Marian Piech: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 135: Linia 135:
 
Plik:Piech_Marian15a.jpg|'''(1976)'''
 
Plik:Piech_Marian15a.jpg|'''(1976)'''
 
Plik:Piech_Marian14a.jpg|'''(1984)'''
 
Plik:Piech_Marian14a.jpg|'''(1984)'''
 
+
Plik:Piech_Marian17a.jpg|'''(1993)'''
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>

Wersja z 13:17, 5 sie 2019

prof. dr hab. Marian Piech
specjalista w zakresie doświadczalnictwa i hodowli roślin, nauczyciel akademicki
brak zdjecia
Data urodzenia 8 grudnia 1929
Miejsce urodzenia Nowy Borek
Data śmierci 2 stycznia 2012
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie (kw. 70B-6-7)
Lokalizacja grobu zobacz na mapie


Marian Piech (1929-2012) – prof. dr. hab. nauk rolniczych w zakresie doświadczalnictwa i hodowli roślin, nauczyciel akademicki

Życiorys

Marian Piech urodził się 8 grudnia 1929 roku w podkarpackiej wsi, Nowym Borku k. Rzeszowa, jako najmłodszy syn w rodzinie wielodzietnej. Jego ojciec Wincenty był stolarzem i kołodziejem, a matka Marianna z d. Paluch zajmowała się domem. Rodzina była bardzo muzykalna, wszyscy bracia grali na różnych instrumentach muzycznych. Marian jeszcze w szkole podstawowej, podczas wojny, nauczył się grać na akordeonie i sztukę tę ciągle doskonalił, grając w rodzinnym gronie. Po szkole podstawowej podjął naukę w klasie humanistycznej I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Nauczył się tam m.in. języka łacińskiego, którym biegle posługiwał się podczas całego życia. Ułatwiło mu to nauczenie się innych języków obcych, których znał pięć. W 1949 roku zdał maturę i wyjechał na studia do Krakowa. W 1953 roku ukończył studia inżynierskie na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1954 roku w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnictwa o specjalności hodowla roślin i nasiennictwo. W tym samym roku podjął studia aspiranckie w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa. Został także kierownikiem pola doświadczalnego w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec k. Wrocławia, gdzie prowadził doświadczenia polowe realizowane w Katedrze i zajmował się kolekcją odmian uprawnych oraz dzikich form roślin zbożowych.

W roku 1961 uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych na podstawie pracy doktorskiej Wpływ terminu siewu na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy jarej i ozimej, zrealizowanej pod kierunkiem prof. dr. Tadeusza Ruebenbauera. W lutym 1962 roku został przeniesiony służbowo do Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie na stanowisko adiunkta w Katedrze Roślin i Nasiennictwa, kierowanej przez prof. dr. Andrzeja Słabońskiego. Prowadził wykłady z przedmiotu Statystyka matematyczna i doświadczalnictwo rolnicze oraz wybrane wykłady z hodowli jakościowej zbóż. W latach 1963/64 odbył półroczny staż naukowy w Uniwersytecie w Halle oraz w Instytucie Hodowli Zbóż w Hadmersleben należącym do Akademii Nauk Rolniczych NRD. Po powrocie z NRD zorganizował pracownię oceny wartości wypiekowej zbóż, która funkcjonuje do dziś. Po uzyskaniu w 1970 roku stopnia naukowego dr. hab. nauk rolniczych za pracę Ocena plenności odmian pszenicy na podstawie wyników doświadczeń poletkowych i produkcyjnych w zależności od warunków glebowych, klimatycznych i nawożenia został docentem i kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Doświadczalnictwa. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1977, a tytuł profesora zwyczajnego w 1987. W roku 1986 przebywał jako visiting professor przez 6 miesięcy w Uniwersytecie Rolniczym w Chapingo (Meksyk). W 1987 roku na zaproszenie Uniwersytetu w Giessen wygłosił cykl wykładów na temat biologii i oceny jakości ziarna pszenżyta.

W latach 1972-1975 był prodziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Wybrany w 1993 roku na stanowisko rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie, funkcję tę pełnił do 1996. Ściśle współpracował z instytucjami rolniczymi, biorąc udział w szkoleniu służb agronomicznych, specjalistów centrali nasiennej, stacji doświadczalnych oceny odmian i doświadczalnictwa rolniczego Pomorza Zachodniego. Przez 30 lat (1971-2001) nieprzerwanie był przewodniczącym Komisji ds. Rejestracji Odmian Zbóż w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin (COBORU) w Słupi Wielkiej k. Poznania.

Aktywnie uczestniczył w sferze organizacji nauki, m.in. jako członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1982-1985), Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN (1985-1988), Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta (1991-1997), członek rad naukowych: Polskiego Towarzystwa Biometrycznego (1976-1982), IUNG w Puławach (1988-1991), Sekcji Genetyki Stosowanej Roślin Zespołu P6 KBN (1991-1993), ekspert międzynarodowy ds. oceny Instytutu Produkcji Roślinnej w Pradze i współtwórca projektu jego restrukturyzacji oraz ekspert Komitetu Badań Naukowych i Komisji Wspólnot Europejskich do oceny projektów składanych w ramach projektów badawczych Wspólnot Europejskich (1993-1998). Ponadto był przewodniczącym Ministerialnej Komisji ds. rejestracji odmian zbóż (1971-2001), Rady Programowo-Konsultacyjnej COBORU w Słupi Wielkiej (1993-2001), Wydziału II Nauk Przyrodniczych i Rolniczych Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (1978-1993). Był redaktorem naukowym „Annales Scientiarum Stetinenses” seria „Nauki przyrodnicze i rolnicze” (1986-1994) oraz redaktorem naczelnym Wydawnictwa Naukowego Akademii Rolniczej w Szczecinie (1988-1992).

Opublikował ponad 300 prac, w tym ok. 180 prac naukowych. Dużą część stanowią prace popularyzatorskie przeznaczone dla praktyków rolnictwa. Wykształcił grono ponad 120 specjalistów magistrów inż. rolnictwa, wypromował 6 doktorów, z których jeden jest profesorem, a drugi doktorem habilitowanym. Recenzował ponad 30 prac doktorskich, 40 przewodów habilitacyjnych i wniosków na tytuł profesora, a także ponad 300 artykułów oraz wniosków i sprawozdań dotyczących grantów naukowych.

Żona Alicja jest mgr. inż. rolnictwa. Córka Elżbieta Skórska jest biofizykiem, prof. dr hab. nauk rolniczych, wykładowcą Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Córka Bożena Wright jest mgr. inż. informatyki. Mieszka w Reading w Anglii.

Zmarł 2 stycznia 2012 roku w Szczecinie. Został pochowany 9 stycznia na Cmentarzu Centralnym (kw. 70B-6-7)

Z prywatnego archiwumPublikacje

Monografie naukowe

 • 1960Wpływ terminu siewu na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy jarej i ozimej (rozprawa doktorska), Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 1960, 19 s. + 13 wykresów
 • 1970Ocena plenności odmian pszenicy jarej i ozimej na podstawie wyników doświadczeń poletkowych i produkcyjnych w zależności od warunków glebowych, klimatycznych i nawożenia w województwie szczecińskim, WSR w Szczecinie, Rozprawy nr 20, Szczecin, 61 s.Artykuły naukowe w czasopismach naukowych

 • 1963Wpływ terminów siewu na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy jarej i ozimej, „Biuletyn IHAR” 1963 nr 5-6, s. 57-66
 • 1963Nowoczesny siew pszenicy jarej, „Nowe Rolnictwo” 1963 nr 12, s. 21-22
 • 1963Wstępne badania nad metodyką statystycznych opracowań gradu w Polsce (współautor C. Koźmiński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1963 nr 11, s. 137-158
 • 1963Dziedziczenie wartości wypiekowej w krzyżówkach między odmianowych pszenicy. Cz. 1. Porównanie różnych sposobów wykonania krzyżowe (współautor T. Ruebenbauer), „Biuletyn IHAR” 1963 nr 5-6, s. 33-37
 • 1964Przydatność polskich odmian pszenicy jarej dla przemysłu makaronowego, „Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo” 1964 nr 8, s. 103-112
 • 1964O możliwości zastosowania metody sedymentacji Zeleny'ego w hodowli pszenicy o wysokiej jakości ziarna, „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1964 nr 14, s. 136-138
 • 1964Wpływ następczy jesiennego terminu siewu pszenicy jarej na wartość wypiekową ziarna, „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1964 nr 14, s. 139-142
 • 1964Przydatność niektórych metod statystycznych dla oceny skuteczności oddziaływania na chmury gradowe w klimatycznych warunkach Polski (współautor C. Koźmiński), „Postępy Nauk Rolniczych” 1964 nr 11, s. 93-96
 • 1965Dziedziczenie wartości wypiekowej w mieszańcach międzyodmianowych pszenicy. Cz. II. Kształtowanie się cech jakościowych i plenności ziarna mieszańców pokolenia F1, „Biuletyn IHAR” 1965 nr 3-4, s. 61-70
 • 1965Kształcenie asystentów technicznych rolnictwa w NRD, „Postępy Nauk Rolniczych” 1965 nr 12, s. 149-151
 • 1965Organizacja i kierunek prac hodowlano-badawczych w zakresie hodowli zbóż w NRD, „Postępy Nauk Rolniczych” 1965 nr 12, s. 137-142
 • 1965Próba oceny przydatności standardowego mikrowypieku w hodowli jakościowej pszenicy, „Hodowla Roślin Aklimatyzacja i Nasiennictwo” 1965 nr 9, s. 161-168
 • 1965Wahania częstości burz i szkód gradowych w Polsce (współautor C. Koźmiński), „Przegląd Geograficzny” 1965 nr 10/18, s. 65-69
 • 1966Możliwości wprowadzenia doświadczeń łanowych do systemu wyceny odmian i zabiegów agrotechnicznych, „Postępy Nauk Rolniczych” 1966 nr 13, s. 79-94
 • 1966Porównanie cech jakościowych ziarna odmian rodzicielskich i mieszańców międzyodmianowych pszenicy jarej, „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 223-225
 • 1966Porównanie wartości wypiekowej ziarna w populacjach mieszańców międzyodmianowych pszenicy ozimej pokolenia F1-F7, „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 226-228
 • 1966Wpływ następczy rodzaju wsiewki i rośliny ochronnej jako przedplonu pod pszenicę jarą na jej wartość wypiekową (współautor M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 228-232
 • 1966Betrachtungen über die Haufigkeit der Hagelsturme und der Hagelschaden in Polen (współautor C. Koźmiński), „Zeitschrift für Meteorologie” Bad 18: Heft 5-7, s. 286-289
 • 1966Częstość opadów gradowych w województwie poznańskim i zielonogórskim na tle rozmieszczenia lasów (współautor C. Koźmiński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 21, Rolnictwo 2, s. 173-184
 • 1966Ocena wartości wypiekowej odmian pszenicy ozimej w warunkach Pomorza Zachodniego (współautor A. Słaboński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 216-219
 • 1966Wartość wypiekowa odmian pszenicy jarej w warunkach Pomorza Zachodniego (współautor A. Słaboński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 220-223
 • 1966Wpływ nawożenia azotowego i ilości wysiewu na plon i jakość ziarna pięciu odmian pszenicy ozimej i żyta tetraploidalnego (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1966 nr 25, s. 213-216
 • 1967Wpływ nawożenia azotem i ilości wysiewu ziarna na plon i jakość ziarna odmian pszenicy jarej cz. I Plenność, wyleganie i komponenty struktury plonu (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1967 nr 124, s. 185-205
 • 1967Wpływ nawożenia azotem i ilości wysiewu ziarna na plon i jakość ziarna odmian pszenicy jarej cz. II Wartość wypiekowa ziarna (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1967 nr 124, s. 207-222
 • 1968 Ocena warunków glebowych i opadowych dla potrzeb rejonizacji ważniejszych roślin uprawnych na przykładzie województwa szczecińskiego (współautorzy S. Borowiec, C. Koźmiński,K. Prawdzic), „Postępy Nauk Rolniczych” 1968 nr 2, s. 49- 70
 • 1968Wpływ nawożenia azotem i normy wysiewu na plenność i strukturę plonu pszenicy ozimej (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1968 nr 28, s. 153-173
 • 1968Wpływ nawożenia azotem i normy wysiewu na wartość wypiekową ziarna pszenicy ozimej (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1968 nr 28, 175-194
 • 1968Wpływ nawożenia azotem i normy wysiewu na plenność i strukturę plonu i jakość ziarna żyta tetraploidalnego (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1968 nr 28, s. 195-210
 • 1969Próba oceny przydatności mąki z różnych typów młynków do określenia wartości wypiekowej pszenicy metodą sedymentacji „Biuletyn IHAR” 1969 nr 3-4, s. 131-137
 • 1970Wpływ nawożenia azotem na plon i jakość zielonki żyta Tetra Gorzów, Smolickiego i Puławskiego w zależności od terminu zbioru (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1970 nr 34, s. 325-344
 • 1972Próba określenia prawdopodobieństwa równoczesnego występowania gatunków roślin w zdjęciach fitosocjologicznych (współautorzy S. Borowiec, I. Kutyna), „Wiadomości Ekologiczne” 1972, s. 38-40
 • 1972Próba określenia wpływu opadów atmosferycznych na plonowanie konopi (współautor C. Koźmiński), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1972 nr 38, s. 173-182
 • 1972Wpływ terminów siewu, normy wysiewu i nawożenia azotowego na plon i jakość ziarna żyta tetraploidalnego odmiany Tetra Gorzów (współautorzy A. Słaboński, M. Malcherek), „Zeszyty Naukowe WSR w Szczecinie” 1972 nr 38, s. 353-368
 • 1973Ocena plenności odmian pszenicy na podstawie doświadczeń produkcyjnych łanowych w układzie nieortogonalnym, „Listy Biometryczne” 1973 nr 37-38, s. 4-5
 • 1974Porównanie plenności zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych w zależności od warunków glebowych, „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1974 nr 43, s. 27-32
 • 1975Efektywność nawożenia azotem odmian żyta di- i tetraploidalnego w uprawie na poplon ozimy w zależności od terminu zbioru (współautor S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1975 nr 50, „Rolnictwo”, s. 293-301
 • 1976Plonowanie ważniejszych gatunków roślin uprawnych w różnych warunkach siedliskowych Polski (współautorzy S. Borowiec, W. Mieczkowski, S. Lebiedź), PWN Warszawa, STN Wydz. Nauk Przyrodn.-Roln. 41, s. 1-51
 • 1977Ocena możliwości zwiększenia współczynnika rozmnożenia nowych odmian i rodów hodowlanych zbóż, „Biuletyn IHAR” 1977 nr 131, s. 47-57
 • 1977Wpływ poziomu nawożenia azotem oraz ilości wysiewu ziarna na plenność i strukturę plonu odmian pszenicy ozimej (współautorzy A. Słaboński, S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1977 nr 61, „Rolnictwo”, s. 271-278
 • 1977Wpływ poziomu nawożenia mineralnego oraz ilości wysiewu ziarna na wartość wypiekową ziarna odmian pszenicy ozimej (współautorzy A. Słaboński, S. Lebiedź), „Zeszyty Naukowe AR w Szczecinie” 1977 nr 61, „Rolnictwo”, s. 279-289
 • 1977Wpływ gleby i nawożenia na plonowanie browarnych i pastewnych odmian jęczmienia jarego (współautorzy M. Malcherek, A. Słaboński). PWN Warszawa, STN Wydz. Nauk Przyr.-Roln. 45, s. 1-35
Publikacje dydaktyczne

 • 1964Nowa forma studiów rolniczych w NRD, „Życie Szkoły Wyższej” 1964 nr 5, s. 75-78
 • 1965Organizacja studiów rolniczych w NRD, „Życie Szkoły Wyższej” 1965 nr 1, s. 89-92
 • 1972Wskazówki do wykonywania i opracowywania pracy magisterskiej [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów uzupełniających magisterskich Wydziału Rolniczego (praca zbiorowa pod red. J. Jasnowskiej), WSR w Szczecinie, Szczecin, s. 21-35
 • 1972Doświadczalnictwo rolnicze ETO. Wskazania metodyczne [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów uzupełniających magisterskich Wydziału Rolniczego (praca zbiorowa pod red. J. Jasnowskiej), WSR w Szczecinie, Szczecin, s. 37-44
 • 1973Analiza treści oraz metody realizacji programów doświadczalnictwa i ETO na studiach magisterskich (współautor T. Caliński) [w:] Nauczanie przedmiotów matematycznych w Akademiach Rolniczych (materiały z konferencji matematyków i statystyków w dniach 23-24 X 1972 we Wrocławiu), Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny Akademii Rolniczych, Warszawa, s. 96-104
 • 1973Organizacja, system kontroli i oceny postępów studentów z przedmiotu „Doświadczalnictwo rolnicze i ETO” (materiały z konferencji pedagogicznej i techniki nauczania), Wydawnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, s. 25-29
 • 1991Wskazówki do planowania, wykonywania i opracowywania pracy magisterskiej [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów magisterskich Wydziału Rolniczego (praca zbiorowa pod red. S. Dzieni), Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 16-34
 • 1991Doświadczalnictwo rolnicze [w:] Przewodnik metodyczny dla studentów zaocznych studiów magisterskich Wydziału Rolniczego (praca zbiorowa pod red. S. Dzieni), Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 46-56Prace popularyzatorskieOdznaczenia

 • 1971 – Złota Odznaka ZNP
 • 1976Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego
 • 1976 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1981 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1984 – Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • 1988 – odznaka honorowa „Za Zasługi dla Województwa Słupskiego”
 • 1993 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1997 – odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa”
 • 2009Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

IES64.png
Autor opracowania: Elżbieta Skórska