Lubiechów Dolny

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Geolokalizacja: 52.915586,14.206114


Lubiechów Dolny
Nazwa niemiecka Niederlübbichow
Powiat gryfiński
Gmina Cedynia
Sołectwo Lubiechów Dolny
[ Strona internetowa miejscowości.]

Lubiechów Dolny (dawniej Niederlübbichow) — wieś w gminie Cedynia w powiecie gryfińskim.

Położenie

Wieś położona jest w północno-zachodniej części gminy Cedynia (4 km na północ od Cedyni, w północnej części Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Od północnego zachodu sąsiaduje z Bielinkiem (odległość 4,5 km), a od wschodu z Lubiechowem Górnym (odległość 2 km). Lubiechów Dolny usytuowany jest na południowej krawędzi Doliny Dolnej Odry, na granicy tzw. Żuławów Cedyńskich i Puszczy Piaskowej. Przez wieś przebiega droga wojewódzka 125.

Przyroda

W pobliżu wsi znajdują się trzy rezerwaty przyrody: Bielinek, Dolina Świergotki i Olszyna Źródliskowa. We wsi znajdują się dwa dęby, mające status pomników przyrody.

Historia

Wieś słowiańska wzmiankowana już w 1267 roku jako Lubechoue. W 1352 roku miejscowość nadal była słowiańska (Wendischen Lubbechow; w odróżnieniu od pobliskiego Dutzen Lubbechow, czyli Lubiechowa Górnego, będącego wsią kolonizacyjną z niemieckimi osadnikami). W kolejnych latach Lubiechów Dolny występował w dokumentach pisanych jako: Neddern Lübbichow (1472) i Kleynen Lubbichen (1504). W 1472 roku wieś stała się dziedzicznym majątkiem von Schöningów. Mieszkańcy trudnili się głównie rybołówstwem. W 1718 roku we wsi żyło 19 rybaków, a w 1728 - 27. Do momentu regulacji Odry w czasie kolonizacji fryderycjańskiej (druga połowa XVIII wieku) osada była często zalewana. W 1927 roku Lubiechów Górny liczył 331 mieszkańców, a jego pola mierzyły 382,4 ha.

Zabytki

Bibliografia

  • Rymar, Edward. Reslawizacja nazw miejscowości na obszarze ziemi chojeńskiej i mieszkowickiej w latach 1945-1947. „Przegląd Zachodniopomorski” 1996, z. 3, s. 237-281.
  • Voss, Georg. Hoppe, Willy. Niederlübbichow. W: Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, Schriftleitung E. Blunck, Bd. VII, T. 1: Kreis Königsberg (Neumark), H. III: Die nördlichen Orte. Berlin 1927.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Michał Gierke