Radosław Skrycki

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Wersja z dnia 18:03, 30 sty 2019 autorstwa Sylwia Wesołowska (dyskusja | edycje) (→‎=Artykuły)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Radosław Skrycki
historyk
Data urodzenia 6 sierpnia 1974
Miejsce urodzenia Dębno
Tytuły i nagrody dr hab.
Narodowość polska


Radosław Skrycki (ur. 1974) – historyk

Życiorys

Radosław Skrycki urodził się 6 sierpnia 1974 roku w Dębnie. Studia historyczne na Uniwersytecie Szczecińskim ukończył w 1999 roku. W 2006 roku obronił doktorat nt. Dziejów kartografii Nowej Marchii do końca XVIII wieku, napisany pod kierunkiem prof. dr. hab. Radosława Gazińskiego. Praca ukazała się drukiem w 2008 roku, a w 2009 roku otrzymała prestiżową nagrodę: Lubuski Wawrzyn Naukowy. Obecnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od 2007 roku jest członkiem Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, a od 2011 roku jego przewodniczącym. Od 2012 r. jest także członkiem Komisji Geografii Historycznej Instytutu Historii PAN. W latach 2013-2016 zasiadał w redakcji rocznika „Studia GeoHistorica”.

W latach 2009-2016 był redaktorem naczelnym „Rocznika Chojeńskiego”. Od 2017 roku jest redaktorem naczelnym „Przeglądu Zachodniopomorskiego”, a od 2018 r. jest członkiem rady naukowej „Історикo-географічні дослідження в Україні”.

Od roku 2016 jest członkiem Rady Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego w Mieszkowicach. W 2018 r. został ekspertem ds. szlaków kulturowych przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego. Ma tytuł honorowego członka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gryfinie.

Jest autorem i redaktorem wielu publikacji. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na dziejach kartografii i ikonografii ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii oraz historii regionalnej tych krain. Inną płaszczyzną zainteresowań jest historia anarchizmu, głównie polskiego, po 1980 roku.

Publikacje (wybór)

Książki

 • 2008Dzieje kartografii Nowej Marchii do końca XVIII wieku, DIG, Warszawa
 • 2013Prace kartograficzne w dolinach Odry, Warty i Noteci w okresie fryderycjańskim. Goswien Othmar Schultze i jego wkład w rozwój kartografii pruskiej, Szczecin
 • 2017Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku, Warszawa (współautorzy: S. Alexandrowicz, J. Łuczyński).

Redakcje

 • 2007Chojna i okolice na przestrzeni wieków, Chojna – Zielona Góra
 • 2008Z Dziejów Kartografii, t. XIV, Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, Materiały z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007, Szczecin (współredakcja ze Stanisławem Alexandrowiczem)
 • 2008Chojna i okolice na przestrzeni wieków (2), Chojna-Zielona Góra
 • 2009Gryfino i okolice na przestrzeni wieków, Szczecin (współredakcja z R. Gałaj-Dempniak)
 • 2009Rewolucja francuska w ikonografii. Katalog wystawy, czerwiec 2009, Szczecin
 • 2009Cartographia confinium. Zachodnie i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej kartografii, Gorzów Wielkopolski (współredakcja z E. Jaworskim)
 • 2011Od atlasu do kolekcji. W 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa, „Z Dziejów Kartografii”, t. XVI, Szczecin (współredakcja z J. Ostrowskim)
 • 2011Konstelacja Szczecin. Aktorzy szczecińscy i kino okresu międzywojennego, Szczecin
 • 2011Studia z dziejów polskiego anarchizmu, Szczecin (współredakcja z E. Krasuckim, M. Przyborowskim)
 • 2012II Konstelacja Szczecin. Dita Parlo i kino buntowników. Anarchiści, rewolucjoniści i pacyfiści w kinie i o kinie. Przykład francuski i niemiecki 1918-1945, Szczecin (współredakcja z J.A. Kościelną)
 • 2013 – „Przegląd Zachodniopomorski”, Zeszyt poświęcony „Przeglądowi Zachodniopomorskiemu” i jego długoletniemu redaktorowi prof. dr. hab. Tadeuszowi Białeckiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin, z. 1, 2013 (współredakcja z T. Ślepowrońskim)
 • 2013Eilharda Lubinusa podróż przez Pomorze, Szczecin
 • 2014Wokół PGR-u. Krzymów i jego mieszkańcy, Chojna
 • 2014Kartografia morska i krain nadmorskich, Szczecin
 • 2016Studia z dziejów anarchizmu (2). W dwusetlecie urodzin Michaiła Bakunina, Szczecin
 • 2016Strzelce Krajeńskie. Studia i szkice historyczne, Strzelce Krajeńskie (współredakcja z Dorotą Kąkol)
 • 2017Civitas et museum. Studia z dziejów Myśliborza z okazji 50-lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, Myślibórz (współredakcja z Magdaleną Szymczyk)

Artykuły

 • W obronie mieczy grunwaldzkich. W: Myśl Polska (Warszawa , 2005). 2018, nr 41/42, s. 8
 • [Do granic wyobraźni - recenzja]. W: Polski Przegląd Kartograficzny. T. 38, nr 2 (2006), s. 169-171
 • Królewiec czy Chojna? : kartograficzna zagadka z Turcją w tle. W: Rocznik Chojeński : pismo historyczno-społeczne. T. 8 (2016), s. 179-190
 • Nautical elements and maritime motifs as presented on 16-18th century maps of Pomerania. W: Studia Maritima. Vol. 18 (2005), s. 5-24
 • Nowa Marchia na pierwszej samoistnej mapie Brandenburgii Eliasa Camerariusa w redakcji Abrahama Orteliusza z 1590 roku. W: Polski Przegląd Kartograficzny. 2002, nr 3, s. 211-214
 • O kosmografii w państwie idealnym na przykładzie Miasta Słońca Tomasza Campanelli. W: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. R. 54, nr 2 (2009), s. 21-36
 • W odpowiedzi Zygmuntowi Szultce. W: Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i europejskim od XV do XX wieku. T. 29 (2016), s. 273-275
 • Kartografia Nowej Marchii do końca XVIII wieku. W: Polski Przegląd Kartograficzny. T. 36, nr 4 (2004), s. 295-301
 • Chojna w zainteresowaniach naukowych Tadeusza Białeckiego : przyczynek do portretu profesora regionalisty. W: Przegląd Zachodniopomorski. R. 28, z. 1 (2013), s. 127-135
 • Uwagi na marginesie artykułu Arkadiusza Cincio "Zielona Góra i powiat zielonogórski na dawnych mapach". W: Studia Zielonogórskie. T. 14 (2008), s. 145-150
 • [Visus Silesiae - recenzja]. W: Studia Źródłoznawcze. T. 48 (2010), s. 185-187
 • Drogi pocztowe Nowej Marchii w wybranych dziełach kartograficznych XVIII wieku. W: Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 10, (2003), s. 113-122
 • Elementy nautyczne i motywy związane z symboliką morską na mapach Pomorza Zachodniego XVI-XVIII wieku. W: Stargardia : rocznik Muzeum w Stargardzie. T. 4 (2004), s. 149-162
 • [Odra - Oder - recenzja]. W: Przegląd Zachodniopomorski. R. 25, z. 1 (2010), s. 213-215
 • [Bitwa pod Granowem 1627 – recenzja. W: Rocznik Chojeński. T. 1 (2009), s. 173-176
 • Widoki miast brandenburskich Daniela Petzolda : przyczynek do dziejów ikonografii nowomarchijskiej w okresie nowożytnym. W: *Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Nr 14 (2007), s. 143-150
 • Mało znana mapa Pomorza i Brandenburgii Louisa Briona de la Tour z 1758 roku. W: Przegląd Zachodniopomorski. 2003, z. 1, s. 231-236
 • O powstawaniu tak zwanej "Mapy Chrzanowskiego" w świetle listu Generała z 28 września 1844 roku. W: Polski Przegląd Kartograficzny. 2003, nr 4, s. 280-283
 • [Cartographia Silesiae Superioris - recenzja]. W: Polski Przegląd Kartograficzny. T. 39, nr 1 (2007), s. 68-70
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Krzysztof Lichtblau