Wieczory klubowe

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Wieczory klubowe (1967) - cykliczny program poświęcony działalności placówek kultury większych zakładów pracy w Szczecinie.

Wieczory klubowe (1)

Relacja z Domu Kultury Kolejarza.

Źródła

  • Dokumenty i materiały archiwalne ze zbiorów A. AndrochowiczaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz