Gmina Czaplinek

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Czaplinek
Gmina Czaplinek
Powiat drawski
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 29[potrzebne źródło]
Liczba miejscowości 49[potrzebne źródło]
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Czaplinek to gmina miejsko-wiejska w województwie zachodniopomorskim, położona we wschodniej części powiatu drawskiego. Do 31 grudnia 1998 r. wchodziła w skład województwa koszalińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Czaplinek.

Geografia

Położenie

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Na terenie gminy Czaplinek znajdują się jeziora[1]:

Przyroda

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Ważniejsze zakłady przemysłowe w gminie Czaplinek[2]:

 • KPPD – Szczecinek, Zakład Przemysłu Drzewnego, ul. Walecka 91, 78-550 Czaplinek,
 • PD Kabel-Technik Polska, ul. Pławienska 5, 78-550 Czaplinek,
Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[3]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 58
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 1
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 116
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 3
Sekcja F - Budownictwo 122
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 396
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 54
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 50
Sekcja J - Informacja i komunikacja 9
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 29
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 89
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 40
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 30
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 9
Sekcja P - Edukacja 43
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 58
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 23
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 79
Ogółem 1 209

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Czaplinek jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. Funkcję burmistrza sprawuje Adam Kośmider[4]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[5].

Aktualny skład Rady Miejskiej w Czaplinku[6]:

Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[7].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[8]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe zdobył 5 mandatów
 • Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Dla Was zdobył 4 mandaty
 • Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka zdobył 4 mandaty
 • Komitet Wyborczy Wyborców Broczyno zdobył 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców Czaplinek Razem 1 mandat

W głosowaniu na Burmistrza:

Pierwsze głosowanie nie rozstrzygnęło wyboru burmistrza w drugiej turze wybierani byli:

 • Adam Sylwester Kośmider - członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej - liczba oddanych głosów 2055,co stanowiło 64,12% - wybrany na burmistrza
 • Marcin Jerzy Rachuta - członek Platformy Obywatelskiej RP - liczba oddanych głosów 1150,co stanowiło 35,88%

Przy Radzie Miasta działają komisje[9]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Gospodarczo - Finansowa
 • Komisja Komunalną
 • Komisja Infrastruktury Społecznej
 • Komisja Rozwoju Wsi i Rolnictwa
 • Komisja Organizacyjna

Kultura

Kultura w gminie Czaplinek według danych GUS, stan na 2012 rok[10]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 527

Oświata

Oświata w gminie Czaplinek według danych GUS, stan na 2011 rok[11]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
2
Liczba dzieci w przedszkolach 378
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 764
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 485
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 97
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 3
Liczba uczniów 229
Szkolnictwo policealne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 28

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Czaplinek działają parafie rzymskokatolickie[12]:

 • Świętej Trójcy w Czaplinku (liczba wiernych: 7 903), która posiada kościół pomocniczy:
  • Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku
 • punkty odprawiania mszy:
  • Karsno
  • Psie Głowy
 • Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie (liczba wiernych: 866), która posiada kościoły filialne:
  • NMP Wspomożenia Wiernych - Piaseczno
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa - Rzepowo
  • punkt odprawiania mszy - Żelisławie
 • Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Broczynie (liczba wiernych: 1 731), która posiada kościoły filialne:
  • Chrystusa Króla - Machliny
  • Wniebowzięcia NMP - Czarne Małe
 • św. Jana Chrzciciela w Kluczewie (liczba wiernych: 1 661), która posiada kościoły filialne:


Zakon rzymskokatolicki męski[13]: Salezjanie - Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (Societas Sancti Francisci Salesii - SDB) w Czaplinku

Sport

Sport w gminie Czaplinek według danych GUS, stan na 2010 rok[14]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 3
Liczba sekcji sportowych 6
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 293
Liczba kobiet 82
Suma 375
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 145
Liczba dziewcząt 79
Suma 224

Turystyka

Demografia

Liczba mieszkańców w gminie Czaplinek spada, miał na to wpływ ujemny przyrost naturalny, chociaż w 2012 roku był dodatni i wynosił 1,8 na 1000 mieszkańców. Na spadek liczby mieszkańców ma również ujemne saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło w 2012 roku -37 osób a saldo migracji zagranicznych wyniosło -7 osób[15]. Gęstość zaludnienia w gminie Czaplinek wynosi 33 osoby na 1 km2[16].

Liczba ludności w gminie Czaplinek na przestrzeni lat 2008 - 2012[17].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 11 712 11 670 12 013 11 986 11 947
Kobiety 5 947 5 912 6 099 6 096 6 113
Mężczyźni 5 765 5 758 5 914 5 890 5 834

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[18]:

 • przedprodukcyjnym - 2 383 osób - 19,9%
 • produkcyjnym - 7 711 osób - 64,5%
 • poprodukcyjnym - 1 853 osób - 15,5%


W gminie Czaplinek na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet[19].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w gminie Czaplinek według danych GUS, stan na 2011 rok[20]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 3
Suma 3
Liczba praktyk lekarskich 4
Apteki ogólnodostępne[21]
Liczba aptek ogólnodostępnych 3
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 3 982

Herb

Herb gminy Czaplinek

Herb Czaplinka został zdefiniowany w Statucie gminy Czaplinek w rozdziale II, paragraf 6, punkt I jako: złota czapla stojąca na bramie o trzech wieżach na błękitnym tle[22]. Herb jest nawiązaniem do nazwy miasta i jeziora nad którym leży Czaplinek oraz wyobrażeniem zamku Templariuszy[23].
Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy Czaplinek[24].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Broczyno Broczyno, Miłkowo, Dobrzyca Mała
Byszkowo Byszkowo, Kamienna Góra
Czarne Małe Czarne Małe, Zdziersko
Czarne Wielkie Czarne Wielkie do nr 51 (włącznie)
Drahimek Drahimek, Sulibórz
Głęboczek Głęboczek
Kuszewo Kuszewo, Czarne Wielkie od nr 52 do 60.
Kołomąt Kołomąt
Kluczewo Kluczewo, Brzezinka
Łazice Łazice, Karsno, Piekary, Wełnica
Łysinin Łysinin
Machliny Machliny, Kosin, Motarzewo, Turze, Podstrzesze, Nowa Wieś
Nowe Drawsko Nowe Drawsko
Niwka Niwka
Ostroróg Ostroróg
Piaseczno Piaseczno
Pławno Pławno
Prosino Prosino
Prosinko Prosinko, Kuźnica Drawska
Psie Głowy Psie Głowy, Studniczka
Rzepowo Rzepowo
Siemczyno Siemczyno
Sikory Sikory
Stare Drawsko Stare Drawsko
Stare Gonne Stare Gonne
Trzciniec Trzciniec
Żerdno Żerdno
Żelisławie Żelisławie, Cichorzecze, Stare Kaleńsko, Wrześnica
Łąka Łąka

Przypisy

 1. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [Przeglądany 01.08.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 2. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu drawskiego na lata 2008-2015 w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/2795.dhtml
 3. Portret gmina Czaplinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 4. Organy władzy, Burmistrz, w: Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czaplinek [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=48
 5. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Drawskiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/File/obwieszczenie.pdf
 6. Kadencja 2010-2014, Skład rady, w: Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czaplinek, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?c=366
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 8. Wybory Samorządowe 2010 - Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat drawski - gm. Czaplinek w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/320301.html
 9. Uchwała nr XXVIII/284/2012 z 29.11.2012 r., Statut Gminy Drawsko Pomorskie, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomrskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=165088
 10. Portret gmina Czaplinek . W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 11. Portret gmina Czaplinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 12. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 13. Zgromadzenia zakonne męskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=meskie
 14. Portret gmina Czaplinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 15. Portret gminy Czaplinek, w: Bank Danych Lokalnych GUS [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 16. Portret gmina Czaplinek, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Portret gmina Czaplinek, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Portret gmina Czaplinek, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Portret gmina Czaplinek, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 20. Portret gmina Czaplinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 21. Dane z 2012 roku.
 22. Uchwała Nr XXIX /227/05 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Czaplinek, w: Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czaplinek[online] [Przeglądany 22.07.2013] Dostępny w: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=312
 23. Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 24. Gmina, Sołectwa w: Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czaplinek [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=2169

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też