Zdzisław Łaski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zdzisław Łaski (1931-1993) - ekonomista, pedagog, współtwórca wyższego szkolnictwa morskiego w Polsce, rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie

STRONA W BUDOWIE


Życiorys

Zdzisław Łaski urodził się 26 kwietnia 1931 roku w Pabianicach.

W 1954 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie. W 1962 roku uzyskał stopień doktora. Prace habilitacyjną obronił w 1969 roku. W 1976 roku został profesorem nadzwyczajnym, a a w 1985 profesorem zwyczajnym.

Jako pracownik naukowy i wykładowca był związany z większością szczecińskich wyższych uczelni. W latach 1955-1956 był wykładowcą ekonomii i nauk społecznych w Pomorskiej Akademii Medycznej, a w latach 1955-1968 Politechniki Szczecińskiej. Był jednym z organizatorów Wyższej Szkoły Morskiej i jej pierwszym rektorem (1969-1972). Równocześnie pełnił funkcję dyrektora likwidowanej Państwowej Szkoły Morskiej.

W 1972 roku powrócił do pracy na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu na Politechnice Szczecińskiej. W latach 1974-1985 kierował Zakładem Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych Instytutu Ekonomiki Przemysłu.

W 1985 roku wraz z macierzystym Instytutem Przemysłu przeniósł się nowo utworzonego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Należał wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

Był członkiem Instytutu Zachodniopomorskiego. W latach 1959-1969 piastował stanowisko przewodniczącego Komisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy KW PZPR w Szczecinie. Był członkiem: Rady Naukowej Techniczno-Ekonomicznej Ministerstwa Żeglugi oraz Ministerstwa handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (1965-1975), Rady Naukowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (1968-1978), Rady Naukowo-Technicznej przy Ministerstwie Żeglugi (1969-1973), Komisji Nauki i Podkomisji Nauk Ekonomicznych przy KC PZPR (1969-1973), Komisji Nauk Ekonomicznych PAN.

Jako pierwszy wśród polskich ekonomistów sformułował istotę i zasady optymalnego zatrudnienia w gospodarce i przedsiębiorstwie. Interesował się historią gospodarczą kraju ze szczególnym uwzględnieniem historii Pomorza Zachodniego w okresie międzywojennym i czasach współczesnych. Efektem tych zainteresowań była publikacja kilkunastu książek oraz ponad 100 artykułów, rozpraw i prac naukowych. Swoje prace zamieszczał m.in. na łamach „Przeglądu Zachodniopomorskiego”. Przez wiele lat był współredaktorem tego miesięcznika.

Przez studentów był bardzo wysoko ceniony jako pedagog. Jego wykłady charakteryzowały się erudycją, harmonią wypowiadanych myśli, zawierały liczne dygresje, nieszablonowe przykłady i porównania.

Zmarł 6 maja 1993 roku w Szczecinie. Został pochowany 13 maja na Cmentarzu Centralnym (kw. 43D-9-12).

Publikacje (wybór)

  • 1962Wpływ bodźców zainteresowania materialnego na intensywność pracy w przemyśle (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłu metalowego Pomorza Zachodniego), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
  • 1965Rachunek opłacalności zatrudnienia a problemy pełnego zatrudnienia
  • 1966Uwagi o bodźcowej elastyczności intensywności pracy
  • 1967Optymalne obciążenie praca maszyn i urządzeń a ich zużycie
  • 1967Pomorze Szczecińskie 1945-1965 (praca zbiorowa pod red. Edmunda Dobrzyckiego, Henryka Lesińskiego i Zdzisława Łaskiego), Wydawnictwo Poznańskie (seria: Monografie Regionalne / Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie; nr 1)
  • 1968Zatrudnienie w gospodarce socjalistycznej w świetle rachunku ekonomicznego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu
  • 1975Rytm pracy w przemyśle uspołecznionym (na przykładzie przemysłu Pomorza Szczecińskiego) (współautorzy Władysław Janasz, Stanisław Marek), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań (seria: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk Społecznych, t. 24)
  • 1982Podstawy rachunku ekonomicznego. Postęp ekonomiczny i jego główne drogi w przedsiębiorstwach przemysłowych
  • 1983Przewodnik metodyczny z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego (pod red. nauk. Zdzisława Łaskiego), Wydawnictwo Naukowe US, SzczecinBibliografiaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz