Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Koszalinie

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Wersja z dnia 13:54, 20 lut 2019 autorstwa Sylwia Wesołowska (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Koszalinie - jedno z koszalińskich towarzystw oświatowych, powstałe w roku 1950. Zajmowało się odczytami związanymi z działalnością polityczno-wychowawczą, organizowaniem klubów, oraz ośrodków edukacyjnych, skierowanych do środowisk wiejskich i robotniczych, młodzieży oraz dorosłych.

Powstanie i działalność

TWP w Koszalinie działało najpierw w ramach organizacji szczecińskiej. Następnie powołano Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Koszalinie, utworzony w listopadzie 1950 roku. Był to jeden z organów terenowych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Polsce. Pierwszym przewodniczącym ZW TPD został pedagog Wacław Witczyński. Pierwszy Zjazd Wojewódzki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Koszalinie miał miejsce w listopadzie 1953 roku. Aktywnymi działaczami byli m.in. Maria Hudymowa, Roman Sierociński i Jan Pohorski. Tworzono także Powiatowe Oddziały TWP.

Podstawową formą działalności Towarzystwa było organizowanie odczytów, skierowanych do rożnych grup społecznych, oraz działalność oświatowa. Prelegenci, jako przedstawiciele rożnych środowisk ( lekarze, wojskowi, nauczyciele, inżynierowie, ekonomiści, prawnicy)mieli za zadanie edukować ludność województwa koszalińskiego, prowadząc działalność polityczno- wychowawczą, oraz edukacyjną, zgodną z linią władz partyjnych.

Tylko w 1951 roku wygłoszono 1133 odczyty, z czego aż 369 w ośrodkach miejskich, przy liczbie 104 tys. słuchaczy. Rok później, aż 85% ogólnej liczby odczytów wygłoszono w środowisku wiejskim. W latach 1971-1972 nawiązano współpracę z szeregiem organizacji i instytucji , takich jak Uniwersytety Powszechne, Państwowe Gospodarstwa Rolne, spółdzielnie gminne i mleczarskie,wojsko, organizacje młodzieżowe. W okresie tym wygłoszono już 5400 odczytów, przy czym tematyka była szeroka: psychologia, pedagogika, prawo, rolnictwo, zagadnienia polityczne.

W latach 80. XX wieku Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Koszalinie aktywnie działał na rzecz tworzenia wielu placówek oświatowych i edukacyjnych.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej na obszarze kraju

TWP utworzone zostało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1950 r.[1]Podpisał je ówczesny premier Józef Cyrankiewicz. To samo rozporządzenie Rady Ministrów uznało TWP za stowarzyszenie wyższej użyteczności. W wyniku zmian w Polsce w latach 90. nastąpiło całkowite usamodzielnienie się stowarzyszeń od struktur państwowych, a Towarzystwo Wiedzy Powszechnej rozpoczęło działalność edukacyjną, prowadząc szereg Oddziałów w całej Polsce. W chwili obecnej Oddział Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Koszalinie nie funkcjonuje.

Przypisy

Bibliografia

  • Stakiewicz Mieczysław: Koszalińskie towarzystwa oświatowe w: Koszalińskie Studia i Materiały nr 3, Koszalin 1973 r.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Tomasz Wojciechowski