Karl Herrmann

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Karl Herrmann
nauczyciel szkoły realnej
Data urodzenia 26 stycznia 1868
Miejsce urodzenia Szczecin
Data śmierci ?
Miejsce śmierci ?
Miejsce spoczynku ?
Lata działalności 1890-1928
Narodowość niemiecka


Karl Herrmann (1868-?) – nauczyciel szkoły realnej.

Życiorys

Karl Wilhelm Erdmann Herrmann urodził się 26 stycznia 1868 roku w Szczecinie jako syn mistrza szewskiego Wilhelma Herrmanna. W latach 1887-1890 uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego (Lehrerseminar) w Drawsku Pomorskim (Dramburg). 6 marca 1890 roku przystąpił do pierwszego egzaminu nauczycielskiego, drugi zaś zdał w dniach między 5 a 8 kwietnia 1892 roku.

W roku 1890 Herrmann objął posadę nauczyciela w Städtische Schule w Bytowie (Bütow). W roku 1893 przeprowadził się do Szczecina, gdzie został zatrudniony w Bugenhagen-Knabenschule, w której pracował do roku 1898. Po zdanym w dniach od 8 do 10 czerwca 1898 roku egzaminie na nauczyciela szkół średnich został przyjęty 1 października 1898 do Ottoschule w Szczecinie.

1 kwietnia 1908 roku Herrmann jako nauczyciel szkoły przygotowawczej został przeniesiony do Szkoły Realnej im. Bismarcka (Bismarck-Realschule). Powierzono mu prowadzenie lekcji języka francuskiego i niemieckiego oraz geografii, religii, nauk przyrodniczych, gimnastyki, pisania i rachunków. Jako wychowawca sprawował opiekę nad klasą piątą i szóstą, zaś w roku 1909 objął funkcję skarbnika szkoły. 27 kwietnia 1914 roku został mianowany nauczycielem szkoły realnej stopnia licealnego.

Karl Wilhelm Erdmann Herrmann przeszedł w stan spoczynku 1 kwietnia 1928 roku.

Bibliografia

  • Jahresbericht der Bismarck-Realschule i. E. zu Stettin. Ostern 1909. Stettin 1909, s. 25.

Linki zewnętrzne

Kwestionariusz osobowy Karla Herrmanna w zbiorach berlińskiej Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung