Półwysep Ewa

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Półwysep Ewa - po utworzeniu Kanału Dębickiego i Kanału Grabowskiego (1931) była to bezimienna wyspa stanowiąca wcześniej część Ostrowia Grabowskiego naprzeciwko Grabowa. Podczas prac związanych z budową nowego elewatora zasypano koryto Duńczycy i powstał półwysep połączony z Ostrowem Mieleńskim.. Nazwa półwyspu powstała po II wojnie światowej i pochodzi od powojennej nazwy elewatora.

Bibliografia