Lubiechów Górny

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Geolokalizacja: 52.910453,14.230578


Lubiechów Górny
Nazwa niemiecka Hohenlübbichow
Powiat gryfiński
Gmina Cedynia
Sołectwo Lubiechów Górny
[ Strona internetowa miejscowości.]

Lubiechów Górny (dawniej Hohenlübbichow) — wieś w gminie Cedynia w powiecie gryfińskim.

Położenie

Wieś położona w północnej części gminy Cedynia (4 km na północny wschód od Cedyni. Od wschodu sąsiaduje z Czachowem (odległość 2,5 km), a od zachodu z Lubiechowem Dolnym (odległość 2 km). Miejscowość usytuowana jest w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego na południowym skraju Puszczy Piaskowej.

Historia

Wieś wzmiankowana w 1316 roku jako Lubegowe. Można jednakże przypuścić, że powstała kilkadziesiąt lat wcześniej. W 1352 roku miejscowość została bowiem określona jako Dutzen Lubbechow, czyli niemiecki Lubiechów (w przeciwieństwie do pobliskiego Wendischen Lubbechow - słowiańskiego Lubiechowa Dolnego), co pozwala stwierdzić, że była wsią kolonizacyjną na prawie niemieckim, zasiedloną osadnikami z Zachodu w drugiej połowie XIII wieku. Na taką genezę Lubiechowa Górnego wskazuje również architektura tutejszego kościoła - dobrze obrobione kwadry granitowe oraz charakterystyczny cokół świadczą, że obiekt mógł powstać w toku wspomnianej kolonizacji. W 1337 roku pola wsi mierzyły 40 łanów. Znajdowały się w niej wówczas posiadłości rodów: von Velteyn, Lindekow i Gerhard. W 1352 roku wieś była już własnością tylko jednego rodu - von Brederlowów, a w 1463 - Blocków. W 1472 roku jej panami zostali przedstawiciele rodu von Schöningów. Pod ich władzą znajdowała się ona do końca XVII wieku. W 1700 roku po rozstrzygnięciu sporu o spłatę długów włości lubiechowskie znalazły się w ręku von der Marwitzów. W końcu XVIII wieku weszły zaś - drogą mariażu - do własności rodziny von Zychlinsky. W kolejnych dziesięcioleciach często zmieniały właścicieli - aż do 1870 roku, kiedy - znów poprzez mariaż - ich właścicielem został Robert von Keudell. W 1927 roku Lubiechów Dolny łącznie z folwarkiem liczył 598 mieszkańców, a jego pola mierzyły 2809,8 ha.

Zabytki

Bibliografia

  • Rymar, Edward. Reslawizacja nazw miejscowości na obszarze ziemi chojeńskiej i mieszkowickiej w latach 1945-1947. „Przegląd Zachodniopomorski” 1996, z. 3, s. 237-281.
  • Voss, Georg. Hoppe, Willy. Hohenlübbichow. W: Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, Schriftleitung E. Blunck, Bd. VII, T. 1: Kreis Königsberg (Neumark), H. III: Die nördlichen Orte. Berlin 1927.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Michał Gierke