Sybilla Schwarz

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Wersja z dnia 15:05, 30 paź 2015 autorstwa JoKo (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "Sybilla Schwarz (14.02.1621-31 lipca 1638) - pomorska poetka doby baroku === Życie: === Sybilla Schwarz (Sibylla Schwarz, Sibylle Schwartz) urodziła się 14 lutego...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sybilla Schwarz (14.02.1621-31 lipca 1638) - pomorska poetka doby baroku

Życie:

Sybilla Schwarz (Sibylla Schwarz, Sibylle Schwartz) urodziła się 14 lutego 1621 r. w Greifswaldzie, była córką Christiana i Reginy Schwarzów. Jej rodzice pochodzili ze starych kupieckich rodów mieszczańskich, osiadłych w Greifswaldzie od kilku wieków. Christian Schwarz (24 grudnia 1581–18 lipca 1648) ukończył studia prawnicze i był doktorem obojga praw (utriusque iuris doctor), w 1610 roku został członkiem rady miejskiej, w latach 1631–1648 był burmistrzem Greifswaldu, landratem (Landrath) i doradcą Bogusława XIV. Ósmego stycznia 1606 r. ożenił się z Reginą Brunnemann (4 sierpnia 1582–25 stycznia 1630), córką greifswaldzkiego rajcy, Jochena Völschowa, wdową po burmistrzu Jochenie Brunnemannie. Sybilla była najmłodszym z ich siedmiorga dzieci. Jeden z braci zmarł krótko przed jej narodzinami, pozostali to Christian, Joachim i Georg oraz dwie siostry: Regina i Emerentia. Sybilla otrzymała dość typowe dla swego środowiska wychowanie i wykształcenie. 25 stycznia 1630 r. zmarła matka, Regina Schwarz. Jej obowiązki związane z prowadzeniem domu przejęła na siebie owdowiała siostra Regina (30 listopada 1629 r. wyszła za mąż za Christopha Bünsowa, który wkrótce po ślubie zmarł), ale gdy w 1631 r. wyszła za mąż za superintendenta Bartholda von Krakewitza, ciężar zajęć domowych musiały wziąć na siebie Emerentia i Sybilla. Całe świadome życie Sybilli Schwarz przypada na czas Wojny Trzydziestoletniej (1618-1648). W 1627 r. w granice Pomorza wkroczyła armia Albrechta Wallensteina. W listopadzie 1627 r. do Greifswaldu wkroczyły wojska katolickie, w 1630 r. – szwedzkie. W 1634 r. brała udział w oficjalnych uroczystościach powitania siostrzeńca księcia Bogusława XIV, Ernsta Bogusława von Croya, przyjechał do Greifswaldu na studia, publicznie deklamując swój wiersz Als J.F.G. vohn Croja und Arschott zu Greiffswald, Studierens halben, angelanget. W końcu 1637 r. opuściła wraz z rodzeństwem Greifswald – było to związane z ponownym przybyciem do miasta wojsk szwedzkich – i udała się do Stralsundu. Napisała o tym w wierszu Auf Ihren Abscheid aus Greifswald. Gesang. Przez pewien czas mieszkała też w Upatel koło Gützkow. Z tego okresu pochodzi Trost-Gedichte an unser Fretow, będący pożegnaniem bardzo ważnego dla niej miejsca, wioski, w której ojciec Sybilli miał mały majątek, i o której często pisała w swych wierszach. W początkach 1638 r. Fretow zostało doszczętnie złupione i spalone przez Szwedów. Na to nieszczęście odpowiedziała scenką dramatyczną Trauer-Spiel wegen Einäscherung ihres Freudenorts Fretow. Utrata Fretow zbiegła się z pożegnaniem przyjaciółki Judith Tanck, która zaręczyła się z Davidem Meviusem i wyjechała do Stralsundu. W tym trudnym dla poetki czasie pociechą było szczęście jej siostry Emerentii. Ze Szczecina powrócił do Greifswaldu doktor Hermann Queren (Quirinus), przyszły mąż Emerentii. Powrót Querena Sybilla uczciła wierszem Als Herr Doctor Hermannus Quirinus uns mit seiner Lang entzogenen Gegenwart wieder erfreuet hat. Wesele siostry zostało wyznaczone na 31 lipca 1638 r. Niespodziewane 23 lipca Sybilla zachorowała. W trakcie choroby napisała wiersz Lied gegen ihren seel. Abscheid, w którym żegnała się ze światem. 30 lipca, w przeddzień ślubu siostry, powiedziała: Morgen, wils GOTT, wil ich mit dir zugleich Hochzeit machen, doch auff viel andere arth vnd weise – „Jutro z woli Boga, i ty i ja będziemy miały weselny dzień, ale zupełnie innego rodzaju i w inny sposób”. Zmarła pia et beata 31 lipca 1638 r. Pogrzeb odbył się 3 sierpnia. Sybillę pochowano w kościele św. Mikołaja (Nikolaikirche)w Greifswaldzie.

