Andrzej Ziemiński

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Andrzej Ziemiński
historyk,działacz społeczny, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
brak zdjecia
Fot. Izabela Rogowska
Data urodzenia 14 października 1951
Miejsce urodzenia Człuchów
Data śmierci 30 września 2022
Miejsce śmierci Koszalin
Miejsce spoczynku Cmentarz Komunalny w Koszalinie
kwatera U-1, rząd – 11, nr grobu 5
Narodowość polska


Andrzej Ziemiński (1951–2022) - historyk, działacz kultury, zasłużony, wieloletni dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela.

Życiorys

Andrzej Ziemiński urodził się 14 października 1951 r. w Człuchowie jako najmłodsze dziecko Jana i Janiny z domu Mrozowskiej. Wychowywał się w pałacach poniemieckich na Pomorzu Środkowym, blisko Barwic i Połczyna Zdroju, tam bowiem mieszkał wraz z rodzicami i trójką rodzeństwa[1]. Ojciec kierował Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi, do których po wojnie często należały poniemieckie pałace.

W latach 1965–1969 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Połczynie Zdroju. Później studiował historię w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, gdzie w 1974 r. obronił pracę magisterską.

Po studiach wrócił na Pomorze Środkowe, do Koszalina – stąd pochodziła jego pierwsza żona. Przez pierwsze dwa lata pracował jako wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koszalinie (1974–1976). W tym czasie urodziła się córka Anna. Chęć uczestniczenia w życiu powiększonej rodziny wpłynęła na zmianę zawodową.

W 1976 r. rozpoczął pracę w Muzeum Okręgowym w Koszalinie, w którym pracował przez 8 lat w Dziale Oświatowym. Jako kierownik Działu Oświatowego organizował wystawy czasowe w zabytkowej kamienicy przy ulicy Bogusława II (obecnie znajduje się tam Urząd Stanu Cywilnego). Sprowadzał wystawy z innych muzeów, prowadził lekcje muzealne dla przedszkolaków i uczniów, oraz spotkania, np. w ramach cyklu: „Czwartki muzealne”[2]. Organizował wystawy nie tylko w Koszalinie ale też w miejscowościach byłego województwa koszalińskiego. W czasie pracy w muzeum przygotował ok. 50 wystaw.

W 1985 r. zaczął pracę jako naczelnik Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w którym przepracował 9 lat. Był to czas transformacji ustrojowej, wielu zmian polityczno-ekonomicznych, czas trudny dla koszalińskiej kultury, podziału Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, próby likwidacji Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Filharmonii Koszalińskiej, Muzeum w Koszalinie. Dzięki wsparciu Miasta, niezłomnej postawie pracowników instytucji kultury i Andrzeja Ziemińskiego - naczelnika wydziału – wszystkie instytucje przetrwały.

Dwukrotnie startował w konkursie na dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie. W 1994 r. został dyrektorem biblioteki i przepracował w niej 24 lata, odchodząc na emeryturę 29 stycznia 2018 r. jako dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Jako dyrektor widział bibliotekę jako nowoczesną placówkę kulturalną, stale rozwijającą się, nadążającą za trendami w bibliotekarstwie, stale poszerzającą ofertę dla czytelników, przyjazną mieszkańcom, otwartą, znaczącą w województwie i Polsce. Realizując plany dyrektor Andrzej Ziemiński zajął się cyfryzacją biblioteki. Już w latach 90. XX wieku zaimplementowano w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej biblioteczny system komputerowy MAK, od 2012 r. wszystkie procesy biblioteczne obsługuje zintegrowany system komputerowy Aleph.

Zbiory biblioteczne są udostępniane online, czytelnicy mają możliwość sprawdzania dostępności i zamawiania materiałów bibliotecznych przez Internet. Zdigitalizowane zbiory regionalne, wydawnictwa własne, uchwały Rady Miejskiej Koszalina, "Głos Pomorza" do roku 1980, są dostępne w formie pełno tekstowej na stronie internetowej biblioteki i w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej. W jednym z artykułów napisano, że dyrektor Andrzej Ziemiński „Bibliotekę zastał analogową a zostawił cyfrową”.[3]

Dzięki zabiegom dyrektora znacznej poprawie uległy standardy wyposażenia bibliotek, poprawiła się również baza lokalowa filii bibliotecznych – wszystkie zostały wyremontowane. Troska dyrektora o czytelników niepełnosprawnych zaowocowała likwidacją barier architektonicznych w budynku głównym i 6 filiach. Pozwoliło to na rozwinięcie szerokiej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dyrektor Ziemiński chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej w Warszawie Oddział w Koszalinie, gdzie w latach 1994–2008 wykładał organizację i zarządzanie w bibliotekach.

Służył pomocą merytoryczną bibliotekom gminnym powiatu koszalińskiego i zaprzyjaźnionym bibliotekom powiatowym. Zrobił bardzo wiele dla rozwoju bibliotek gminnych powiatu koszalińskiego, poprzez wspieranie ich zrównoważonego rozwoju i ochronę przed zakusami likwidacyjnymi, a także wizyty interwencyjne u organizatorów.

Był aktywnym uczestnikiem, członkiem władz, a nawet współzałożycielem organizacji bibliotekarskich. Aktywnie działał w strukturach lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Był członkiem Zarządu Głównego w Warszawie (2005-2009), przewodniczącym Zarządu Okręgu w Koszalinie (1996-2001), wiceprzewodniczącym Zarządu Okręgu w Szczecinie (2001-2017), a także członkiem założycielem i wieloletnim wiceprzewodniczącym Polskiego Związku Bibliotek. Dołączył bibliotekę do Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek.

Za zasługi dla kultury lokalnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz pracę społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych.

Zmarł 30 września 2022 r. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie w asyście bardzo licznie zgromadzonych: Rodziny, przyjaciół, współpracowników, przedstawicieli władz.

Ordery i odznaczenia

 • Pozycja na liście punktowanej
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”
 • Odznaka „Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego”
 • Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 • Odznaka honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
 • Odznaka "Za Zasługi dla Powiatu Koszalińskiego"

Przypisy

 1. Ulicka Maria, Andrzej Ziemiński. // „Miesięcznik” 2008, nr 2, s. 60–62.
 2. Jurszewicz Dana, Z historyka bibliotekarz. // „Miasto Plus” 2018, nr 1/2, s. 12-16.
 3. Tamże

