pomorskie na przestrzeni lat 2008 - 2012[6].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem xxx xxx xxx xxx xxx
Kobiety xxx xxx xxx xxx xxx
Mężczyźni xxx xxx xxx xxx xxx


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[7]:

 • przedprodukcyjnym - xxx osób - xxx%
 • produkcyjnym - xxx osób - xxx%
 • poprodukcyjnym - xxx osób - xxx%


W gminie ......... na 100 mężczyzn przypada xxx kobiet[8].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w gminie ................... według danych GUS, stan na 2011 rok[9]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych xxx
Liczba jednostek niepublicznych xxx
Suma xxx
Liczba praktyk lekarskich xxx
Apteki ogólnodostępne[10]
Liczba aptek ogólnodostępnych xxx
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną xxx

Herb

Herb xxx


Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy .............[11].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Przypisy

 1. Portret gminy ............. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 2. Portret gmina ............. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 3. Dane z 2011 roku.
 4. Portret gmina .................. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 5. Portret gminy .............. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 6. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 7. Portret gmina ............, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 8. Portret gmina .................., w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 9. Portret gmina ................. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 10. Dane z 2012 roku.
 11. xxx

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też