Stanisław Latour

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stanisław Latour (1927-2007) – architekt, pedagog

Życiorys

Stanisław Latour urodził się 24 maja 1927 roku w Warszawie. Był harcerzem. W czasie wojny należał do Armii Krajowej. Uczestniczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie ponownie działał w harcerstwie. Był harcmistrzem Chorągwi Mazowieckiej. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobył jeszcze poczas studiów, pracując w Warszawskim Przemysłowym Przedsiębiorstwie Budowlanym Warszawy kolejno jako technik, kierownik budowy i inspektor techniczny. Po ukończeniu studiów w 1952 roku, rozpoczął pracę w Centralnym Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie.


Poprzez tę posadę związał się z problemami ochrony i dokumentowania dziedzictwa kulturowego między innymi ziem zachodnich. Pełnił obowiązki Inspektora Konserwatorskiego w Ministerstwie Kultury i Sztuki, Kierownika Pracowni Projektowej w Pracowni Konserwacji Zbytków, Kierownika Oddziału Architektury w Wydziale Budownictwa i Architektury PWRN.

Od 1953 roku związany ze Szczecinem. Był autorem licznych opracowań studialnych i projektowych w zakresie historycznej architektury i urbanistyki Szczecina i Pomorza Zachodniego.

Przez wiele lat współpracował z Politechniką Szczecińską. Był wykładowcą, dyrektorem Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. Piastował urząd prodziekana i prorektora tej uczelni.


Był członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich. W 1952 roku został członkiem Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1954-1956 pełnił funkcję prezesa szczecińskiego oddziału tej morganizacji. Był także przedstawicielem Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału.

Był wielkim autorytetem dla kilku pokoleń architektów

Zmarł 20 października 2007 roku w Szczecinie.

Zrealizowane projekty

Publikacje

Opublikował wiele prac naukowych z dziedziny ochrony i konserwacji zabytków.

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda Wojewódzka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury
  • nagroda Ministra Kultury i Sztuki
  • nagroda Rektora Politechniki Szczecińskiej

Źródła

BibliografiaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz