Stanisław Latour

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stanisław Latour (1927-2007) – architekt, pedagog

Życiorys

Stanisław Latour urodził się 24 maja 1927 roku w Warszawie. Przed wojna nalezał do harcerstwa. W czasie wojny należał do Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie ponownie działał w harcerstwie. Był harcmistrzem Chorągwi Mazowieckiej. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobył jeszcze poczas studiów, pracując w Warszawskim Przemysłowym Przedsiębiorstwie Budowlanym Warszawy kolejno jako technik, kierownik budowy i inspektor techniczny. Po ukończeniu studiów w 1952 roku, rozpoczął pracę w Centralnym Zarządzie Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie. Tam zainteresował się z problemami ochrony i dokumentowania dziedzictwa kulturowego.

Od 1953 roku związany ze Szczecinem. Tu zorganizował pierwszą pracownię projektową przy Państwowym Przedsiębiorstwie Pracownie Konserwacji Zabytków. Był autorem licznych opracowań studialnych i projektowych w zakresie historycznej architektury i urbanistyki Szczecina i Pomorza Zachodniego. Po poprzedzonych dogłębnymi, dwuletnimi (1954-1955) studiami projektowo-przestrzennymi oraz projektem wstępnym, w 1958 roku, wraz z zespołem, przystąpił do odbudowy Zamku Książąt Pomorskich. W 1973 roku uczestniczył w pracach przy odbudowie szczecińskiej katedry. Obie te odbudowy uznawane są za życiowe dzieło architekta. W 2006 roku opracował obszerny rys dziejów obu tych odbudów.


Przez wiele lat współpracował z Politechniką Szczecińską. W 1977 roku obronił na uczelni dysertację doktorską. Był wykładowcą, dyrektorem Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. Piastował urząd prodziekana i prorektora tej uczelni.


Był członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich. W 1952 roku został członkiem Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1954-1956 pełnił funkcję prezesa szczecińskiego oddziału tej morganizacji. Był także przedstawicielem Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału. Pełnił obowiązki Inspektora Konserwatorskiego w Ministerstwie Kultury i Sztuki, Kierownika Pracowni Projektowej w Pracowni Konserwacji Zbytków, Kierownika Oddziału Architektury w Wydziale Budownictwa i Architektury PWRN.

Był wielkim autorytetem dla kilku pokoleń architektów

Zmarł 20 października 2007 roku w Szczecinie. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

Projekty konserwatorsko-renowacyjneProjekty autorskie (Szczecin)

  • Dom Księży Pallotynów przy kościele św. Jana Ewangelisty
  • zespół sakralny pw. św. Jana Bosko przy ul. Witkiewicza
  • kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Lwowskiej
  • budynek mieszalno-internatowy przy zespole salezjańskiej szkoły zawodowej przy ul. Ku Słońcu
  • budynek Kurii Biskupiej przy ul. Papieża Pawła VIPublikacje

Opublikował wiele prac naukowych z dziedziny ochrony i konserwacji zabytków.

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda Wojewódzka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury
  • nagroda Ministra Kultury i Sztuki
  • nagroda Rektora Politechniki SzczecińskiejŹródła

BibliografiaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz