Nowożytne bramy miejskie

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Brama Berlińska od strony miasta w 1860 roku

Nowożytne bramy miejskie
W wyniku zajęcia miasta przez koronę szwedzką a następnie władze pruskie, a także w wyniku licznych w tym okresie oblężeń miasta i innych działań wojennych podjęto szereg prac rozbudowy fortyfikacji zabezpieczających miasto. Oprócz nowych linii obronnych w postaci fortów, wałów ziemnych, bastionów, fos i innych tego typu umocnień miastu miastu przybyły nowe bramy miejskie. Z czterech średniowiecznych bram lądowych w wyniku oblężenia z roku 1659 zburzone zostały zewnętrzne bramy Bramy Passawskiej, a jej wewnętrzna brama została zburzona na początku XVIII wieku. Na jej fundamentach wybudowano wiatrak. Na początku XVIII wieku wraz z średniowiecznymi murami miejskimi w całości usunięto Bramę Młyńską. Natomiast z Bramy Panieńskiej pozostawiono tylko bramę zewnętrzną, a z Bramy Świętego Ducha bramę wewnętrzną. Pozostawiono także bramy wodne, które ostatecznie rozebrano do końca lat 30. XIX wieku. Z kolei z wybudowanych w czasach pruskich bram lądowych do obecnych czasów zachowały się tylko Brama Berlińska nazwana po 1945 roku Bramą Portową, Brama Królewska oraz relikty po Bramie Parnickiej położonej na Łasztowni.
W ramach modernizacji nowożytnych fortyfikacji w czasach szwedzkich i pruskich zostały wybudowane następujące bramy lądowe:IES64.png
Autor opracowania: Jan Iwańczuk