Harcerski kominek (TV)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Okolicznościowe pismo Komendy Chorągwi ZHP w Szczecinie z okazji wyemitowania dwunastego programu z cyklu Harcerski kominek

Harcerski kominek (1967-1971) – cykliczny program dla młodzieży szkolnej realizowany w latach 1967-1971. W każdej audycji ogłaszano konkurs z zadaniami dla młodzieży

Wybrane programy

Harcerski kominek nr 4 (13 kwietnia 1968)

Tematy wydania: filmowy portret 86 drużyny harcerskiej, gospodarza programu; 23 rocznica wyzwolenia Szczecina; rozmowa drużynowej Aliny Zbróg z gościem programu, płk. Zbigniewem Czerniawskim (walki o Szczecin w 1945 roku, gawęda o pierwszych dniach wyzwolonego miasta); wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Spotkanie w Szczecinie w interpretacji druhny Szewczykowskiej; losowanie nagród w konkursie ogłoszonym w poprzednim programie; starofrancuska ballada Przepis na pasztet w wykonaniu zespołu wokalnego Szpilki przy Technikum Odzieżowym w Szczecinie; Harcerski zwiad - uhonorowanie plakietką „Przyjaciel Żołnierza” szczepu harcerskiego przy szkole podstawowej w Trzebieży; przygotowania harcerzy z Technikum Budowy Okrętów do sezonu żeglarskiego; przekazanie przez Kolumnę Transportu Sanitarnego używanego mikrobusu harcerzom z Młodzieżowej Służby Ruchu; harcerska drużyna dżudo prowadzona przez por. Morusa z KW MO; ogłoszenie nowego konkursu; piosenka Powiedz, jaką chcesz piosenkę w wykonaniu zespołu wokalnego Szpilki

Goście programu: płk Zbigniew Czerniawski, zespół wokalny Szpilki przy Technikum Odzieżowym

Gospodarzami programu były harcerki i harcerze z 86 drużyny szczepu im. Powstańców Warszawskich przy Technikum Odzieżowym w SzczecinieHarcerski kominek nr 5 (11 maja 1968)

Tematy wydania: IV Alert ZHP pod hasłem „Harcerstwo bohaterskim dzieciom polskim” (idea tegorocznego alertu nawiązuje do poprzednich trzech edycji - martyrologii i walki dzieci polskich w latach 1939-1945); wypowiedź dh. Leszka Płochowskiego o historii i działalności drużyny 32 przy Szkole Podstawowej nr 69; relacja z przebiegu alarmowej zbiórki harcerzy z Niebuszewa, popularnych „czerwonych beretów” z 32 i 53 drużyny ZHP przy SP 69; wkład harcerstwa polskiego w ogólnonarodowy czyn - budowę pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; zaciągnięcie przez harcerzy wart honorowych w miejscach pamięci narodowej (m.in. na Cmentarzu Centralnym, przy Pomniku Wdzięczności, płycie pamiątkowej pierwszej szczecińskiej drużyny ZHP na pl. Żołnierza); udział w uroczystych capstrzykach i manifestacjach; powitanie przez harcerzy Sztafety Zwycięstwa Bogatynia-Szczecin; piosenki Piotra Janczerskiego (muz. i sł.) O ile nie pamiętacie, posłuchajcie i Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem w wykonaniu Bronka Niwińskiego; o udziale i walce harcerzy w powstaniu warszawskim opowiada Nina Michałowska, która podczas powstania była łączniczką; relacja z udziału szczecińskich harcerzy w pochodzie pierwszomajowym (fotografie Janusza Rudnickiego); wieczornica poświęcona pamięci bohaterskich dzieci polskich (przekazanie Chorągwi ZHP Honorowej Odznaki Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej; Harcerski Bieg Terenowy, czyny społeczne i inne imprezy Alertu

Goście programu: dh. Leszek Płochowski z 32 drużyny przy Szkole Podstawowej nr 69 w SzczecinieHarcerski kominek nr 6 (15 czerwca 1968)

