Drawno

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Drawno
Nazwa niemiecka Neuwedell
Powiat choszczeński
Gmina Drawno
Prawa miejskie 1313
Strona internetowa miejscowości.

Geolokalizacja: 53.220887,15.759273

Drawno (niem. Neuwedell) – miasto w powiecie choszczeńskim, w województwie zachodniopomorskim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Drawno.
W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa gorzowskiego.

Położenie

Drawno jest położone wśród lasów na Równinie Drawskiej i skraju Puszczy Drawskiej, nad rzeką Drawą i jeziorami Dubie i Rudno, w odległości około 93 km od Szczecina oraz około 25 km od Choszczna. Powierzchnia miasta wynosi 5 km2 i stanowi 1,6 % powierzchni gminy[1]. W pobliżu Drawna występuje Drawieński Park Narodowy.

Klimat

Drawno leży w strefie klimatu umiarkowanego o wpływie klimatu morskiego i oceanicznego. Rzeźba terenu (wzniesienia morenowe), doliny rzeczne i rozległe kompleksy leśne Puszczy Drawskiej wpływają znacząco na panujące na tym obszarze lokalne warunki klimatyczne. W Drawnie pogoda może być zupełnie inna, niż wewnątrz Puszczy Drawskiej, czy w okolicach Recza gdzie jest m.in. większa częstotliwość burz. Cechy charakterystyczne klimatu panującego na tym obszarze są następujące[2]:

- średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7 – 8 °C;
w tym średnia temperatura dla stycznia to (-2) - (- 3) °C a dla lipca 18 – 19°C;
- średnia liczba dni gorących powyżej 25 °C wynosi 80 – 100 dni w roku;
- średnia liczba dni mroźnych poniżej 0,0 °C wynosi 55 – 75 dni w roku;
- średnio rocznie spada około 617 mm opadów atmosferycznych;
- okres wegetacyjny trwa 200 - 220 dni;
- łączne roczne nasłonecznienie wynosi około 1 423 h w roku;
- najczęściej występują wiatry z zachodu i południowego zachodu;
- zaleganie pokrywy śnieżnej trwa od 30 do 50 dni,
- okresy bezśnieżne zdarzają się niemal corocznie i trwają od 40 do 60 dni;
- średni czas trwania lata termicznego ze średnią dobową temperaturą powyżej 15 °C wynosi 70 – 80 dni.

Obiekty fizjograficzne

W obrębie miasta Drawno leżą jeziora Dubie Północne i Południowe (nazwane także jako jeziora Adamowo i Grażyna.) Są to największe zbiorniki wodne powstałe na rzece Drawie na terenie gminy[3].

Do wzniesień pochodzenia polodowcowego na terenie miasta należą[4]:

Przyroda

Na placu targowym za kościołem rośnie wiąz szypułkowy - drzewo uznane za pomnik przyrody[5].

Historia

Ziemie okolic Drawna stanowiły we wczesnym średniowieczu pogranicze Pomorza i Wielkopolski. W X wieku zostały włączone do państwa polskiego przez Mieszka I. Przy drodze pomiędzy jeziorami powstał gród obronny z osadą. W 1296 roku teren został opanowany przez margrabiów brandenburskich i włączony do Nowej Marchii. Nieznana jest pierwotna nazwa grodu. W 1313 roku została wzmiankowana po raz pierwszy nazwa Wedele, która wielokrotnie była zmieniana. Gród był w tym czasie lennem rodu von Wedel. Lokację miasta przyjmuje się na okres 13131333. Rozwój ekonomiczny miasta następował dzięki produkcji rzemieślniczej, rolniczej i rybołówstwa. W XIV wieku miasto otoczono murami, wzniesiono zamek obronny i wybudowano ratusz. Nadgraniczne położenie sprawiało, że przez wieki miejscowość narażona była na bitwy i spory. Wojna Trzydziestoletnia, wojna ze Szwedami, pożary i zarazy, spowodowały upadek ekonomiczny miasta. XIX wiek przynosi rozwój przemysłu w Drawnie. Uruchomiono 7 cegielni, kaflarnię, sieciarnię, tartak parowy, wiatraki i młyny z turbinami wodnymi, fabrykę wyrobów ceramicznych "Etruria",w której produkowano skrzaty ogrodowe - jedne z pierwszych w Europie. W 1895 roku powstała linia kolejowa łącząca Drawno z Choszcznem i Kaliszem. Do 1938 roku miasto należało do Nowej Marchii. W latach 1938-1945 podlegało administracyjnie Prowincji Pomorskiej. 12 lutego 1945 roku miasto noszące nazwę Neuwedell zostało zdobyte przez wojska radzieckie. Na wskutek działań wojennych zniszczone zostało w 25%[6][7][8]. Władze polskie po II wojnie światowej, przejęły miasto Drawno położone w powiecie choszczeńskim[9]. Zmianom podlegała przynależność wojewódzka miasta. Do roku 1975 Drawno znajdowało się w granicach województwa szczecińskiego, w latach 1975-1998 wchodziło w skład województwa gorzowskiego[10]. Od 1 stycznia 1999 r. należy do województwa zachodniopomorskiego[11].

