Danuta Gwiazdowska

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Danuta Gwiazdowska
Bibliotekarka, językoznawczyni, nauczycielka,
brak zdjecia
Danuta Gwiazdowska przy pracy w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej, l. 60. XX w.
Data urodzenia 12 września 1927
Miejsce urodzenia Tczew
Data śmierci 15 października 2002
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie
Kw. 107G, rz. 4, nr grobu 16
Lokalizacja grobu zobacz na mapie
Narodowość polska


Danuta Gwiazdowska (1927-2002) - językoznawczyni, nauczycielka, bibliotekarka w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej.

Życiorys

Danuta Demitrów z rodzicami (na kolanach matki) i rodziną siostry ojca: Sabiną i Adamem Żołnierczykami z dziećmi Władysławą i Narcyzem, Żółkiew 1931

Danuta Gwiazdowska urodziła się 12 września 1927 r. w Tczewie. Jej ojcem był Walerian Demitrów, naczelnik poczty w Helu, a matką Eugenia Kryger, z wykształcenia nauczycielka. W 1933 r. rodzina przeniosła się z Helu do miasteczka Mosty Wielkie niedaleko Lwowa, gdzie ojciec objął posadę naczelnika poczty. Wkrótce zmarła matka, a ojciec ożenił się powtórnie, z ekonomistką Józefą Purman. W 1934 r. urodził się przyrodni brat Danuty, Andrzej.

Danuta z zastępem harcerek, stoi z przodu, trzecia od prawej, Mosty Wielkie 1938

Danuta kształciła się w szkole powszechnej i przed wojną ukończyła pięć klas. Należała do harcerstwa i uprawiała sporty: pływanie, narciarstwo, łyżwiarstwo, a także uczyła się gry na skrzypcach. W latach 19391941 ukończyła 6 klasę w rosyjskiej dziesięciolatce w Żółkwi.

Danuta siedzi przed wejściem do Kliniki Okulistycznej otoczona przez pacjentów i pracowników ośrodka, czyta niewidomym w ramach pomocy społecznej organizowanej przez Koło Polonistów i Slawistów Studentów Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, 1947

Po zajęciu terenów Wschodniej Małopolski przez Niemcy uczęszczała na tajne komplety jednocześnie pracując, aby nie wywieziono jej na roboty. Po repatriacji rodziny w 1945 r. na Śląsk Opolski, do Ujazdu Śląskiego podjęła naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym w Strzelcach Opolskich zwieńczoną maturą w 1946 r.

Danuta z grupą studentów na praktyce podczas wycieczki po Szczecinie, kuca w drugim rzędzie, trzecia od prawej, ok. 1970

W latach 19461950 studiowała filologię polską na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej specjalizując się w języku polskim. Jej mistrzem był profesor Stanisław Rospond. Już od 1947 r. w ramach zadania opłacanego przez Instytut Śląski, wyszukiwała we wrocławskich archiwach – państwowym oraz kapitulnym – materiały świadczące o polskości Ziem Odzyskanych. Dane te wykorzystane zostały w dziele Stanisława Rosponda "Słownik nazwisk śląskich". Należała do Koła Polonistów i Slawistów Studentów Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu udzielając się aktywnie w Sekcji Pedagogicznej i Wydawniczej.

W latach 19491953 pracowała jako asystentka profesora Stanisława Rosponda w Katedrze Języka Polskiego macierzystej uczelni. W 1949 r. została członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W 1950 r. wyszła za mąż za chemika, Lechosława Gwiazdowskiego i w latach 1951 i 1953 urodziła dwoje dzieci, Zbigniewa i Ewę.

W 1953 r. przeniosła się do Szczecina, gdzie mąż wcześniej znalazł pracę na Politechnice Szczecińskiej. Od września 1954 do lutego 1956 r. pracowała w 11-klasowej Szkole Ogólnokształcącej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 1, w gmachu przy ul. Małopolskiej. W marcu 1956 r. podjęła pracę jako bibliotekarz w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej i została członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Powierzono jej kierowanie nowo utworzoną Samodzielną Sekcją Dokumentacji. Pracowała w tej bibliotece do 1982 r., początkowo na etacie naukowym, a potem bibliotecznym awansując od stanowiska bibliotekarza do starszego kustosza dyplomowanego. Odbyła wiele szkoleń, organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, aby doskonalić umiejętności bibliotekarskie, szczególnie z zakresu informacji naukowej. Jej głównym zadaniem było początkowo prowadzenie kartoteki Centralnego Instytutu Dokumentacji Naukowo-Technicznej (potem przemianowanego na Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej). Zajmowała się także działalnością badawczą przygotowując referaty i artykuły poświęcone informacji naukowej, popularyzowała wiedzę na ten temat organizując wystawy. Od 1965 r. prowadziła działalność pedagogiczną szkoląc na praktykach wakacyjnych studentów bibliotekoznawstwa Uniwersytetów Warszawskiego i Wrocławskiego. Ponadto edukowała uczestników Państwowego Kursu Korespondencyjnego Bibliotekarstwa, prowadziła wykłady i ćwiczenia dla asystentów i stażystów Politechniki Szczecińskiej, dla studentów z Punktu Konsultacyjnego w Gorzowie, a także lekcje przysposobienia bibliograficznego dla uczniów ostatnich klas szkół średnich.

W 1958 r. została członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, dla którego opracowywała biuletyny. Od 1962 r. kierowała Sekcją Informacji Naukowej, która powstała z połączenia Sekcji Informacji Bibliograficznej z Samodzielną Sekcją Dokumentacyjną i kartoteką CIINTE. Sekcja prowadziła m.in. koordynację poczynań w zakresie informacji naukowej na terenie Polski i kontynuowała kontakty z krajowymi i zagranicznymi bibliotekami i ośrodkami informacji.

Danuta Gwiazdowska była bardzo aktywna jako popularyzatorka wiedzy o bibliotekach. Oprowadzała wycieczki bibliotekarzy i studentów zainteresowanych funkcjonowaniem biblioteki, jak również udzielała pomocy osobom indywidualnym, badaczom, studentom, nauczycielom, uczniom oraz pracownikom przemysłu, w zakresie zdobywania informacji w księgozbiorach.

Danuta podczas otwarcia wystawy, szósta od lewej, lata 70.

W 1972 r. po awansie na kustosza dyplomowanego została kierownikiem Oddziału Informacji Naukowo-Technicznej. Aby nadążyć za postępem w zakresie nowoczesnych metod gromadzenia, przechowywania i dystrybucji informacji odbyła w 1974 r. kurs z zakresu budowy języków informacyjnych typu tezaurus, zorganizowany przez Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN. Dokształcała się również zwiedzając biblioteki niemieckie, czeskie, słowackie i węgierskie. Była czynna jako sekretarz Senackiej Komisji Bibliotecznej mającej wpływ na politykę nabytków i zadań Biblioteki Politechniki Szczecińskiej.

Poza wypełnianiem obowiązków zawodowych była czynna społecznie. Od 1965 r. pełniła funkcję referenta ds. socjalnych w Radzie Miejscowej ZNP przy Politechnice Szczecińskiej. Od 1966 r. była członkiem Zarządu Sekcji Bibliotecznej ZNP, była mężem zaufania Grupy Związkowej przy Bibliotece Politechniki Szczecińskiej.

Danuta z grupą bibliotekarzy podczas kursu w Moskwie, z przodu, w kapeluszu, 1975

W Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, pełniła od 1969 r. funkcję Członka Zarządu Okręgu, była też członkiem Komisji Rewizyjnej, wybierana była na delegata zjazdów okręgowych. Należała do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Danuta podczas wycieczki edukacyjno-krajoznawczej pracowników Biblioteki Politechniki Szczecińskiej, pośrodku, po lewej Sylwia Wróblewska, po prawej Janina Sierakowska, 1970

Pasjami Danuty Gwiazdowskiej była muzyka, turystyka i uprawa ogrodu. Wraz z mężem od początku zamieszkiwania w Szczecinie co tydzień uczęszczała na koncerty do Filharmonii Szczecińskiej. W 1952 r. została członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i corocznie odbywała wycieczki zwiedzając Polskę, a potem także kraje sąsiednie.

Zmarła po wieloletniej, ciężkiej chorobie w Szczecinie, 15 października 2002 r., i pochowana została na Cmentarzu Centralnym.

Ordery i odznaczenia

W 1969 r. została wyróżniona Odznaką Gryfa Pomorskiego. W 1972 r. ZNP przyznał jej Złotą Odznakę ZNP. W 1975 r. otrzymała plakietę Zasłużonemu SBP. W 1977 r. odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi. W 1981 r. Politechnika Szczecińska przyznała Danucie Gwiazdowskiej Medal Pamiątkowy Zasłużonemu Pracownikowi za 25 lat pracy, a w 1986 r. Medal za Zasługi dla Politechniki Szczecińskiej.

Bibliografia

  • Opracowanie przygotowane na podstawie dokumentów w archiwum rodziny Gwiazdowskich.
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: dr Ewa Gwiazdowska