Tematy wydania: działalność Inspektoratu Młodzieżowej Służby Ruchu Hufca Szczecin Pogodno; spotkanie z mjr. Hilarym Szymankiem (omówienie najcześciej spotykanych sytuacji i niebezpieczeństw na drogach oraz zasad bezpiecznej kąpieli w morzu, rzekach i w jeziorach); piosenki w wykonaniu zespołu wokalno-muzycznego Nieśmiali przy Komendzie Hufca Pogodno; święto prasy harcerskiej w parku Kasprowicza (kulisy powstawania „Harcerskiego Tropu”, młodzieżowego dodatku do „Kuriera Szczecińskiego”); Manewry Techniczno-Obronne Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP; III Mistrzostwa Żeglarskie ZHP w Trzebieży

Goście programu: mjr Hilary Szymanek - Naczelnik Wydziału Kontroli Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej MO w Szczecinie, red. Tadeusz Karwacki z „Kuriera Szczecińskiego”

Gospodarzami programu były harcerki i harcerze z najlepszej w województwie drużyny MSR ze Szkoły Podstawowej nr 16Harcerski kominek nr 7 (13 lipca 1968)

Program w całości poświęcony siódmej edycji Międzynarodowej Akcji Letniej (MALTA) w Niechorzu. Tematy wydania: spotkanie 440 harcerzy z Polski i pionierów z zaprzyjaźnionych krajów (ZSRR, NRD, Czechosłowacja); uroczyste otwarcie „Malty -68” (11 lipca) z udziałem władz partyjnych i państwowych z I sekretarzem KW PZPR w Szczecinie i przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, Antonim Walaszkiem, na czele; wizyta delegacji organizacji dziecięcych z Francji, Danii i Wielkiej Brytanii; spotkanie i rozmowa z komendantem Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP, hm. Tadeuszem Możejką na temat tradycji „Malty” – założenia programowe międzynarodowego obozu, praca z dziećmi pod hasłem „Solidarność, pokój, przyjaźń”, spotkania delegacji zagranicznych z harcerzami na obozach i koloniach, wspólne gry, zabawy i turnieje, m.in. olimpiada wiedzy o Polsce i świecie, zdobywanie Proporca i Plakietki Przyjaźni, wyprawy po „Złote Runo”; rozmowy z młodymi uczestnikami zlotu i programy poszczególnych grup harcerskich i pionierskich – współpraca Szczecin-Ryga (ZSRR), „Moje miasto, moja organizacja” (Francja), Towarzystwo Przyjaciół ONZ (Dania), „Moje miasto, mój kraj, moja organizacja” (Czechosłowacja), poszukiwanie materiałów związanych z walką i męczeństwem antyfaszystów oraz z grupą ruchu oporu polskich więźniów w Peenemünde, 20-lecie organizacji pionierskiej z Zinnowitz (NRD); współzawodnictwo sportowe (Olimpiada Przyjaźni); występy artystyczne

Goście programu: hm. Tadeusz Możejko - komendant Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP
Harcerski kominek nr 8 (17 sierpnia 1968)

Gospodarzami programu są harcerze Hufca Gryfino, przebywający na obozie w Żabnicy k. Gryfina. Tematy wydania: życie obozowe harcerzy Hufca Gryfino (pogadanka lekarska na temat najczęściej występujących chorób; zajęcia związane z obronnością kraju i 25-leciem Ludowego Wojska Polskiego (terenoznawstwo, sporządzanie planów, zdobywanie Młodzieżowej Odznaki Sprawności Obronnej, nauka pływania); spotkanie z płk. Zbigniewem Czerniawskim (znaczenie powszechnej obronności i rola harcerstwa w tym programie; współpraca ZHP z wojskiem; poznawanie tradycji LWP, m.in. poprzez okolicznościowe publikacje; sylwetki bohaterów walk o Pomorze Zachodnie; zdobywanie Odznaki Turystycznej 25-lecia LWP); piosenka Po ten kwiat czerwony (muz. Jerzy Wasowski, sł. Bronisław Brok) w wykonaniu żołnierza LWP; ogłoszenie konkursu z nagrodami na temat wiedzy o broni oraz propozycja przysyłania do redakcji Kominka zdjęć i opisów dotyczących spędzonych wakacji; Harcerski Ośrodek Morski w Dąbiu (baza ośrodka i plany remontów i rozbudowy zaplecza gospodarczo-szkoleniowego; wyposażenie ośrodka w jednostki pływające; budowa jachtu przez harcerzy; kursy szkoleniowe i zdobywanie patentu żeglarskiego; międzynarodowa wymiana wakacyjna harcerzy i pionierów z NRD); Harcerska Spartakiada w Goleniowie (Powiatowa Spartakiada Wakacyjna zorganizowana staraniem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Ludowych Zespołów Sportowych i ZHP; konkurencje lekkoatletyczne i pływanie; udział dzieci z woj. warszawskiego, krakowskiego, łódzkiego, katowickiego i szczecińskiego, przebywających na koloniach w powiecie goleniowskim); Stanica nieobozowego lata w Załomiu („Indianie w Załomiu”; wakacyjne zabawy z udziałem ponad 250 dzieci)
Harcerski kominek nr 9 (14 września 1968)

