Henryk Szymański

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Henryk Szymański
Data urodzenia 19 marca 1915
Miejsce urodzenia Sankt Petersburg
Data śmierci 7 czerwca 1982
Miejsce śmierci Szczecin
Narodowość polskaHenryk Szymański (1915-1982) - wieloletni dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

 Urodził się 19 marca 1915 roku w Sankt Petersburgu w rodzinie polskich artystów estradowych Anny i Józefa Szymańskich. W 1919 roku, po śmierci ojca, w wyniku epidemii grypy "hiszpanki", wyjechał z matką, zmuszoną do pozostawienia całego majątku, do Wilna.
 Po ukończeniu Szkoły Przemysłowej pracował w latach 1935 - 1936 w biurze projektów m.in. przy wykonywaniu projektów wodociągów i kanalizacji.
 Został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej, służył w artylerii, ukończył szkołę podoficerską. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej.

W okresie wojny praccował m. in. w wileńskich wodociągach. Po zakończeniu wojny nie przyjął propozycji władz sowieckich dalszej pracy na stanowisku kierowniczym w wodociągach.

 Rodzina uzyskała prawo do ewakuacji i w dniu 30 kwietnia 1946 r. przybyła do Szczecina.
 Już w dniu 10 maja 1946 r. rozpoczyna pracę w wodociągach szczecińskich w pionie technicznym. 
 Z dniem 20 sierpnia 1949 roku mianowany przez Prezydenta Miasta mgr. inż. Piotra Zarębę Wicedyrektorem Technicznym Wodociągów i Kanalizacji Miejskich. 
   W wyborach, które odbyły się w dniu 5 grudnia 1954 roku zostaje wybrany radnym Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie. Od dnia 22 grudnia 1954 roku do dnia 30 kwietnia 1956 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
 Z dniem 1 maja 1956 roku zostaje powołany przez Przewodniczącego Prezydium MRN na stanowisko Dyrektora w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
 W następnej kadencji jest radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, Przewodniczącym Komisji Gospodarki i Budownictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie a następnie przez dwie kadencje ponownie radnym Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie. 
 Swoją pracą przyczynił się do rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczecinie, m.in. do wybudowania nowego ujęcia głębinowego wody w Zdrojach (budowę rozpoczęto w 1958 r. a zakończono w 1963 r.).
 Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę, m. in. w 1948 r. nagrodzony przez Komisję Aktywizacji Regionu Szczecińskiego przy Komitecie Rady Ministrów "za wydajną pracę i działalność związaną z odbudową i zagospodarowaniem regionu".
  W 1960 r. nagrodzony za zajęcie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pierwszego miejsca we współzawodnictwie krajowym. 


- 2 -

 Za osiągnięcia zawodowe odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą i Srebrną Odznaką Gryfa Pomorskiego i innymi odznaczeniami resortowymi.
 Ze względu na zły stan zdrowia, będący m.in. konsekwencją przeżyć czasu wojennego przechodzi na rentę i wcześniejszą emeryturę.
 Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie zostaje odwołany z dniem 31 grudnia 1970 roku ze stanowiska dyrektora w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. 
 Umarł nagle 7 czerwca 1982 roku i został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie podczas skromnej uroczystości z udziałem bliskich i rodziny.