Sala Stefana Flukowskiego

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Sala Stefana Flukowskiego - sala muzealna w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.


Sala Stefana Flukowskiego[1]została otwarta 8 maja 1977 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie (dziś Książnicy Pomorskiej). Wyposażenie Sali stanowią eksponaty muzealne (m. in. pamiątki osobiste i przedmioty codziennego użytku), dzieła sztuki, księgozbiór i archiwalia, które przekazały żona poety, Maria Flukowska, a po jej śmierci, w latach późniejszych także jej córka, Halina Leszczyńska. W zamyśle twórców Sali, ma ona stanowić częściową rekonstrukcję warszawskiej pracowni S. Flukowskiego.

Wśród przekazanych eksponatów, obok mebli[2] uwagę zwracają przede wszystkim dzieła sztuki. Są to portrety autorstwa Witkacego (m. in. portret żony, Jadwigi Witkiewiczowej), obrazy Marii i Stanisława Dawskich, Władysława Lama, Leokadii Bielskiej-Tworkowskiej, Marii Jaremianki oraz Xawerego Dunikowskiego (m. in. portret S. Flukowskiego). Uzupełnieniem wyposażenia Sali są rzeźby Xawerego Dunikowskiego, Anny Dębskiej oraz egipskiego twórcy Mohammeda Hagrasa[3]. Ciekawostkę wśród muzealiów stanowi niewątpliwie kolekcja ceramiki pochodzącej z kaszubskiej pracowni Neclów z Chmielna. Składają się na nią wazony i dzbany z charakterystycznym motywem zdobniczym.[4]

W Sali S. Flukowskiego znajduje się księgozbiór poety liczący 2800 woluminów, odzwierciedlający jego humanistyczne zainteresowania.

Obok wymienionych obiektów, do Sali trafiły także rękopisy utworów poety (w tym niepublikowane), spisane wspomnienia z pobytu w Woldenbergu oraz osobista korespondencja. Za przyczyną Marii Flukowskiej, wraz z materiałami, które przekazała po swym mężu, do biblioteki trafiły również cenne archiwa, m. in. X. Dunikowskiego[5].oraz Jadwigi Witkiewiczowej. W jej spuściźnie, obok fotografii i dokumentów znajduje się korespondencja prowadzona z mężem, Stanisławem Ignacym Witkiewiczem. Obejmuje ona 1300 listów pisanych w latach 1924 - 1939.Przypisy

  1. Stefan Flukowski (1902 – 1972) – poeta, prozaik, dramatopisarz i tłumacz literatury francuskiej i rosyjskiej. Związany z grupą literacką Kwadryga. W czasie II wojny światowej więzień obozu jenieckiego w Woldenbergu (dziś Dobiegniew).
  2. Znajduje się tu m. in. niewielki stolik do pracy będący właśnością Stanisława Ignacego Witkiewicza, a który znalazł się w posiadaniu Flukowskich za przyczyną Jadwigi Witkiewiczowej, zaprzyjaźnionej po wojnie z rodziną poety. W Sali stanął także stół, przy którym lubił pisać Flukowski, fotele i niewielki stolik kawowy.
  3. M. Hagras był uczestnikiem Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży, który odbywał się w Warszawie w 1955 roku. Po zakończeniu imprezy przebywał w Polsce przez kilka miesięcy.
  4. "Necle" poeta zaczął zbierać w latach 50. zachwycony formą, kolorystyką i ornamentyką tych wyrobów.
  5. M. Flukowska była asystentka artysty w latach 1948-1964 i w tym czasie gromadziła jego archiwum. Zdołała zgromadzić artykuły prasowe, zapiski, fotografie, dokumentację wystaw i korespondencję
Bibliografia

  • Sala Stefana Flukowskiego i rękopiśmienne spuścizny literackie w posiadaniu Biblioteki Głównej WiMBP w Szczecinie. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, 1979, nr 2-3, s. 12-17.
  • Kosman, Janina. Sala im. Stefana Flukowskiego. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, 1987, nr 2-3, s. 79-86.
  • Polskie muzea literackie. Warszawa 2011, s.50-51. ISBN 978-83-8937-60-6
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Alicja Łojko