Tematy wydania: działalność szczepu ZHP przy Szkole Podstawowej nr 9 ze Stołczyna na rzecz swojej dzielnicy (opieka nad przedszkolem i hutniczym żłobkiem, organizacja zabaw, prace społeczne przy porządkowaniu dzielnicowego placu zabaw i stołczyńskiej estrady, współpraca z Hutą Szczecin w ramach akcji „Więź”); wizyta w studiu harcerzy i dyrektora Huty (formy współpracy, m.in. zapoznanie młodzieży z procesem produkcyjnym zakładu, pomoc druzynie harcerskiej w zakupie niezbednego sprzetu turystycznego i organizacji wakacji); przygotowania harcerzy do IV Krajowego Zjazdu ZHP 14-16 października 1968 (spotkanie z dh. Andrzejem Sowińskim, delegatem na Zjazd); wizyta w drużynie harcerskiej im. gen. Karola Świerczewskiego z Tetynia w pow. pyrzyckim (historia drużyny, obozy harcerskie, akcje żniwne, działalność instruktorska); opieka harcerzy ze SP w Dziedzicach w pow. myśliborskim nad grobami polskich oficerów pomordowanych przez hitlerowców w ostatnich dniach wojny; z wizytą w pracowniach Pałacu Młodzieży w Szczecinie; rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego wydania Czy znasz historyczną broń polskich żołnierzy?; piosenki w wykonanu zespołu Balbinki

Goście programu: harcmistrz Waleria Bogdanowicz, inż. Henryk Kijak (dyrektor Huty Szczecin), harcmistrz Andrzej Sowiński (kier. Wydziału Młodzieży Starszej w Komendzie Chorągwi), Zespół wokalny Balbinki pod kier. Rajmunda Brążkiewicza z Pałacu Młodzieży w SzczecinieHarcerski kominek nr 11 (2 listopada 1968)

Tematy wydania: sportowa działalność ZHP (m.in. opinie harcerzy o olimpiadzie w Meksyku, omówienie wyników polskiej reprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem szczecińskich sportowców); „Telewizja od kuchni” (rozmowa z zaproszonymi do studia specjalistami z PRiTV w Szczecinie, kulisy przekazu obrazu telewizyjnego i fonii na odległość, prezentacja sprzętu, m.in. omówienie budowy kamery, wizyta w reżyserce, pokoju aparatury i w telekinie, łączność satelitarna); piosenka w wykonaniu zespołu Balbinki; „Harcerski Zwiad” na zlocie drużyn Szczepu im. Aleksandra Zawadzkiego przy Technikum Samochodowym w Szczecinie (uroczysta zbiórka drużyn z udziałem oficerów LWP, pasowanie na harcerzy); ekipa Harcerskiego kominka z wizytą u harcerzy ze SP 16 (spotkanie z dowództwem i żołnierzami jednostki wojskowej, uroczyste przyrzeczenie harcerzy na sztandar jednostki, defilada); harcerze ze Szczepu im. Dzieci Szczecina przy Technikum Handlowym na wykopkach w PGR w Łobzie (projekt przeznaczenia części zarobionych pieniędzy na budowę Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie); wręczenie upominków harcerzom, którzy podczas pobytu na obozie w woj. zielonogórskim uratowali pięcioro tonących dzieci

Goście programu: inż. Rajmund Sulik (dyr. techniczny PRiTV), inż. Wojciech Czyżowski (naczelny inżynier PR, działacz harcerski), zespół wokalny BalbinkiHarcerski kominek (15 lutego 1969)ŹródłaLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz