Mirosława Lombardo

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Wersja z dnia 22:46, 29 maj 2014 autorstwa Andriusza (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "'''Mirosława Lombardo''' '''(ur. 1937)''' – aktorka, pedagog '''STRONA W BUDOWIE''' '''Mirosława Lombardo''' urodziła się 1 stycznia 1937 w Ostrogu na W...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mirosława Lombardo (ur. 1937) – aktorka, pedagog

STRONA W BUDOWIE

Mirosława Lombardo urodziła się 1 stycznia 1937 w Ostrogu na Wołyniu. W 1960 roku ukończyła wydział aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Łodzi. Zadebiutowała rolą Maryni Klubie kawalerów Michała Bałuckiego w reż. Adama Daniewicza na scenie Teatru Powszechnego w Łodzi (4 lutego 1960). W latach 1960-1962 została aktorką Teatru Polskiego i Teatru Nowego w Poznaniu. Tu, dobrze zapowiadającej się aktorce, powierzano ważne role, m.in. Aniutki w Potędze ciemnoty Tołstoja , Donny Anny w Don Juanie Maxa Frischa, Julii w Romeo i Julii Williama Shakespeare'a.

W 1962 roku aktorka z dużym powodzeniem występowała na scenie w Bał ty ck i m T eatrze Drama tyczny m w Koszalinie, g raj ąc m . inn. Irin ę w „T1•,;ech s iostrach" Czechowa , ( otrzyma ł a za t ę r o ię wyni ż nie nie n a F estiwalu S ztuk Rosyjskich i Radz iecki ch w Katowicach w 1962 1•oku), E milkę Webb w „Naszym mi eś c ie " Wildera i w Tea rze P ropozycji Ann ę Frank w „ Pami ętnik u Anny Frank" Goodrich i Hacketta.


Do Szcz cina przy b ył a w bi eż ą cym sezonie 1963/64. W n aszym teat1•ze g rała ro l ę Anie li w „Slubach pani e ń skic h " Fredry i Daszy w „Kolega ch" Aksionowa i S tabawoja . Za tę ostalni ą ro l ę o trzymala w roku 196:3 nagrod ę dla mtodego a k tora na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Rosyjskich Rad ziecki ch w Katowi ca ch .