Twórczość:

Ważną rolę w kształtowaniu umysłu Sybilli odegrali jej ojciec i bracia, zwłaszcza Christian, który uczył ją łaciny. Uprzywilejowany status rodziny Schwarzów sprawiał, że dom jej rodziców przyciągał profesorów i studentów greifswaldzkiego uniwersytetu, ich rozmowy uzupełniały jej wiedzę i rozszerzały intelektualne horyzonty. Znała i na pewno czytała utwory Augusta Buchnera (1591–1661)[1] ), Daniela Heinsiusa (1580–1655)[2], a przez niego może utwory Terencjusza i Liwiusza, których był tłumaczem oraz Jakoba Catsa (1577–1660), wymieniała ich bowiem w swoich wierszach i w listach do Samuela Gerlacha. Przede wszystkim uważała się na uczennicę Martina Opitza[3], któremu wielokrotnie składała poetycki hołd. Wśród wspierających talent Sibylli była też osoba oznaczona w jej listach inicjałami „H.M.Z”, co – jak się domyśla Angela Dionne Ferguson – może oznaczać „Herr M.Z” lub „Herr Magister Z”. Inne ważne postaci w otoczeniu Sibylli to profesorowie uniwersytetu Alexander Christian , Johann Schöner , a także Michael Behm , wówczas student, w którym widziała opiekuna swej poezji. O jej wykształceniu humanistycznym dobrze świadczy wiersz Daphne, o którym Kurt Gassen pisze, iż jest to „liryczny, rozszerzony przekład opowieści z pierwszej księgi Przemian (Metamorfoz) Owidiusza”. Najprawdopodobniej na ostatnie lata życia poetki przypadają jej tłumaczenia z holenderskiego trzech wierszy Jakoba Catsa. Już w opinii współczesnych Sibylla Schwarz miała status Poetki – Mövius Völschow w kazaniu ku czci Christiana Schwarza nazywa ją Sibylla Kalliographia (Sibylla pięknie pisząca), w mowie pogrzebowej, jaką na jej cześć wygłosił Christoph Hagen, określona jest jako schön Schreibende (pięknie pisząca), jej wiersze to vunderliche(n) Gaben in der Teutschen Poesi (cudowne dary w niemieckiej poezji), zaś dla Daniela Georga Morhofa była ona Wunder ihrer Zeit (cudem swoich czasów). Spuściznę literacką Sybilli Schwarz wydał w 1650 w Gdańsku roku jej nauczyciel, Samuel Gerlach(1609–1683). On też nazwał ją „pomorską Safo” (Pommerische Sappho) i „dziesiątą muzą” (zehnte Muse). Znanych jest 105 jej wierszy oraz cztery próby dramatyczne, w tym dramat Susanna i opowieść pasterska (Schäfererzählung) pt. Faunus. Wszystkie utwory powstały w ciągu czterech-pięciu lat, między 12. a 17. rokiem jej życia.

Sibylla Współcześnie/ Upamiętnienie:

W 2013 roku w Greifswaldzie rozpoczęto działania mające na celu przywrócenie pamięci o Sybilli Schwarz w jej rodzinnym mieście. W Greifswaldzie działa stowarzyszenie Förderverein Sibylla Schwarz e.V., którym kieruje dr Sonja Gelinek. Wybitną badaczką i popularyzatorką twórczości Schwarz jest dr Monika Schneikart (Institut für Deutsche Philologie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald). O poetce nakręcono film „Sibylla Back in Town”.

Prace:

  1. Sibyllen Schwarzin/ Vohn Greiffswald aus Pommern/Deutsche Poëtische Gedichte/ Nuhn zuhm ersten mahl/Auß ihren eignen Handschriften heraußgegeben und verleget Vohn M. Samuel Gerlach/Auss dem Herzogthum Würtemberg. Und in Danzig Gedruckt/bey seel. Georg Rheten Witwen/im M.D.C.L. Jahr. http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10057412_00001.html

http://diglib.hab.de/drucke/229-2-quod-5/start.htm

  1. Sibylle Schwarz, Deutsche Poëtische Gedichte, Faksimiledruck nach der Ausgabe von 1650. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Helmut W. Ziefle. Bern, Frankfurt am Main, Las Vegas 1980.


Literatura:

Angela Dionne Ferguson, Women’s Writing and Writing Women in the Seventeenth Century: An Examination of the Works of Sibylle Schwarz and Susanne Elisabeth Zeidler, Austin 2013 Gerhard Dünnhaupt, Sibylle Schwarz, w: Personalbibliographien zu den Drucken des Barock, Vol. 5. Stuttgart: Hiersemann 1991 Helmut W. Ziefle, Sibylle Schwarz, Leben und Werke. Bonn 1975 Helmut W. Ziefle, Sibylle Schwarz: Leben und Werk. Bonn: Bouvier, 1975 (Studien zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik; Bd. 35. Joanna A. Kościelna, „Die Lieb' ist mein Begin“ – w kręgu lektur Sibylle Schwarz (1621 -1638). Dialog z mistrzami, w: Czytanie…Kobieta, biblioteka, lektura, red. I. Iwasiów, A. Galant i A. Zawiszewska, Szczecin 2015 (w druku) Kurt Gassen, Sibylle Schwarz. Eine pommersche Dichterin. 1621-1638, Greifswald 1921 Ludwig Giesebrecht, Über einige Gedichte der Sibylle Schwarz. Stettin 1865 Monika Schneikart, Dichten zur Gelegenheit oder Gelegenheit zu dichten? Gelegenheitsgedichte im Werk der Sibylla Schwarz (1621-1638), w: Gelegenheitsmusik im Ostseeraum vom 16. bis 18. Jahrhundert, hg. Peter Tenhaef, Berlin 2015 Petra Ganzenmueller, Wider die Ges(ch)ichtslosigkeit der Frau. Weibliche Selbstbewusstwerdung zu Anfang des 17. Jahrhunderts am Beispiel der Sibylle Schwarz. Diss., Vancouver 1998 Roswitha Wisniewski, Geschichte der deutschen Literatur Pommerns. Vom Mittelalter bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts, Berlin 2013

Strona poświęcona popularyzacji Sybilli prowadzona przez Förderverein Sibylla Schwarz e.V.: http://www.sibylla-schwarz.de/sibylla-schwarz/ Film: Sibylla Back in Town [Trailer]: https://www.youtube.com/watch?v=QoMsSiuYyGk

Przypisy:

  1. August Buchner (1591–1661) – niemiecki poeta, filolog klasyczny, teoretyk literatury. Jego główne dzieło to Anleitung zur deutschen Poeterei. Wittenberg 1665; H. Palm, Buchner August. ADB. Bd. 3. Leipzig 1876, s.485–487.
  2. Daniel Heinsius (1580–1655) – holenderski poeta, filolog i historiograf, profesor Uniwersytetu w Lejdzie. K.F. Halm, Heinsius Daniel. ADB. Bd.11. Leipzig 1880, s. 653–656.
  3. Martin Opitz (ur. 23 grudnia 1597 w Bolesławcu, zm. 20 sierpnia 1639 w Gdańsku), niemiecki poeta i teoretyk literatury. F. Muncker, Opitz Martin. ADB. Bd.24. Leipzig 1887, s. 370–378.