Heinrich Ernst Boeters

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Heinrich Ernst Boeters
generalny superintendent
Data urodzenia 17 stycznia 1893
Miejsce urodzenia Schönebeck
Data śmierci 5 grudnia 1945
Miejsce śmierci Greifswald
Lata działalności 1936-1945
Narodowość niemiecka


Heinrich Ernst Boeters (1893-1945) – luterański teolog, generalny superintendent diecezji wschodniej prowincji pomorskiej.

Życiorys

Heinrich Ernst Boeters urodził się 17 stycznia 1893 w Schönebeck nad Łabą (Saksonia-Anhalt). W 1914 roku ukończył filozofię w Halle (Saale). Po zakończeniu I wojny światowej, w której brał udział, rozpoczął studia na wydziale teologii. Po zdaniu egzaminów został ordynowany w 1924 roku w Wittenberdze i tam przez następne dwa lata był inspektorem seminarium dla kaznodziejów. W 1926 roku Naczelna Rada Kościelna (Evangelischer Oberkirchenrat) powołała go na stanowisko proboszcza w Karlinie. Od lata 1931 roku był superintendentem w Bobolicach. Od 1936 roku działał w Szczecinie, najpierw jako radca konsystorza, następnie nadradca konsystorialny, a po śmierci Karla Thoma przejął obowiązki generalnego superintendenta, które pełnił do marca 1945 roku. Po opuszczeniu miasta był przez kilka miesięcy internowany, a po uwolnieniu (koniec października) osiadł w Greifswaldzie.

Heinrich Ernst Boeters zmarł na tyfus plamisty 5 grudnia 1945 roku w Greifswaldzie.

Bibliografia

  • Klän, Werner. Die Evangelische Kirche Pommerns in Republik und Diktatur. Geschichte und Gestaltung einer preußischen Kirchenprovinz 1914-1945. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, hg. v. Roderich Schmidt, R. V: Forschungen zur Pommerschen Geschichte, H. 30). Köln [etc] : Böhlau Verlag, 1995.
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Agata Michalska