Samorząd

W Drawnie mieści się Urząd Miejski - siedziba władz Miasta i Gminy oraz siedziba sołectwa Drawno.

Organami Miasta i Gminy Drawno jest Rada Miejska i Burmistrz.

W kadencji 2010-2014 funkcję Burmistrza pełni Andrzej Chmielewski[12].

W skład Rady Miejskiej wchodzi 15 radnych[13]:

- Czesław Paszkiewicz - Przewodniczący Rady Miejskiej
- Roman Grygorcewicz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Pozostali radni: Jan Bandrowski, Bogdan Buchajczyk, Kazimierz Garbiak, Adam Kowalski, Edward Kulesza, Lilianna Kuźmińska, Jadwiga Łojko, Teresa Mądzielewska , Irmina Olejnik-Czerwonka, Andrzej Ratowicz , Waldemar Sroczyński, Mirosław Śliwiak, Wojciech Wiśniowski.

Funkcję sołtysa w sołectwie Drawno pełni Jan Kuźmiński.

Gospodarka i infrastruktura

W mieście Drawno według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wpisanych do rejestru REGON było 217 podmiotów gospodarczych, z czego 16 działały w sektorze publicznym a 201 w sektorze prywatnym. 17 firm prowadziło działalność w zakresie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, 43 przedsiębiorstwa związane były z przemysłem i budownictwem, a pozostałą działalnością zajmowało się 157 firm[14].

Drogi

Do podstawowego połączenia drogowego prowadzącego przez miasto Drawno należy droga wojewódzka Nr 175 (Drawsko Pomorskie – Choszczno) [15].

Przez miasto przebiegają również drogi powiatowe[16]:

- Nr 2233 Z (Żółwino – Drawno – Zatom – Granica powiatu)
- Nr 2234 Z (Drawno – Konotop skrz.)
- Nr 2236 Z (Chomętowo – Dominikowo)
- Nr 2244 Z (Rościn – Drawno)
- Nr 2245 Z (Drawno – Barnimie)

Długość dróg miejskich wynosi 2.018 km[17].

Kultura

Życie kulturalne w Drawnie kształtują następujące ośrodki kultury[18]:

W Drawnie działa również Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej.

Do organizowanych imprez cyklicznych należą:

- Festiwal Krasnali w Drawnie,
- Piknik nad Drawą.

Oświata

W Drawnie w roku szkolnym 2011/2012 działały następujące szkoły publiczne oraz publiczne szkoły specjalne[19]:

* Przedszkole Miejskie
* Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
* Gimnazjum Publiczne im. Saperów Polskich

Kościoły i związki wyznaniowe

Jedyną wspólnotą religijną w Drawnie jest Kościół katolicki w obrządku łacińskim. W kościelnej strukturze administracyjnej, teren miasta wchodzi w skład dekanatu Drawno, należącego do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W Drawnie znajduje się kościół parafialny pw. MB Nieustającej Pomocy[20].

Sport

W Drawnie istnieje infrastruktura sportowa złożona z[21]:

 • Ośrodka Sportu i Rekreacji (boisko do piłki nożnej, kort tenisowy, oraz kąpielisko miejskie)
 • zespołu boisk sportowych Orlik 2012 (boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykowej, siatkówki i tenisa ziemnego)

W mieście działają kluby sportowe[22]:

 • Miejski Klub Sportowy „DRAWA”
 • Uczniowski Klub Sportowy „Drawianka”
 • Szkolny Klub Żeglarski „DRAWA”

Do cyklicznie organizowanych imprez sportowych należą:

Turystyka

Walory przyrodniczo-krajobrazowe Drawieńskiego Parku Narodowego oraz rozwinięta baza turystyczna stwarza doskonałe warunki do atrakcyjnego spędzania czasu w lesie i nad wodą oraz do poszukiwań śladów historii[23].

