Hans Jürgen Eggers

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Hans Jürgen Eggers
archeolog
Data urodzenia 2 stycznia 1906
Miejsce urodzenia St. Petersburg
Data śmierci 19 kwietnia 1975
Miejsce śmierci Bad Pyrmont
Narodowość niemiecka


Hans Jürgen Eggers (1906-1975) - niemiecki archeolog.

Życiorys

Hans Jürgen Eggers urodził się 2 stycznia 1906 roku w St. Petersburg w Rosji, jako syn nauczyciela gimnazjalnego. Wzrastał w Tallinnie (Estonia), Szwecji, Lehnin (Mark), Berlinie i w Greifswaldzie. W roku 1925 rozpoczął studia języka niemieckiego, starogermańskiego, archeologii, historii sztuki i etnografii na Uniwersytecie w Greifswaldzie, Tübingen i w Berlinie. W roku 1930 roku doktoryzował się na Uniwersytecie w Greifswaldzie u Lutza Mackensena (1901-1992) pracą „Die magischen Gegenstände der altisländischen Prosaliteratur”.

W roku 1931 Eggers rozpoczął pracę w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie. W dwa lata później objął stanowisko asystenta naukowego w Provinzialmuseums Pommersche Altertümer (Prowincjonalne Muzeum Pomorskich Starożytności) w Szczecinie, później zaś kustosza w Pommerschen Landesmuseum w Szczecinie. Eggers w swojej pracy koncentrował się przede wszystkim na prowadzeniu badań archeologicznych na terenie Pomorza, jak również utrzymywał kontakty z powiatowymi społecznymi opiekunami (Pfleger), dzięki którym szczecińskie muzeum otrzymywało informacje o dokonywanych znaleziskach archeologicznych. Swoje artykuły publikował w ”Baltische Studien” i „Monatsblätter”, periodykach Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde (Towarzystwo Historii Pomorza i Starożytności oraz w czasopismach regionalnych ”Unser Pommerland”, czy ”Pommersche Heimatpflege”.

Eggers w tym okresie z polecenia Archäologischen Institut des Deutschen Reiches opracowywał rzymskie importy „wolnej Germanii”, które pod tytułem „Römische Einfuhrgut im freien Germanien” ukazało się w roku 1940 w Baltische Studien. W roku 1941 habilitował się na Uniwersytecie w Rostocku u Ernsta Petersena pracą „Lübsow, ein germanischer Fürstensitz der älteren Kaiserzeit”. Jako docent w roku 1942 rozpoczął cykl wykładów na Uniwersytecie w Greifswaldzie i w Rostocku, które kontynuował w roku 1943 i 1944.

Hans Jürgen Eggers był członkiem NSDAP od 1 maja 1937 roku. W grudniu 1944 roku został powołany do służby wojskowej, zaś po zakończeniu drugiej wojny światowej zamieszkał w Hamburgu, gdzie w roku 1946 podjął pracę wykładowcy na tamtejszym Uniwersytecie. W roku 1949 uzyskał tytuł profesora, a dwa lata później objął stanowisko kustosza w Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte w Hamburgu.

Od roku 1950 Eggers wydawał czasopismo „Archeologia Geographica. Beitrage zur vergleichenden geographisch-kartogaphischen Methode in der Urgeschichtsforschung” (1950-1963). Był inicjatorem opublikowania „Atlas der Urgeschichte”, w ramach którego wydał w roku 1951 pierwszy tom „Der römische Import im freien Germanien”. W roku 1959 ukazało się pierwsze wydanie jego najważniejszego dzieła „Einführung in die Vorgeschichte” (6 wydanie pojawiło się w roku 2010).

Eggers należał do Nordwestdeutschen Verband für Altertumsforschung, od 1956 był członkiem Deutschen Archäologischen Institut. W roku 1954 ponownie wstąpił do Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde i Historischen Kommission für Pommern, a od roku 1960 stanął na czele redaktcji ”Baltische Studien”, rocznika Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde. Objął rownież stanowisko referenta Vor- und Frühgeschichte w Kulturrat der Pommerschen Landsmannschaft.

Eggers nawiązał kontakty i współpracę z polskimi naukowcami. Wielokrotnie podróżował do Polski, zatrzymując się w Poznaniu, Szczecinie i w Gdańsku.

