Głos Nadodrzański

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Głos Nadodrzański
Głos Nadodrzański
Głos Nadodrzański, nr 6
Częstotliwość nieregularna
Wydawca Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Oddział w Szczecinie
Kraj Polska
Tematyka regionalna, krajowa, zagraniczna
Ukazuje się od 16 maja 1945
Ukazywał się do 25 lipca 1945
Naczelny {{{naczelny}}}
Nakład 2000 egz.
Format 37 x 32 cm
Liczba stron 4-6
[{{{link}}} Zobacz Głos Nadodrzański w zbiorach Książnicy Pomorskiej.]

Głos Nadodrzański - pierwsza polska gazeta wydawana w Szczecinie w 1945 roku.

Historia

„Głos Nadodrzański” był pierwszą polską gazetą ukazującą się w 1945 roku w Szczecinie, a zarazem pierwszą inicjatywą wydawniczą szczecińskiego oddziału Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Pismo drukowano w Poznaniu, a następnie przywożono do Szczecina. „Głos” miał pełnić rolę gazety codziennej, dostarczającej mieszkańcom bieżących informacji na temat organizacji życia polskiego na Pomorzu Zachodnim. Gazeta wychodziła nieregularnie. Od 16 maja do 25 lipca 1945 roku do rąk czytelników dotarło zaledwie osiem numerów.

W pierwszym numerze „Głosu”, który liczył dwie strony, opublikowano m. in. tekst aktu o bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. W kolejnych numerach dużo miejsca poświęcono sprawom niemieckim, zwłaszcza konieczności wysiedlenia Niemców z Pomorza Zachodniego. W tekstach dotyczących historii Szczecina i Pomorza podkreślano słowiańską przeszłość tych ziem (np.„Jesteśmy tu od wieków”, „Wróciliśmy na stare ziemie”). Najwięcej uwagi poświęcano aktualnym problemom miasta i regionu: tworzeniu polskiej administracji, odbudowie ze zniszczeń wojennych, organizacji szkolnictwa, instytucji kultury, służby zdrowia, handlu i przemysłu.

Na łamach gazety pisano o sprawach osadników m.in. o kłopotach aprowizacyjnych i braku fachowców (np. „Milion osadników przybywa na Pomorze Zachodnie”, „Jak żyją osadnicy?”). „Głos” zamieszczał również serwis informacyjny z kraju i ze świata. Wiele miejsca poświęcił akcji żniwnej apelując do obywateli o pomoc przy żniwach: „Młodzieży! Pomorze Zachodnie oczekuje waszej pomocy przy żniwach”, „Pomorze oczekuje żniwiarzy z całej Polski”.

W poszczególnych numerach gazety zamieszczono pisane dużą pogrubioną czcionką hasła : „Naczelnym zadaniem chwili – zagospodarowanie Pomorza Zachodniego”, „Wspólnym wysiłkiem narodu odbudujemy Warszawę”, „Pomożemy Polakom wracającym z Niemiec”, „Uczynimy z Polski silne państwo morskie”, „Pomorze zachodnie czeka na milion osadników!”.

Stałymi rubrykami „Głosu” były m.in.: Tydzień polityczny, Przegląd prasy, Kronika Pomorza Zachodniego, Z Koszalina.

„Głos Nadodrzański” miał format 37x32 cm oraz objętość 2-6 stron. Nakład wynosił 2000 egzemplarzy, cena 1 zł.

Redaktorzy

Wydawca

  • Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Oddział Szczecin

Bibliografia

  • Białecki Tadeusz. Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975. Rozprawy i Studia. T. XXVI. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1978.
  • Białecki Tadeusz. „Głos Nadodrzański”. W: Encyklopedia Szczecina, T. 1. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1999, s. 291.
  • O pierwszych gazetach na Ziemiach Odzyskanych (Uwagi i materiały). W: „Zeszyty Prasoznawcze” 1965, nr 3. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa, s. 58-62.
  • Wenta Urszula. Pierwsze tytuły prasowe w polskim Szczecinie: „Głos Nadodrzański”, „Wiadomości Szczecińskie” i „Pionier Szczeciński”. W: „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2014, nr 1. Szczecin: Książnica Pomorska, s. 5-20.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Urszula Wenta