Bibliografia

 • Akta osobowe Andrzeja Ziemińskiego z archiwum Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
 • Andrzej Ziemiński (1951–2022) / (pw). // Kurier Szczeciński. - 2022, nr 192, s. 6.
 • Andrzej Ziemiński (1951–2022). // Miasto. - 2022, nr 43, s. 13.
 • Andrzej Ziemiński / (KRUL). // Nasze Miasto.pl. - 2016, nr 77, s. 7.
 • Andrzej Ziemiński / Maria Ulicka. // Miesięcznik. - 2008, nr 2, s. 60–62.
 • Andrzej Ziemiński [dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie] / (m). // Kurier Szczeciński. - 2002, nr 113, s. 2.
 • Andrzej Ziemiński [dyrektor WBP w Koszalinie] / (dan). // Tygodnik Koszaliński. - 1995, nr 6, s. 4.
 • Andrzej Ziemiński członkiem najstarszego stowarzyszenia w Polsce. // Moment. - 2005, nr 5, s. 4.
 • Biblioteka to nie urząd / Andrzej Ziemiński ; rozmawiała Anna Makochonik // W: Almanach kultury koszalińskiej 2017. – Koszalin, 2018, s. 60–63.
 • Biblioteki przeżywają renesans / Andrzej Ziemiński; rozmawiał Piotr Pawłowski. // W: Uzależnienia dzieci - zapobieganie, leczenie, karanie / red. Piotr Pawłowski. - Koszalin, 2017. - S. 164–166.
 • Dobre wiadomości dla czytelników: trzy pytania do Andrzeja Ziemińskiego dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie / [rozmawia] Mira Diwyk. // Głos Szczeciński. - 1999, nr 108, s. 15.
 • Informacje biznesowe w bibliotece / Andrzej Ziemiński; rozm. przepr. Janina Grabowska. // Puls. - 1996, nr 33, s. 7.
 • Jestem spokojny o przyszłość biblioteki / Andrzej Ziemiński; rozm. Anna Makochonik. // Prestiż. - 2017, nr 9, s. 88–90.
 • Jeszcze z nami nie tak źle... / Andrzej Ziemiński; rozm. (GON). // Teraz Koszalin. - 2009, nr 50, s. 8.
 • Koszalińska Biblioteka Publiczna równa bibliotece harvardzkiej!: to było moje marzenie / Andrzej Ziemiński; rozm. Agnieszka Gontar. // Teraz Koszalin. - 2011, nr 50, s. 14–15.
 • Książnica czy Dom Kultury / Andrzej Ziemiński; rozm. przepr. Małgorzata Kołowska. // Głos Pomorza. - 1998, nr 160, s. 10.
 • Kwestionariusz osobowy Andrzeja Ziemińskiego, dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej / (pp). // Miasto. - 2008, nr 103, s. 24.
 • Miejska Biblioteka Publiczna... / (HS). // Teraz Koszalin. - 2011, nr 16, s. 8.
 • Musimy realizować różne potrzeby czytelnicze / Andrzej Ziemiński; rozm. przepr. Anna Makochonik. // Miasto. - 2012, nr 41, s. 13.
 • Odeszli... : Listopad 2021 – październik 2022. // Kurier Szczeciński. - 2022, nr 211, s. 7–10.
 • Odszedł Andrzej Ziemiński - uznany, były dyrektor KBP / M. // Głos Miasta. - 2022, nr 55, s. 3.
 • Pensje to moja bolączka / Andrzej Ziemiński; rozm. Joanna Krężelewska. // Głos Koszaliński. - 2013, nr 217, s. 5.
 • Pięćdziesięciopięciolecie 55-lecie Biblioteki / Andrzej Ziemiński. // Bibliotekarz Zachodniopomorski. - 2002, nr 2/3, s. 5–12.
 • Postanowienie Wojewody Koszalińskiego z dnia 16 września 1997 roku w sprawie nadania Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego". // Dziennik Urzędowy Województwa Koszalińskiego. - 1997, nr 39, poz. 194, s. 821.
 • Pożegnanie. // Miasto. - 2022, nr 40, s. 5.
 • Prestiżowe nagrody dla Koszalińskiej Biblioteki Publicznej / Andrzej Ziemiński; rozm. Piotr Pawłowski. // W: Almanach kultury koszalińskiej 2016. - Koszalin, 2017. - S. 164–165.
 • Szczęście trzeba budować samemu / Robert Grabowski. // Głos Pomorza (Wyd. A). - 1994, nr 214, s. 7.
 • Sześćdziesiąt lat, ciągle z duchem czasu / Andrzej Ziemiński; rozm. Dana Jurszewicz. // Miasto. - 2007, nr 114, s. 9.
 • Sztuka odchodzenia / Andrzej Ziemiński; rozm. przepr. Marek Żukowski. // Goniec Pomorski. - 1995, nr 75, s. 13.
 • Takie jedno życzenie / Andrzej Ziemiński; rozm. przepr. Danuta Iskrzycka. // Głos Koszaliński. - 1994, nr 243, s. 3.
 • Ten rozwód był niepotrzebny" / Andrzej Ziemiński; rozm. przepr. Jolanta Stempowska. // Głos Pomorza. - 1994, nr 252, s. 5.
 • Trwa Tydzień Bibliotek. Dziś biblioteka to nie tylko półki z książkami, a multimedialne centrum słowa / Andrzej Ziemiński; rozm. Joanna Krężelewska. // Głos Koszaliński. - 2015, nr 108, s. 2.
 • Tylko przetrwać: rozmowa z Andrzejem Ziemińskim, dyrektorem Biblioteki Publicznej w Koszalinie / rozm. przepr. Agnieszka Czajkowska. // Wiadomości Koszalińskie. - 1999, nr 3, s. 1, 5.
 • W ramach promocji... / (HS). // Teraz Koszalin. - 2012, nr 17, s. 4.
 • Wybory bibliotekarzy: dyrektor w zarządzie / (m). // Kurier Szczeciński. - 2005, nr 116, s. 32.
 • Z historyka bibliotekarz / Dana Jurszewicz. // Miasto Plus. - 2018, nr 1/2, s. 12–16.
 • Z ratusza do biblioteki / (dis). // Głos Koszaliński. - 1994, nr 197, s. 1.
 • Ziemiński wśród książek / Małgorzata Plawgo. // Gazeta Wyborcza. - 1994, nr 188, dod. "Gazeta na Pomorzu", nr 188, s. 1.
 • Zmarł były dyrektor biblioteki w Koszalinie / Piotr Polechoński. // Głos Koszaliński. - 2022, nr 231, s. 3.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Małgorzata Zychowicz