Dla turystów przygotowano[24]:

 • szlaki piesze:
Szlak czerwony: Zatom - Barnimie – Drawno (im. Stefana Czarnieckiego) (14,3 km)
Szlak niebieski: Nowa Korytnica - Jeziora Krzywe - Dębsko - Dominikowo – Sieniawa - Drawno (18,8 km)
Szlak niebieski: Drawno – Rościn – Prostynia (14,4 km)
 • szlak rowerowy
Szlak żółty (okrężny w kształcie ósemki): dookoła jezior drawieńskich (13,8 km)
 • kajakowy szlak im. Jana Pawła II – „Śladami Papieża”. Trasa spływu o łącznej długości 38,2 km ma swój początek w Drawnie i została podzielona na 6 etapów.
 • szlak konny „Drawno – Rościn”

W Drawnie znajduje się Centrum Informacji Turystycznej (CIT). Jest jedynym punktem informacji turystycznej w powiecie choszczeńskim. Jego siedziba mieści się w budynku dawnego spichlerza zbożowego położonego w najstarszej części miasta.
Dodatkowo w Drawnie na Przystani Wodnej znajduje się Punkt Informacji Turystycznej Drawieńskiego Parku Narodowego[25].

Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września 2012 roku w Drawnie zamieszkiwało 2369 osób: 1140 kobiet i 1229 mężczyzn, co stanowi 44,49 % wszystkich mieszkańców gminy Drawno[26]. Gęstość zaludnienia na terenie miasta wynosi 474 osoby na 1 km2.

W latach 20042011 wielkość populacji w mieście przedstawiała się następująco[27]:

Liczba mieszkańców Drawna
(stan na dzień 31 XII)
Rok Liczba mieszkańców ogółem Kobiety Mężczyźni
2004 2425 1213 1212
2005 2400 1196 1204
2006 2405 1198 1207
2007 2413 1205 1208
2008 2421 1199 1222
2009 2404 1192 1212
2010 2382 1179 1203
2011 2392 1155 1237

System ochrony zdrowia

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w Drawnie udzielane są w dni powszednie, w godz. 8.00 - 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opieka zdrowotna jest realizowana w gabinecie przychodni - a w przypadkach, gdy jest to medycznie uzasadnione również w domu pacjenta[28].

W mieście funkcjonuje 1 zakład opieki zdrowotnej, gdzie pacjenci są przyjmowani przez lekarzy rodzinnych oraz 2 apteki zajmujące się sprzedażą leków i innych produktów medycznych. Lekarze specjaliści prowadzą prywatne praktyki lekarskie.

Herb

Herb Miasta i Gminy Drawno

Herb Miasta i Gminy Drawno przedstawia na niebieskim tle srebrnego żurawia skierowanego w prawo (heraldycznie) i trzymającego żółty kamień w uniesionej prawej nodze. Po prawej stronie znajduje się czarna połowa zębatego koła młyńskiego na żółtym tle, będącego godłem roku Wedlów[29].

Wizerunek herbu określa załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 czerwca 2007 r. [30].

Zabytki

W Drawnie do dzisiejszego dnia zachowały się zabytki architektury i obiekty sakralne. Do obiektów zabytkowych zaliczono[31][32]:

* grodzisko
* ruiny zamku z XIV wieku
* układ urbanistyczny miasta
* gotycki kościół parafialny pw. MB Nieustającej Pomocy z XVII wieku
* dworek z XVIII wieku
* spichlerz zbożowy.

Pomniki

 • Kamień Pojednania polsko - niemieckiego z pamiątkową tablicą poświęconą pamięci i porozumieniu pomiędzy narodami.
 • Pomnik zbudowany z fragmentów zniszczonych kamieni nagrobnych dawnego cmentarza żydowskiego upamiętniający kirkut oraz dawnych żydowskich mieszkańców miasta.
 • Leśny grób żołnierza polskiego – plutonowego Józefa Zadrożnego.

Osoby urodzone w miejscowości

Osoby związane z miejscowością

 • Ludwig Blümcke (ur. 03 marca 1877 r.) – niemiecki pisarz książek dla młodzieży, mieszkał i tworzył w Drawnie, wydawał książki pod pseudonimem Conrad Henkendorf. Zmarł 16 maja 1951 r.


Przypisy

 1. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony powiaty, gminy. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012. s. 98. ISSN 1733-103X
 2. Gminny Program Ochrony Środowiska.W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawnie. [online].[Przeglądany 16 czerwca]
 3. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2008-2015. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd miejski w Drawnie. [online]. [Przeglądany 26 lipca 2013]
 4. Białecki Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. s. 147, 490. ISBN 83-7141-201-4
 5. Wykaz istniejących pomników przyrody. W: Geoprzyroda.pl. [online]. [Przeglądany 2 sierpnia 2013]
 6. Przewodnik po Drawnie i okolicach. Drawno: Urząd Miejski, 2012, s. 51-58. ISBN 978-83-7560-116-9
 7. Białecki Tadeusz. Herby miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: „Polskie Pismo i Książka”, 1991, s. 46-47. ISBN 83-85360-01-8
 8. Rys historyczny Drawna. W: 700 lat Drawna 1313-2013. [online]. [Przeglądany 10 lipca 2013]
 9. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 18 listopada 1946 roku o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości, położonych w powiecie Choszczeńskim. „Szczeciński Dziennik Wojewódzki” 1946, nr 14, poz. 87
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. W: Internetowy System Aktów Prawnych. [online]. [Przeglądany 15 lipca 2013]
 11. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. W: Internetowy System Aktów Prawnych. [online]. [Przeglądany 28 czerwca 2013]
 12. Dane. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawnie. [online]. [Przeglądany 31 lipca 2013]
 13. Skład Rady Miejskiej. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawnie. [online]. [Przeglądany 31 lipca 2013]
 14. Podmioty gospodarcze. W: Bank Danych Lokalnych. [online]. [Przeglądany 29 lipca 2013]
 15. Zarządzenie Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. „Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury” 2008, Nr 15, poz. 79
 16. Numeracja dróg powiatowych w Województwie zachodniopomorskim W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. [online]. [Przeglądany 6 lipca 2013]
 17. Wykaz dróg powiatowych. W: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 6 lipca 2013]
 18. Placówki kultury i stowarzyszenia społeczno-kulturalne. W: Powiat choszczeński wita. [online]. [Przeglądany 11 lipca 2013]
 19. Wykaz szkół i placówek oświatowych z terenu województwa zachodniopomorskiego W: Kuratorium Oświaty w Szczecinie [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]
 20. Parafie wg gmin. W: Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska. [online]. [Przeglądany 25 czerwca 2013]
 21. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 9 lipca 2013]
 22. Wykaz klubów sportowych działających na terenie powiatu choszczeńskiego W: Powiat choszczeński wita. [online]. [Przeglądany 9 lipca 2013]
 23. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 18 lipca 2013]
 24. Szlaki turystyczne. W: 700 lat Drawna 1313-2013. [online]. [Przeglądany 19 lipca 2013]
 25. Informacja Turystyczna. W: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. [online]. [Przeglądany 31 lipca 2013]
 26. Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w III kwartale. W: GUS Baza Demografia [online]. [Przeglądany 21 maja 2013]
 27. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2005 - 2012. ISSN 1733-103X
 28. Dla pacjenta. W: Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Odział Wojewódzki w Szczecinie. [online]. [Przeglądany 24 maja 2013]
 29. Białecki Tadeusz. Herby miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: „Polskie Pismo i Książka”, 1991. s. 47. ISBN 83-85360-01-8
 30. Statut Gminy Drawno W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawnie [online] [Przeglądany 2 lipca 2013]
 31. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach. W: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie]. [online]. [Przeglądany 20 czerwca 2013]
 32. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla powiatu choszczeńskiego na lata 2004 -2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie.[online]. [Przeglądany 20 czerwca 2013]


Bibliografia

 1. Białecki, Tadeusz. Herby miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: „Polskie Pismo i Książka”, 1991. ISBN 8385360018
 2. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. ISBN 8371412014
 3. Gminny Program Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawnie. [online].[Przeglądany 16 czerwca]
 4. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 18 listopada 1946 roku o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości, położonych w powiecie Choszczeńskim. „Szczeciński Dziennik Wojewódzki” 1946, Nr 14, poz. 87
 5. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2008-2015. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd miejski w Drawnie. [online]. [Przeglądany 26 lipca 2013]
 6. Powiatowy Program Ochrony Środowiska Dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008–2011. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 20 czerwca 2013]
 7. Przewodnik po Drawnie i okolicach. Drawno: Urząd Miejski, 2012. ISBN 9788375601169
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. „Dziennik Ustaw” 1975, Nr 17 poz. 92
 9. Statut Gminy Drawno. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawnie. [online]. [Przeglądany 2 lipca 2013]
 10. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata 2012- 2015 z perspektywą na lata 2016-2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 9 lipca 2013]
 11. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. „Dziennik Ustaw” 1998, Nr 96, poz. 603
 12. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy. Szczecin: Główny Urząd Statystyczny, 2005 - 2012. ISSN 1733-103X
 13. Zarządzenie Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. „Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury” 2008, Nr 15, poz. 79

Linki zewnętrzne

Zobacz teżLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Elżbieta Malinowska