Stanisław Kuszmider

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
dr inż. Stanisław Kuszmider
Starszy Oficer Mechanik, współtwórca szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim, pedagog
brak zdjecia
Data urodzenia 8 maja 1927
Miejsce urodzenia Koniuchy
Data śmierci 21 lutego 2016
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie (kw. 39F-1-4)
Lokalizacja grobu zobacz na mapie


Stanisław Kuszmider (1927-2016) – doktor inżynier, oficer (Starszy Oficer Mechanik) polskich statków morskich, współtwórca szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim, pedagog, publicysta

Życiorys

Stanisław Kuszmider urodził się 8 maja 1927 roku w Koniuchach w dawnym woj. tarnopolskim (obecnie Ukraina). Był synem Ludwika. W 1940 roku wraz z rodziną został deportowany w okolice Irkucka, gdzie przebywał do 1946 roku.

Ze Szczecinem związany od 1946 roku. Studiował na Wydziale Mechanicznym Szkoły Inżynierskiej. Studia ukończył w 1953 roku. Naukę kontynuował na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej (1960). W 1982 roku na Wydziale Ekonomicznym tej uczelni obronił dysertację doktorską Efekty ekonomiczne optymalizacji zużycia paliw na statkach PMM (na przykładzie PŻM), uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych.

W 1953 roku kierował warsztatami szkolnymi zasadniczej Szkoły Metalowej w Łobzie. W latach 1954-1955 był wizytatorem szkolnictwa zawodowego. Od 1955 do 1960 roku piastował stanowisko naczelnika Wydziału Szkół Zawodowych Dyrekcji Okręgowej Szkolnictwa Zawodowego przy kuratorium w Szczecinie. Przeniesiony do resortu żeglugi, w 1960 roku współorganizował Szkołę Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu (obecnie Zespół Szkół Morskich) i był jej dyrektorem w latach 1961-1962. Równocześnie w tych samych latach kierował Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego.

Współtworzył Państwową Szkołę Morską w Szczecinie. Od 1963 do 1968 roku kierował Wydziałem Mechanicznym tej uczelni. Po reorganizacji uczelni w 1968 roku został pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W latach 1968-1974 oraz 1983-1989 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Mechanicznego WSM. Był organizatorem i dyrektorem (1974-1979), a później zastępcą dyrektora (1979-1983) Instytutu Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wydziału mechanicznego WSM. Pracował na etacie profesora kontraktowego tej uczelni (od 1974). W 2004 roku, po kolejnej reorganizacji uczelni morskiej, został wykładowcą Akademii Morskiej w Szczecinie w zakresie turbin okrętowych. Był autorem publikacji i podręczników akademickich z dziedziny mechaniki, a także promotorem ponad stu prac magisterskich i inżynierskich, wychowawcą wielu pokoleń mechaników okrętowych.

Pływając na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej, w 1977 roku uzyskał stopień oficera mechanika I klasy. Przyczynił się do adaptacji statku rybnego „Wda”, należącego do PPDiUR „Odra” w Świnoujściu, na statek szkolno-rybacki „Emilia Gierczak” (Szkoła Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu). Również dla tej szkoły przystosował na potrzeby sportowe i rekreacyjne jacht „Zew Morza”.

Zainicjował budowę Technikum Samochodowego przy ul. Klonowica w Szczecinie.

Należał do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) oraz Polskiego Związku Motorowego (PZMot.). W Stowarzyszeniu Starszych Oficerów Mechaników Morskich, którego był współorganizatorem, piastował funkcje Zastępcy Przewodniczącego, a potem Honorowego Przewodniczącego. Był wieloletnim rzeczoznawcą z zakresu siłowni okrętowych i gospodarki paliwowo-smarowniczej SIMP.

Przez 25 lat pełnił funkcję ławnika Izby Morskiej przy Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Zmarł 21 lutego 2016 roku w Szczecinie. Został pochowany 26 lutego na Cmentarzu Centralnym (kw. 39F-1-4).

Publikacje (wybór)

  • 1973Turbiny okrętowe. Przewodnik metodyczny dla studentów III roku studiów zaocznych Wydziału Mechanicznego (wyd. 1), Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin
  • 1978Turbiny okrętowe. Przewodnik metodyczny dla studentów III roku studiów zaocznych Wydziału Mechanicznego (wyd. 2 rozszerzone), Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin (seria: Przewodniki Metodyczne - Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie)
  • 1979Referaty na II sympozjum siłowni okrętowych (sympozjum organizowane przez Zakład Siłowni Okrętowych Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w dn. 13-14 września 1979 (współaut. wstępu Damian Seweryn), Dział Wydawnictw WSM Szczecin,
  • 1985Podstawy eksploatacji napędu okrętowego (współaut. Kazimierz Chachulski), Dział Wydawnictw WSM, Szczecin
  • 1985Turbiny parowe. Podstawowe wiadomości teoretyczne z przykładami zadań (współaut. Cezary Behrendt), Dział Wydawnictw WSM, Szczecin
  • 198740-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim (współaut. Izabella Dunin-Kwinta), Dział Wydawnictw WSM, Szczecin
  • 1997Statki [w:] Szkolnictwo morskie Szczecina w latach 1947-1997 (pod red. Izabelli Dunin-Kwinty, Stanisława Kuszmidra i Aleksandra Walczaka), Wydawnictwo FOKA, Szczecin
  • 2003Wybrane zagadnienia eksploatacji statków morskich w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi (współaut. Jerzy Girtler i Leszek Plewiński), Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, SzczecinOdznaczenia

  • 2011 – Medal 30-lecia Stowarzyszenia Mechaników MorskichBibliografia

Inne
IES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz