Lesław Swatler

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.Prof. dr hab.
Lesław Swatler
ekonomista
brak zdjecia
Lesław Swatler
Data urodzenia 24 grudnia 1921
Miejsce urodzenia Podwołczyska
Data śmierci 10 maja 1998
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie
kw. 62
Lokalizacja grobu zobacz na mapie


Lesław Swatler (1921-1998)

Życiorys

Urodził się 24 grudnia 1921 r. w Podwołczyskach (woj. tarnopolskie). Ojciec Aleksander, adwokat, zmarł na początku II wojny światowej. Matka, Serafina z domu Zimmerman, przed wojną nie pracowała. Po przyjeździe do Szczecina przez długie lata, aż do przejścia na emeryturę, była zatrudniona w bibliotece PŻM.

W czasie wojny znaleźli się w ZSRR. Lesław Swatler został wcielony do wojska. Przez pewien czas służył w marynarce, potem w służbach pomocniczych.

Po wojnie osiadł w Szczecinie. W dniu 23 listopada 1946 r. ożenił się z Anną z domu Gold. Mieli dwoje dzieci - syna Aleksandra i córkę, przez dłuższy czas mieszkali na Niebuszewie przy ul. Żupańskiego.

Do ukończenia studiów pracował jako urzędnik w różnych spółdzielniach pracy. W latach 19491954 studiował ekonomię, początkowo w Akademii Handlowej, a następnie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1961 r. w SGPiS w Warszawie. Tam również 4 lata później habilitował się. W 1973 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1981 r. profesora zwyczajnego.

W 1985 r. podjął pracę na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 1985-1992 był kierownikiem Katedry Finansów US. W latach 19871990 pełnił funkcję dziekana Wydziału Ekonomicznego US, przez kilka lat kierował również Punktem Konsultacyjnym US w Koszalinie. Specjalizował się w bankowości, finansach, finansach przedsiębiorstw i teorii finansów.

Pełnił wiele funkcji w instytucjach centralnych: był członkiem m.in. Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów, Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Finansów w Warszawie oraz Rady Naukowej przy prezesie NBP. Działał w Szczecińskim Towarzystwie Naukowym i w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

Napisał ponad 200 prac naukowych o tematyce obejmującej procesy zarządzania przedsiębiorstwami o znaczeniu mikroekonomicznym i makroekonomicznym. Jako pierwszy w latach 50. i 60. podjął badania naukowe w dziedzinie finansów w transporcie.

Zmarł 10 maja 1998 r. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, w kwaterze żydowskiej (nr 62).

Tytuły i odznaczenia

  • Krzyż Kawalerski
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej
  • tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego (1966)

Publikacje (wybór)

  • Bodźce finansowe w gospodarce środkami trwałymi. Warszawa: PWE, 1973.
  • Finanse / Lesław Swatler. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985.
  • Finanse przedsiębiorstw transportowych / Rudolf Falkiewicz, Lesław Swatler. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1970 (kilka wydań).
  • Finanse w polityce gospodarczej i społecznej państwa / Lesław Swatler. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979.
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Róża Król

TSKŻ Logo.png