Cmentarz komunalny (Płoty)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Cmentarz komunalny w Płotach
Cmentarz komunalny w Płotach
Adres Jesionowa 2, 72-310 Płoty
Data powstania 1874
Stan obecny czynny
Zobacz cmentarz na:
Mapa Google.
Google Street View.


Cmentarz komunalny w Płotach - czynny

Historia

Cmentarz przy ulicy Nowogardzkiej został założony w 1874 r., gdy cmentarz przy kościele parafialnym, funkcjonujący od XIII w. na obszarze 0,15 ha [1], przestał wystarczać na potrzeby rozrastającego się miasta.
W 1895 r. Płoty miały już 2282 mieszkańców, z których aż 2215 było ewangelikami [2]. Właśnie na ich potrzeby utworzono nową nekropolię na południowych obrzeżach miasta. Pierwotnie miała ona powierzchnię 2 ha i była otoczona kamiennym murem, którego pozostałości nadal dzielą części obecnego cmentarza komunalnego [3]. Po pięćdziesięciu latach także ta dziewiętnastowieczna nekropolia stała się zbyt mała i w 1930 r.[4] została powiększona o kolejne 2,5 ha przy tej samej ulicy. Wybudowano także kaplicę cmentarną. Według sprawozdania sporządzonego przez urzędników Miejskiej Rady Narodowej ostatnie pochówki na cmentarzu miały miejsce w latach 1941-1943, a piętnaście lat później w starszej części cmentarza 60%, a w nowszej tylko około 10% nagrobków i grobów było zniszczonych, reszta znajdowała się w dobrym stanie. Nadal stał też pomnik poświęcony poległym w I wojnie światowej. Planowano wówczas zamknąć tę część nekropolii, na której były przedwojenne pochówki, pozostawiając w użyciu tylko kwatery zajęte przez groby polskie [5]. W 1984 r. na cmentarzu pozostał tylko jeden przedwojenny nagrobek z 1933 r.

Na obu częściach cmentarza posadzono głównie lipy oraz jesiony i klony. W części, na której od 1945 r. chowano polskich mieszkańców miasta światowej dominują świerki .[6] Obecnie nadal czytelne jest rozplanowanie przestrzenne cmentarza i układ kwater.

Przypisy

  1. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Karta cmentarza – Płoty I, b. nr, oprac. B. Rudnicka, 1990.
  2. Gemeindelexikon fűr das Königreich Preußen, B. IV Provinz Pommern, Berlin 1898, S. 86-87.
  3. Archiwum WUOZ Szczecin, Karta cmentarza – Płoty II, b. nr, oprac. M. Kępińska, 1984.
  4. Archiwum Państwowe w Szczecinie, zespół Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, sygn. 41550, Szkic sytuacyjny cmentarza komunalnego w Płotach, stan na 1.01.1956, k. 9.
  5. Ibidem, Opis cmentarza nr 1 przeznaczonego do zamknięcia na terenie miasta Płot, Płoty 8.08.1957, rękopis, k. 7, Opis cmentarza nr 2 przeznaczonego do zamknięcia na terenie miasta Płot, Płoty 8.08.1957, rękopis, k. 8.
  6. Archiwum WUOZ Szczecin, Karta cmentarza – Płoty IV, b. nr, oprac. M. Kępińska, 1984.
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Anna Bartczak