Wanda Cieślak

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Wanda Cieślak
fotoreporter prasowy
brak zdjecia
Data urodzenia 5 września 1930
Miejsce urodzenia Aulnay Sos-Boys (Francja)


Wanda Cieślak (ur. 1930) – fotoreporter prasowy

Życiorys

Wanda Cieślak z d. Świętoniowska urodziła się 5 września 1930 roku w Aulnay Sos-Boys we Francji. Do Polski przyjechała w 1939 roku. Okupację spędziła w Plesze­wie.

Ze Szczecinem związana jest od 1948 roku. Początkowo pracowała w 16 brygadzie Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”. Później została przeniesiona do Komendy Wojewódzkiej tej organizacji. Podczas prac brygad „SP” w Kluczewie poznała swojego przyszłego męża Stefana, z którym ślub wzięła w 1949 roku.

Jest dyplomowanym mistrzem fotografii. Tę pasję rozwinęła w 1960 roku, rozpoczynając pracę w charakterze fotoreportera w redakcji „Kuriera Szcze­cińskiego”. Później pracowała w „Głosie Szczecińskim”. Specjalizując się w tema­tyce rolniczej, podjęła współpracę z Wojewódzkim Zjedno­czeniem Państwowych Gospodarstw Rolnych w Szczecinie oraz z redakcjami „Chłopskiej Drogi” i „Spółdzielni Produkcyjnej”. Owocem tej współpracy były liczne wystawy fotograficzne poświęcone szczecińskiej wsi. Jest także autorką licznych zdjęć związanych z szeroko pojętą kulturą Szczecina - sylwetki twórców i artystów, zdjęcia ze spektakli itd.

Obecnie jest na emeryturze. Wolny czas nadal poświęca swojej pasji, fotografii. Głównie jednak zajmuje się porządkowaniem archiwaliów fotograficznych. W 2007 roku przekazała Książnicy Pomorskiej w Szczecinie obszerny zbiór negatywów i zdjęć, które wraz z mężem Stefanem (1920-2013), również znanym i cenionym fotoreporterem, wykonali w ciągu ponad pięćdziesięciu lat pracy w redakcjach „Kuriera” i „Głosu Szczecińskiego”.

Ma córkę Ewę i syna Tadeusza.

Bibliografia

  • Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim (pod red. Tadeusza Białeckiego), SDRP, Szczecin 1996
  • Zdjęcie ze zbiorów Tadeusza CieślakaLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz