Dyskusja:Wyszyna

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

uzupełnienie historii młyna wodnego

Młyn Wysoki [Wyszyna] (Obermühle) - pierwszą wzmiankę o młynie wodnym określonym jako „młyn wysoki koło Osowa” spotykamy pod koniec XV wieku (de ouermole by Wussow, 1495). W XVI wieku (der ouer mole, 1501) była to m.in. własność Mathiasa Belitza, który sprzedaje go Radzie Miejskiej Szczecina (1552). Młyn Wysoki (Obermühle, 1779, 1803) położony był w najwyższym miejscu Doliny Siedmiu Młynów na zachód od Osowa. Po zabudowaniach młyna, zniszczonych po 1945 roku, nie ma śladu, pozostał tylko staw zwany Wyszyna.[1]

Przypisy

  1. H. Lemcke, C. Fredrich, Die älteren Stettiner Straßennamen im Rahmen der älteren Stadtentwicklung – von H. Lemcke, zweite neu bearbeitete Auflage von C. Fredrich, Stettin 1926, s. 83; regest nr 472 z 8 lutego 1803, Grotefend K., O., Regestenbuch der Urkundensammlung der Stadt Stettin 1243-1856. Auf Grund des Manuskriptes von Karl Otto Grotefend zum Druck vorbereitet von Dr. Bogdan Frankiewicz und Mag. Jerzy Grzelak, Bd. 1. – 2., Szczecin 1996, s. 332; W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preussischen Herzogthums Vor – und Hinter – Pommern. Bd. 1., Stettin 1779, s. 167.
IES64.png
Autor opracowania: Jan Iwańczuk