Arthur Funck

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Arthur Funck
profesor gimnazjalny
Data urodzenia 24 lipca 1883
Miejsce urodzenia Russ (Prusy Wschodnie)
Lata działalności 1903-?
Narodowość niemiecka


Arthur Funck (1883- ) – profesor gimanzjalny.

Życiorys

Hans Arthur Funck urodził się 24 lipca 1883 roku w Russ (Prusy Wschodnie) jako syn kupca Friedricha Funcka. Uczęszczał do Königliche Evangelische Schullehrer-Seminar w Ragnit (obecnie Nieman, Rosja). Tam też 21 lutego 1903 roku przystąpił do pierwszego egzaminu nauczycielskiego, po zdaniu którego uczył od 15 kwietnia 1903 roku do 1 października 1905 roku w Volksschule w Retheney (Prusy Wschodnie).

Funck uczęszczał jako ekstern do Oberrealschule auf der Burg w Königsbergu (obecnie Kaliningrad), którą po pół roku opuścił otrzymując 4 marca 1907 roku świadectwo dojrzałości. W latach 1907-1911 studiował języki nowożytne na uniwersytecie w Königsbergu. Tam też 24 lipca 1911 roku złożył egzamin państwowy, uzyskując uprawnienia do nauczania języków - francuskiego, angielskiego i niemieckiego oraz religii.

Od 1 listopada 1908 roku do 1 czerwca 1909 roku pracował jako profesor gimnazjalny (Oberlehrer) w Städtische Realschule w Stallupönen (obecnie Niestierow, Rosja), ponownie został tam zatrudniony 1 sierpnia 1911 roku, ale już 1 września 1911 roku opuścił ją. Roczne seminarium rozpoczął 1 października 1911 roku w Alten Pädagogischen Seminar przy Vorstädtische Realschule w Königsbergu, które kontynuował w innych szkołach na terenie Prus Wschodnich. Roczny okres próbny częściowo odbył w Städtische Realschule w Stallupönen, a częściowo w Gymnasium w Memel (1912-1913).

Od 1 października 1913 roku do 30 września 1914 roku był zatrudniony najpierw jako nauczyciel pomocniczy (Hilfslehrer) w Realprogymnasium w Stallupönen, zaś 1 października 1914 roku otrzymał posadę profesora gimnazjalnego w Gimnazjum im. Friedricha Wilhelma (Friedrich-Wilhelms-Gymnasium) w Szczecinie. Powierzono mu nauczanie języków nowożytnych – angielskiego i francuskiego.

Funck był członkiem założonego 8 października 1873 roku Pomorskiego Towarzystwa Filologicznego (Pommerscher Philologenverein). W roku 1908 i 1928 odbył podróże studyjne do Anglii, a w roku 1908, 1913 i 1930 do Francji. 12 maja 1928 roku przystąpił do egzaminu państwowego uzyskując uprawnienia do nauczania języka rosyjskiego.

Funck brał udział w pierwszej wojny światowej w latach 1917-1918 na terenie Rosji i Flandrii. Ze służby wojskowej został zwolniony 10 czerwca 1918 roku. Powrócił do Szczecina, gdzie ponownie objął stanowisko profesora gimnazjalnego w Gimnazjum im. Friedricha Wilhelma, zaś 1 października 1931 roku rozpoczął pracę jako Radca Szkolny (Studienrat) w Gimnazjum Miejskim (Stadtgymnasium).

Rodzina

Arthur Funck zawarł związek małżeński 22 grudnia 1914 roku, miał dwoje dzieci - syna i córkę (Walter - ur. 28 września 1915 i Ilse - ur. 13 stycznia 1922).

Biografia

• Jahresbericht der Friedrich-Wilhelms-Schule. Realgymnasium in Umwandlung zu Realgymnasium mit Frankfurter Lehrplan zu Stettin. Stettin 1915, s. 11.

• Stettiner Stadtgymnasium (ehemaliges Ratslyzeum), Reformgymnasium und Reformrealgymnasium. Städtische Anstalt. Bericht über das Schuljahr 1931/32. Stettin (1932), s. 31 (maszynopis).

Linki zewnętrzne

Kwestionariusz osobowy Arthura Funcke w zbiorach berlińskiej Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung