Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - ogólnopolska organizacja pożytku publicznego, zrzeszająca osoby związane z bibliotekarstwem i informacją naukową, ze wszystkich typów bibliotek: publicznych, akademickich, naukowych, specjalnych, szkolnych i pedagogicznych.

Portal-logo.png

SBP w Polsce

Organizacja została założona w 1917 roku jako Związek Bibliotekarzy Polskich. W latach 1946-1953 funkcjonowała pod nazwą Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (ZBiAP). Od 1927 roku jest członkiem IFLA[1]. W 2012 roku uroczyście obchodzono jubileusz 95.lecia działalności SBP.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2014 roku liczyło 7111 członków, działających w 16 okręgach, 55 oddziałach i 288 kołach.
W ostatnich latach opracowano Strategię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mającą na celu m. in. zwiększenie wpływu organizacji na tworzenie uregulowań prawnych mających wpływ na rozwój bibliotek, podjęcie działalności na rzecz rozwoju bibliotek w społeczeństwie informacyjnym, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, kreowanie jego pozytywnego wizerunku oraz integrację całego bibliotekarskiego środowiska.

SBP na Pomorzu Zachodnim

Bibliotekarze z terenu Pomorza Zachodniego wstąpili w szeregi organizacji w 1946 roku. 26 września tego roku, w Bibliotece Miejskiej powołano do życia koło ZBiAP. Skład założycielski przedstawiał się następująco: Bolesław Tuhan-Taurogiński, Halina Taurogińska reprezentujący Archiwum Państwowe w Szczecinie, Maria Adela Quirini, delegatka Ministerstwa Oświaty ds. zabezpieczania księgozbiorów, Jan Karakulski i Rudolf Pastuszak z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie oraz Roman Habraszewski, Janina Lipska, Rita Honorata Lipska, Magdalena Osostowicz i Stanisław Siadkowski z Biblioteki Miejskiej, a także Bernard Jakubowski z Biblioteki Powiatowej w Wałczu. Przewodniczącym koła wybrano B. Tuhan-Taurogińskiego.

Za najistotniejsze cele działania uznano kwestię edukacji zawodowej bibliotekarzy, nawiązanie współpracy pomiędzy powstałymi bibliotekami oraz zdobycie środków finansowych, tzw. dodatku naukowego dla swego środowiska.

W 1953 roku zmianie uległa nazwa organizacji i jej statut. Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich przemianowano na Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Reorganizacje nastąpiły także w okręgu szczecińskim gdzie zaczęły powstawać oddziały terenowe. Nacisk w dalszym ciągu kładziono na edukację bibliotekarzy, dla których uruchomiono Punk Konsultacyjny Państwowego Zaocznego Kursu Bibliotekarskiego w Bibliotece Szkoły Inżynieryjnej w Szczecinie. Kierownikiem kursu został Stanisław Siadkowski. Po dwuletniej działalności kurs przeniesiono do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. W 1956 roku odbył się w Warszawie Krajowy Zjazd Bibliotekarzy. Szczecin i województwo były reprezentowane przez grupę blisko 30 osób, a referat wygłosiła Maria Salomea Wielopolska z Biblioteki Akademii Handlowej w Szczecinie.

W latach 60. w ramach edukacji środowiska, zorganizowano ponad 130 spotkań pod nazwą „Czwartki bibliotekarskie”. Natomiast integracji bibliotekarzy służył (i służy do dnia dzisiejszego) coroczny „Dzień bibliotekarza”, skupiający przedstawicieli tego zawodu z całego regionu.

W czerwcu 1969 roku odbył się w Szczecinie Krajowy Zjazd Delegatów SBP. Gospodarzami spotkania byli Okręg Szczeciński SBP oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. W latach 1969-1972 Okręg Szczeciński miał swojego przedstawiciela w Zarządzie Głównym SBP w Warszawie, którym był Stanisław Badoń, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

W 1972 roku zwołano Walny Zjazd Delegatów Okręgu Szczecińskiego SBP. Zgłoszono wtedy szereg postulatów skierowanych do Zarządu Głównego SBP w Warszawie. Proponowano m.in. aby organizacja zyskała uprawnienia do reprezentowania bibliotek wobec władz państwowych, zyskała możliwość wyrażania opinii przy obsadzie stanowisk kierowniczych w bibliotekach czy miała wpływ na system kształcenia i wynagradzania bibliotekarzy.

W 1975 roku, wraz z reformą administracyjną kraju zmiany nastąpiły także w strukturze SBP. W terenie zaczęły powstawać koła, a przewodniczącym Zarządu Okręgu wybrano Stanisława Krzywickiego. Pod koniec lat 90. w województwie szczecińskim aktywnych było 15 kół z 425 członkami. Kolejna reforma administracyjna, w 2001 roku spowodowała powstanie oddziałów w województwach. W woj. zachodniopomorskim powołano do życia trzy oddziały: szczeciński, koszaliński i północny (w 2014 roku włączony w strukturę oddziału szczecińskiego). Przewodniczącą Oddziału Szczecińskiego SBP została Małgorzata Bartosik związana zawodowo z Książnicą Pomorską.

W 2005 roku nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego Okręgu Zachodniopomorskiego SBP. Po kilkudziesięciu latach działalności ustąpił Stanisław Krzywicki, a nową przewodniczącą została Cecylia Judek, która pełniła z powodzeniem swoją funkcję do marca 2017 roku. Jej następczynią została Małgorzata Bartosik.

W 2014 roku w Okręgu Zachodniopomorskim SBP działalność prowadziły dwa oddziały: szczeciński i koszaliński. W 23 kołach skupionych było 555 członków.

Czasopismo branżowe

W 1959 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma stworzonego na potrzeby środowiska bibliotekarskiego Pomorza pod tytułem „Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski”. W podtytule dodano, iż jest to biuletyn poświęcony sprawom bibliotek i czytelnictwa Pomorza Zachodniego. W pierwszym numerze redakcja czasopisma informowała – […] łamy poświęcamy sieci bibliotecznej, czytelnictwu w ogóle, […] informacji bibliograficznej, służbie instrukcyjno-metodycznej i sprawom bieżącego dnia […]. Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski […] będzie służył jako pomoc w codziennej praktyce bibliotecznej oraz w kształtowaniu i rozwijaniu naszych zainteresowań książką i czytelnictwem […]. Kwartalnik ten ukazuje się do dnia dzisiejszego. Przez lata znacznie powiększył się zakres tematyczny publikowanych artykułów i ewoluowała jego szata graficzna.


Przypisy

  1. IFLA - The International Federation of Library Associations and Institutions (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich). Jej zadaniem jest reprezentowanie interesów środowiska bibliotekarskiego na świecie. Zrzesza obecnie 1700 członków ze 155 krajów z całego świata.


Bibliografia

  • Encyklopedia Szczecina. T. 2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000, s. 416. ISBN 83-7241-089-5
  • Stanisław Krzywicki. Okręg Szczeciński Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej. W: Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005. Szczecin 2005, s. 211-214. ISBN 83-87879-53-3.

Linki zewnętrzne

Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Alicja Łojko