Gmina Tuczno

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Tuczno
Gmina Tuczno
Powiat wałecki
Rodzaj gminy miejsko - wiejska
Liczba sołectw 14
Liczba miejscowości 21
[ Strona internetowa miejscowości.]
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Tuczno – gmina miejsko-wiejska położona w środkowo-zachodniej części powiatu wałeckiego w województwie zachodniopomorskim.

Geografia

Położenie

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Przyroda

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[1]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 53
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 28
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1
Sekcja F - Budownictwo 67
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 114
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 22
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 16
Sekcja J - Informacja i komunikacja 4
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 7
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 11
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 11
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 5
Sekcja P - Edukacja 15
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 16
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 9
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 32
Ogółem 415

Samorząd

Kultura

Kultura w gminie Tuczno według danych GUS, stan na 2012 rok[2]:
Biblioteki[3]
Liczba bibliotek 2
Liczba czytelników w ciągu roku 774

Oświata

Oświata w gminie Tuczno według danych GUS[4]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
1
Liczba dzieci w przedszkolach 147
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 3
Liczba uczniów 318
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 164

Kościoły i związki wyznaniowe

Sport

Sport w gminie Tuczno według danych GUS, stan na 2010 rok[5]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 4
Liczba sekcji sportowych 7
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 65
Liczba kobiet 66
Suma 131
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 60
Liczba dziewcząt 62
Suma 122

Turystyka

Demografia

Liczba ludności w gminie Drawsko Pomorskie na przestrzeni lat 2008 - 2012[6].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem xxx xxx xxx xxx xxx
Kobiety xxx xxx xxx xxx xxx
Mężczyźni xxx xxx xxx xxx xxx


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[7]:

 • przedprodukcyjnym - xxx osób - xxx%
 • produkcyjnym - xxx osób - xxx%
 • poprodukcyjnym - xxx osób - xxx%


W gminie ......... na 100 mężczyzn przypada xxx kobiet[8].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w gminie Tuczno według danych GUS, stan na 2011 rok[9]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 2
Suma 2
Liczba praktyk lekarskich 2
Apteki ogólnodostępne[10]
Liczba aptek ogólnodostępnych 2
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 2 545

Herb

Herb xxx


Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy .............[11].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Przypisy

 1. Portret gminy Tuczno. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 2. Portret gminy Tuczno. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 3. Dane z 2011 roku.
 4. Portret gminy Tuczno. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 5. Portret gminy Tuczno. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 6. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 7. Portret gmina ............, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 8. Portret gmina .................., w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 9. Portret gminy Tuczno. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 10. Dane z 2012 roku.
 11. xxx

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też