Szablon:Rocznice 21 marca

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
  • 1404 – ukazała się bulla Bonifacego IX utrzymująca w mocy jego wcześniejszą decyzję i ostatecznie znosząca wszelkie uprzywilejowania kapituły katedralnej w związku z nauczaniem w Szczecinie; tradycyjny początek schola senatoria (Ratsschule)
  • 1900 – oddanie do użytku Banhofsbrücke (Most Dworcowy) na Kępę Parnicką
  • 1985 – w Szczecinie przebywał prof. Benon Miśkiewicz, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie spotkania ustalono, że spełnione zostały wszystkie warunki do uruchomienia tej uczelni 1 października 1985 roku
  • 1996 – w Teatrze Współczesnym w Szczecinie zainaugurowano 5. Przegląd Krótkich Form Teatralnych (21-24 marca). W ciągu trzech dni dokonano przeglądu 25 spektakli przygotowanych przez zespoły teatralne szczecińskich szkół średnich. Pierwsze miejsce jury przyznało Teatrowi Kresu Nocy, drugie dla grupy teatralnej z III LO. Nagrody aktorskie otrzymali D. Jacewicz, M. Misiuna oraz zespół Teatru Kresu Nocy. Za najlepszego reżysera uznano Piotra Ratajczaka z Teatru Kresu Nocy
  • 1997 – w kościele pw. św. Jana Ewangelisty wykonano jedno z największych arcydzieł muzyki światowej, Pasję według św. Jana Jana Sebastiana Bacha
  • 2011 - stanowisko Wiceprezydenta Miasta Szczecin objął Mariusz Kądziołka


20 marcaKalendarium dzień po dniu22 marca