Tadeusz Waśniewski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Prof. dr hab. Tadeusz Waśniewski
ekonomista
brak zdjecia
Data urodzenia 4 września 1928
Miejsce urodzenia Płock
Data śmierci 24 lipca 2003
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie,

kw. 85/1GR, rz. 7, nr 8

Narodowość polska


Tadeusz Waśniewski (1928-2003), pracownik naukowy, ekonomista, twórca tzw. szczecińskiej szkoły analizy i wyceny przedsiębiorstw.

Życiorys

Tadeusz Sylwester Waśniewski urodził się 4 września 1928 roku w Płocku w rodzinie inteligenckiej o tradycjach powstańczych i niepodległościowych. W grudniu 1940 roku został wysiedlony z Płocka do Grójca koło Warszawy. Tu skończył dwuletnią Szkołę Handlową. W roku 1944 rozpoczął pracę jako robotnik w magazynie handlowym Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Grójcu. Równolegle z pracą i nauką brał czynny udział – od lutego 1943 roku – w walce podziemnej z okupantem w szeregach Armii Krajowej, pełniąc funkcję dowódcy drużyny w Ośrodku I ZWZ AK Obwód Grójec. Po odzyskaniu niepodległości podjął po raz drugi działalność konspiracyjną i bojową w Ruchu Oporu Armii Krajowej w Grójcu, gdzie pod okupacyjnym pseudonimem „Bończa” był dowódcą „samodzielnej grupy” Grójec.

W 1948 roku przybył do Szczecina, gdzie podjął studia w tutejszym Oddziale poznańskiej Akademii Handlowej. Już od pierwszego roku ujawniał zainteresowania naukowe i zdolności dydaktyczne. Aktywnie działał w Kole Naukowym Rachunkowości, którego następnie został prezesem.

Kontynuując studia na drugim roku pełnił równocześnie od 1 września 1948 roku funkcję asystenta wolontariusza w Katedrze Rachunkowości, a następnie na roku trzecim asystenta. Tytuł magistra nauk ekonomicznych uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w roku 1953.

Dalszy etap kariery naukowej to stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu w 1962 roku, w roku 1969 powołanie na stanowisko docenta, a w 1985 uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych otrzymał w marcu 1987 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w listopadzie 1991 roku.

W trakcie pracy zawodowej prof. Tadeusz Waśniewski brał czynny udział w pracach organizacyjnych. W Instytucie Ekonomiki Przemysłu pełnił funkcję zastępcy (lata 1970-1976), a później dwukrotnie dyrektora. W ramach Instytutu utworzył w roku 1969 Zakład Analizy Ekonomicznej, którym kierował do momentu przejścia na emeryturę, tworząc liczącą się w Polsce „szczecińską szkołę analizy i wyceny przedsiębiorstw”.

W latach 1973-1975 był prodziekanem ds. dydaktyki Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu i następnie w latach 1975-1977 jego dziekanem. W sierpniu 1980 został prorektorem ds. wychowania w Politechnice Szczecińskiej.

Profesor Tadeusz Waśniewski wniósł też wkład w powstanie i rozwój Uniwersytetu Szczecińskiego. Był w latach 1985-1987 pierwszym dziekanem Wydziału Ekonomicznego, a następnie w latach 1987-1989 prorektorem ds. studenckich. Pełnił również przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Kolegium Prorektorów Wyższych Uczelni Szczecina.

Był członkiem Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego dla kierunku ekonomika i organizacja produkcji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz członkiem Zespołu do Spraw Nauk Ekonomicznych przy ministrze Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Brał także czynny udział w pracach Rady Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Ekonomicznych w Warszawie.

Zorganizował od podstaw i kierował studiami podyplomowymi, takimi jak Studium Ekonomiki Przemysłu dla Inżynierów, Studium Metod Zarządzania dla Ekonomistów i później Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw regionu szczecińskiego.

Znaczną część swego życia poświęcał sprawom publicznym i działalności społecznej. Podejmował pracę w różnych instytucjach naukowych, towarzystwach społeczno-zawodowych i związkowych. Pełnił liczne funkcje w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w tym w latach 1968-1972 przewodniczącego RZ ZNP w Politechnice Szczecińskiej. Był aktywnym działaczem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Szczecinie oraz członkiem Rady Naukowej Zarządu Głównego SKwP. Przez wiele lat działał także w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oraz Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa.

Mimo przejścia na emeryturę – po ukończeniu siedemdziesięciu lat – do ostatnich chwil prof. Tadeusz Waśniewski był aktywnym i twórczym pracownikiem naukowo-dydaktycznym, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wyznając zasadę „moja praca moje hobby”, łączył wypoczynek z pracą naukową. Wymagało to wówczas zarezerwowania połowy miejsca w bagażniku samochodu na literaturę. Kontakty z naturą miały charakter ciągły. Był zaangażowanym działkowiczem i miłośnikiem spacerów intelektualnych. Aktywność fizyczna towarzyszyła mu od młodości. Występował w reprezentacji szkoły w siatkówce, trenował boks, którego wiernym kibicem pozostał na całe życie.

Zmarł 24 lipca 2003 roku w Szczecinie.