Nicolaus Decius

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Wersja z dnia 12:13, 20 sie 2013 autorstwa Konzerthaus (dyskusja | edycje) (w trakcie opracowywania)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nicolaus Decius (ur. ok. 1485 w Hof nad Soławą, zm. po 1546) – kompozytor, kaznodzieja, duchowny protestancki (uczeń Marcina Lutra), autor muzyki i tekstów pieśni kościelnych okresu Reformacji.

Dane biograficzne o Deciusie są skąpe, nie jest znana też jego dokładna data urodzenia. Ponieważ przy jego nazwisku spotyka się często dodatek vom Hofe, uważa się, że prawdopodobnie pochodził z miasta Hof w Górnej Frankonii (dziś na terenie Bawarii). Jego nazwisko rodowe brzmiało prawdopodobnie Deeg lub Tech i do dziś jest ono spotykane w mieście Hof. Poprzez popularną w ówczesnych Niemczech latynizację nazwiska powstała forma Decius, spotykana w dokumentach także jako Tecius.

W swoim rodzinnym mieście Decius ukończył nauki w szkole łacińskiej, a następnie 16 października 1501 został immatrykulowany na Uniwersytecie w Lipsku, a w 1506 zdał egzamin na bakalaureat z tytułem bacalaureatus artium liberarium (bakałarz sztuk wyzwolonych). W 1521 nosił dodatkowo tytuł bacalaureatus atrisque iuris (bakałarz obojga praw).

Po ukończeniu studiów wstąpił do zakonu. Jest prawdopodobne, że był to zakon franciszkanów (brat przyrodni Nicolausa, Johannes Decius był gwardianem zakonnym franciszkanów w Hof). Nie jest znana lokalizacja klasztoru, w którym przebywał Nicolaus Decius, wiadomo jednak, że w roku 1515 przeniósł się do Brunszwiku. Tam poświęcił się pracy pedagogicznej i nauczył się języka dolnoniemieckiego.

W [[[1519]] Decius został za pośrednictwem księcia Henryka II Brunszwickiego ustanowiony proboszczem w Streterburgu. Były to pierwsze lata Reformacji i idee Marcina Lutra dotarły szybko do Deciusa, który stał się zdecydowanym zwolennikiem Reformacji. Będąc w Steterburgu napisał swoje jedyne zachowane dzieło literackie, zatytułowane Summula doctrinsrum Jhesu Christi ex Codice Mathei per Nicolaum Thecium Curiensem Atrium et Utriusque Juris Baccalaureum.

Możliwe jednak, że Decius związał się wcześniej z benedyktynami, skoro wiadomo, że w 1519 książę Henryk II Brunszwicki przyznał mu stanowisko proboszcza klasztoru benedyktynów w Steterburgu. Wkrótce jednak stał się gorącym zwolennikiem idei Reformacji w Kościele i wyjechał do Wittenbergi studiować teologię u samego Marcina Lutra.

W 1524 popierający Reformację książę pomorski Bogusław X, wystosował do Lutra list z prośbą o przysłanie mu odpowiedniego kaznodziei. Człowiekiem tym okazał się właśnie Nicolaus Decius, który został początkowo wikarym, a później proboszczem szczecińskiego kościoła św. Mikołaja (obiekt dziś nie istniejący, stał na terenie Nowego Rynku). Decius przebywał w Szczecinie co najmniej trzy lata. Później udał się Liebstadt w Dolnej Saksonii. Stamtąd wyjechał następnie do Prus Wschodnich, aby uprawiać działalność kaznodziejską i artystyczną m.in. w Bartoszycach, Młynarach i Królewcu. Będąc w Królewcu również kierował zespołem śpiewaczym, a w 1540 został kaznodzieją dworskim i zastępcą kantora królewieckiej katedry.

W 1543 Decius wziął udział w wyprawie przeciw Turkom jako kaznodzieja polowy. Z wyprawy tej powrócił do znanego sobie miasteczka Młynary niedaleko Elbląga. Po 1546 ślad jego działalności się urywa.

Pieśni Deciusa zyskały popularność już za życia autora, ale w pierwszych śpiewnikach luterańskich XVI wieku nie wymieniano jego nazwiska. Zapewne wiąże się to z faktem, że początkowo będący uczniem Lutra Decius zbliżył się teologicznie do doktryn kalwinizmu, co zostało uznane za zdradę wobec luteranizmu. Śpiewnik wydawany pod nadzorem samego Lutra nie zawiera więc nazwiska Deciusa, choć zawiera jego pieśni, wydane jako anonimowe.

Trzy chorały Deciusa odpowiadają ściśle odpowiadają trzem częściom łacińskiej liturgii mszalnej – Gloria, Sanctus i Agnus Dei. Są to więc niemieckie odpowiedniki trzech z pięciu stałych części liturgicznych, określanych jako ordinarium misse (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), przejętych również przez kościoły protestanckie podczas Reformacji:

  • Gloria – Allein Gott in der Höh sei Ehr
  • Sanctus – Heilig ist der Gott der Vater
  • Agnus Dei – O Lamm Gottes unschuldig

Chorał Heilig ist der Gott der Vater w wersji Deciusa był śpiewany w kościołach do końca XVII wieku, później stracił popularność. Dwa pozostałe chorały weszły do kanonu liturgii luterańskiej i do dziś nie utraciły swojej pozycji w liturgii protestanckiej. Są to: wykonywana w całorocznej liturgii ewangelickiej pieśń Allein Gott in der Höh sei Ehr (w polskiej wersji Na wysokościach Bogu cześć/ I dzięki łasce Jego!) oraz pieśń wielkopostna O Lamm Gottes unschuldig/ Am Stamm des Kreuzes geschlachtet, śpiewana również w polskim Kościele Ewangelicko-Augsburskim z początkowymi słowami Baranku Boży niewinny/ Na krzyża pniu umęczony.

Chorały Deciusa wielokrotnie również wykorzystywane bywały przez różnych kompozytorów, jak m.in. przez Michaela Praetoriusa, Jana Sebastiana Bacha, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Urlicha Hildebrandta, którzy przetwarzali te znane tematy do jako materiał melodyczny w swoich utworach organowych, albo opracowywali je jako części sakralnych dzieł wokalno-instrumentalnych (kantaty, pasje).


Niektóre przykłady opracowań chorałów Deciusa:

Michael Praetorius:

• O Lamm Gottes unschuldig – pieśń-kantata na sopran, chór i zespół instrumentalny.

Johann Sebastian Bach:

• preludium chorałowe BWV 656 na organy • preludium chorałowe BWV 1095 na organy

Feliks Mendelssohn-Bartholdy:

• Opracowanie chorału Allein Gott in der Höh sei Ehr we fragmencie oratorium Paulus (1836).