Karl Müsebeck

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Karl Müsebeck
profesor gimnazjalny
Data urodzenia 17 września 1859
Miejsce urodzenia Konerow
Data śmierci nieznana
Miejsce śmierci nieznane
Narodowość niemiecka

Karl Müsebeck (1859-?) – niemiecki profesor gimnazjalny.

Życiorys

Karl Johann Erdmann Müsebeck urodził się 17 września 1859 roku w Konerow. Uczęszczał do Wilhelmsschule w Wołogoszczy (Wolgast), a potem do Realgymnasium I. Ordnung w Stralsundzie, które ukończył po otrzymaniu świadectwa dojrzałości 25 marca 1879 roku. Studiował matematykę, fizykę i nauki przyrodnicze na uniwersytecie w Greifswaldzie i Lipsku. 12 maja 1883 roku przystąpił do egzaminu pro facultate docendi, po zdaniu którego rozpoczął roczny okres próbny w Gimnazjum im. Króla Wilhelma (König-Wilhelms-Gymnasium) w Szczecinie. Po jego zakończeniu objął stanowisko nauczyciela pomocniczego (Hilfslehrer) w Oberrealschule w Brieg. 1 października 1885 roku został zatrudniony w gimnazjum w Waren (Mecklenburgia), a 1 kwietnia 1898 został zaangażowany jako profesor gimnazjalny (Oberlehrer) w Friedrich-Wilhelms-Schule w Herford i. W. Następnie powrócił do Szczecina, tam 1 kwietnia 1903 roku objął stanowisko profesora gimnazjalnego w Szkole im. Fryderyka Wilhelma. Powierzono mu nauczanie matematyki i nauk przyrodniczych. 27 stycznia 1906 roku otrzymał tytuł profesora, zaś 12 marca tego samego roku nadano mu godność Radcy IV Klasy (Räte IV. Klasse).

Karl Müsebeck w roku 1884 został współpracownikiem Hoffmanna w redakcji Aufgaben-Repertoriums der Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrich, zaś od roku 1896 samodzielnie prowadził redakcję pisma.

Bibliografia

  • Programm des König-Wilhelms-Gymnasium zu Stettin für das Schuljahr von Ostern 1883 bis Ostern 1884. Stettin von Herrcke & Lebeling 1884, s. 35-36.
  • Jahresbericht des Friedrich Wilhelms-Realgymnasium (Friedrich-Wilhelms-Schule) zu Stettin. Stettin: Druck von R. Graßmann 1904, s. 27.

Linki zewnętrzne

Kwestionariusz osobowy Karla Müsebecka w zbiorach berlińskiej Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung