Grodzisko wczesnośredniowieczne (Świeszewo)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Świeszewie

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Świeszewie.jpg

Historia badań

Nie wiadomo kiedy grodzisko zostało odkryte, ale pierwsza wzmianka pochodzi już z 1933 r. Karl Lemcke w opracowaniu poświęconym znaleziskom przedhistorycznym okolic Gryfic wspomniał o grodzisku z podwójnym wałem na górze Bukowiec (Buchberg). Późniejsza literatura zarówno niemiecka, jak i polska milczy jednak na jego temat. Grodzisko zostało odkryte ponownie w 2016 r. przez pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie w trakcie badań osadnictwa wczesnośredniowiecznego w dorzeczu Regi. Na obiekcie przeprowadzono wówczas badania sondażowo-wierceniowe, w ramach których wykonano 42 odwierty i wyeksplorowano wykop sondażowy o wymiarach 3,5x1 m. Wyniki badań potwierdziły, że badany obszar jest pozostałością wczesnośredniowiecznego grodu, który datować można na VIII-IX w.

Opis obiektu

Grodzisko znajduje się na jednym ze wschodnich stoków Góry Bukowiec, najwyższego wzniesienia Równiny Gryfickiej (wys. 75,2 m n.p.m.), w odległości około 1,8 km na północny-zachód od Świeszewa. Całe stanowisko mierzy około 120 m długości i 80 m szerokości i składa się z dwóch członów. Człon główny (zachodni) ma w przybliżeniu kształt owalu o wymiarach około 70x55 m i otoczony jest fragmentarycznie zachowanym wałem poprzedzonym fosą. Człon wschodni ma podobne rozmiary (60x66 m) i system umocnień. Wały wypiętrzone są około 1 m od poziomu majdanu, a fosa ma maksymalnie około 1,5 m głębokości. Całość zajmuje powierzchnię około 0,8 ha.

Bibliografia

  • Lemcke Karl, Vorgeschichtliche Funde in und um Greifenberg, „Unser Pommerland“, t. 18, z. 7-8, 1933, s. 226.
  • Janowski Andrzej, Kiarszys Grzegorz, Laser w służbie archeologii. Instruktywny przykład nadreski, [w:] Trzebiatów - Spotkania pomorskie 2015, red. J. Kochanowska, Trzebiatów 2016, s. 37-38.
  • Janowski Andrzej, Grodziska w okolicy Gryfic w świetle nowych badań archeologicznych, [w:]Trzebiatów - spotkania pomorskie 2017, red. J. Kochanowska, Trzebiatów 2018, s. 19.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: dr hab. Andrzej Janowski