Bibliotekarz Zachodniopomorski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Bibliotekarz Zachodniopomorski
Bibliotekarz Zachodniopomorski
'
Częstotliwość Kwartalnik
Wydawca Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
Kraj Polska
Tematyka branżowa, regionalna
Ukazuje się od 1959
Zobacz Bibliotekarz Zachodniopomorski w zbiorach Książnicy Pomorskiej.


„Bibliotekarz Zachodniopomorski” – regionalne czasopismo branżowe zachodniopomorskiego środowiska bibliotekarskiego.

Historia

„Bibliotekarz Zachodniopomorski” ukazuje się od listopada 1959 roku. Pierwszy numer nosił tytuł „Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski. Kwartalnik poświęcony sprawom bibliotek i czytelnictwa Pomorza Zachodniego". W numerze, wydanym w 500 egzemplarzach, redakcja czasopisma informowała – […] "łamy poświęcamy sieci bibliotecznej, czytelnictwu w ogóle, […] informacji bibliograficznej, służbie instrukcyjno-metodycznej i sprawom bieżącego dnia […]. Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski […] będzie służył jako pomoc w codziennej praktyce bibliotecznej oraz w kształtowaniu i rozwijaniu naszych zainteresowań książką i czytelnictwem […] Czasopismo służyć będzie […] bibliotekarzom naszych powiatów, miast i wsi [...]".

Inicjatywa powołania do życia tego rodzaju pisma zrodziła się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie (obecnie Książnica Pomorska). Czasopismo to było jednym z pierwszych wydawnictw biblioteki.

Wraz z kolejnymi numerami periodyku, powiększało się grono zaangażowane w jego tworzenie i współwydawanie. Dołączyło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) działające w Szczecinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Koszalinie wraz z tamtejszym oddziałem SBP oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna ze Słupska również z SBP.

Zespół redakcyjny tworzyli bibliotekarze związani z wymienionymi wyżej instytucjami. Autorami artykułów również byli bibliotekarze reprezentujący biblioteki różnego typu – publiczne, naukowe i specjalistyczne. Model ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego chociaż grono piszących powiększyło się o osoby spoza bibliotek, ale powiązanych z kulturą regionu. Początkowe plany dotyczące częstotliwości ukazywania się „Bibliotekarza...” jako kwartalnika w praktyce uległy zmianie. Pismo zazwyczaj ukazywało się rzadziej, w postaci numerów łączonych.

Również pierwotny nakład oscylujący w granicach 500 egzemplarzy był zmienny w kolejnych latach. Od 1989 roku wynosił 330 egzeplarzy, a w latach 90. wynosił jedynie 200. Podobnie rzecz miała się z objętością pisma, uzależnioną od liczby nadesłanych artykułów oraz dostępem do papieru i wahała się od ponad 40 do 200 stron.

Na łamach czasopisma początkowo zamieszczano głównie artykuły o charakterze instruktażowym. Z biegiem lat zwiększyła się różnorodność poruszanej tematyki. Pojawiły się teksty dotyczące stanu i rozwoju czytelnictwa, informacji naukowej, zagadnień bibliografii regionalnej, zbiorów specjalnych, dziejów książki, literatury, roli nowoczesnych technik informatycznych w funkcjonowaniu bibliotek i opracowaniu zbiorów. W piśmie znalazło się także miejsce na prezentację i działalność bibliotek różnego typu- publicznych, uczelnianych, naukowych. Gros artykułów poświęconych było i nadal jest, Książnicy Pomorskiej.

Sprawozdania z konferencji i wyjazdów studyjnych, prezentacja zagranicznych bibliotek, kształcenie bibliotekarzy oraz artykuły na temat osób związanych z bibliotekarstwem stanowią pokaźną część zawartości tematycznej czasopisma. Interesujący dział stanowi Kronika, redagowana przez przedstawicieli Książnicy Pomorskiej oraz Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, a rejestrująca bieżące wydarzenia, które maja miejsce w bibliotekach regionu.

W ciągu swego istnienia „Bibliotekarz Zachodniopomorski” ewoluował zarówno pod względem szaty graficznej jak i zawartości treściowej. W 2009 roku postanowiono o rozszerzeniu formuły pisma poprzez zamieszczenie tekstu naukowego oraz o wzbogaceniu kolejnych numerów o większą liczbę ilustracji.

Periodyk ukazuje się nie tylko w wersji papierowej. Dostępny jest także w wersji elektronicznej w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Od 2005 roku redagowana jest Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”, w której zamieszcza się teksty monograficzne oraz materiały konferencyjne.

Przewodniczący kolegium redakcyjnego


Bibliografia

  • Woronowicz Agnieszka. Bibliotekarz Zachodniopomorski - jego rola, zadania oraz wpływ na rozwój środowiska. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2004, nr 1-2, s. 9-17.
  • Ostrowska Justyna. Bibliografia zawartości Bibliotekarza Zachodniopomorskiego. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2004, nr 1-2, s.17-28.
  • Gaziński Radosław. Bibliotekarz Zachodniopomorski w nowych czasach. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2009, nr 1, s.5-6.

Linki zewnętrzne


Zobacz też
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Alicja Łojko