Historia Brwic

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Brwice (dawniej Blankenfelde) — wieś położona ok. 8,5 km na południowy wschód od Chojny.

Historia

Choć w źródłach pisanych Brwice po raz pierwszy pojawiają się dopiero w 1337 roku (Blanckenfelde), to genezy wsi należy szukać już w drugiej połowie XIII wieku. Znajdujący się w niej kościół wzniesiony z kwadr granitowych należy bowiem do najstarszych tego typu obiektów w okolicy. Można zatem przyjąć, że Brwice powstały w ramach późnośredniowiecznej kolonizacji na prawie niemieckim, którą ziemia chojeńska została objęta już w latach 30–40. XIII wieku. W 1337 roku pola wsi mierzyły 57 łanów — 4 z nich należały do uposażenia kościoła parafialnego, zaś 16 z nich dzierżyli jako lenno rycerze z rodu von Stavenow. W ciągu kolejnego stulecia wieś należała m.in. do rodów Trampe, von Sydow i von Plötz. W 1444 roku stała się zaś własnością von Sacków, którzy posiadali ją aż do 1657 roku, kiedy to stała się własnością von Ostenów z Golenic. W ciągu XVIII wieku wieś często zmieniała właścicieli, trafiając wreszcie w 1797 roku do von Treskowów. W ich władaniu pozostała do 1945 roku. W 1928 roku Brwice miały 245 mieszkańców, a ich pola mierzyły ponad 1094,6 ha.

Bibliografia

  • Voss, Georg, Hoppe, Willy. Blankenfelde. W: Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, Schriftleitung E. Blunck, Bd. VII, T. 1: Kreis Königsberg (Neumark), H. III: Die nördlichen Orte, Berlin 1927, s. 130–131.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Michał Gierke