Hans Jürgen Eggers zmarł 19 kwietnia 1975 w Bad Pyrmont.

Rodzina

20 września 1941 roku Hans Jürgen Eggers poślubił Ilse Grünberg, która pracowała w Muzeum jako fotograf. Z tego małżeństwa pochodziła dwójka dzieci.

Publikacje (wybór)

Artykuł Hansa Eggersa na łamach "Baltische Studien", 1940
 • Neue Funde vom Hünengrab in der Forst Mönchgut auf Rügen. „Prähistorische Zeitschrift”, 20, 1929, s. 267-271.
 • Die magischen Gegenstände der altisländischen Prosaliteratur. Leipzig: Eichblatt 1932 (dysertacja).
 • Das Fürstengrab von Bahn Kr. Greifenhagen und die germanische Landnahme in Pommern. „Baltische Studien”, NF 38, 1936, s. 1-47.
 • Das römische Einfuhrgut in Pommern. „Baltische Studien”, NF 42, 1940, s. 1-35.
 • Lübsow, ein germanischer Fürstensitz der älteren Kaiserzeit. „Praehistorische Zeitschrift” 34/35, 1949/50 (1953), s. 58-111.
 • Der römische Import im freien Germanien. Atlas der Urgeschichte 1. Hamburg 1951.
 • Die Mittel-Latènzeit in Mittelpommern. „Baltische Studien”, NF 43, 1955, s. 13-16.
 • Einführung in die Vorgeschichte, München: Piper 1959 (Neu hrsg. von Christof Krauskopf, mit einem Nachw. von Claudia Theune-Vogt. 6. Auflage. Schöneiche bei Berlin: Scrîpvaz 2010, ISBN 3-931278-54-9).
 • Grabfunde der Völkerwanderungszeit aus Pommern. „Baltische Studien”, NF 46, 1959, s. 13-28.
 • Die wendische Burgwälle in Mittelpommern. „Baltische Studien”. NF 47, 1960, s. 13-46.
 • Die Bedeutung Rügens in der älteren Bronzezeit. „Greifswald-Stralsunder Jahrbuch”. Jg. 1, 1961, s. 19-25
 • Pommersche Vorgeschichtsforschung im Exil (1945-60). „Baltische Studien”. NF 48, 1961, s. 75-104.
 • Vor- und Frühgeschichte des Kreises Greifenberg. „Unser Pommern”, 1964, H. 2, s. 1-12.
 • 140 Jahre wissenschaftliche Arbeit an der Ostsee. Zur Geschichte der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde. „Baltische Studien”, NF 51, 1965, s. 127-138 (z Karlem Passarge).

Bibliografia

 • Ahrens, Claus. Hans Jürgen Eggers 1906-1975. „Die Kunde. Zeitschrift für niedersächsische Archäologie”, NF 26/27, 1975/76, s. 3-4.
 • Carnap-Bornheim, Claus von. Hans Jürgen Eggers und der Weg aus der Sackgasse der ethnischen Deutung, w: Eine hervorragend nationale Wissenschaft. Deutsche Prähistoriker zwischen 1900 und 1995. Unter Mitarb. von Dietrich Hakelberg, hrsg. von Heiko Steuer. Berlin-New York : de Gruyter 2001, s. 173–198, ISBN 3-11-017184-8.
 • Carnap-Bornheim, Claus von. Hans Jürgen Eggers - droga ze ślepej uliczki etnoarcheologii, w: Europa Barbarica. Ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu. Hrsg. Piotr Łuczkiewicz. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2005, s. 43-56, ISBN 83-227-2374-1.
 • Grewolls, Grete. Hans Jürgen Eggers, w: Grete Grewolls, Wer war wer in Mecklenburg und Vorpommern. Das Personenlexikon. DVD-Edition mit E-Book im PDF- und EPUB-Format. Rostock: Hinstorff. 2011, ISBN 978-3-356-01405-1 [dokument elektroniczny].
 • Kunkel, Otto. Hans Jürgen Eggers 1906-1975. Hammaburg. Vor- und Frühgeschichte aus dem Niederelbischen Raum, NF 3-4, 1976/77, s. 8-12.
 • Ropp, Christoph van der. Prähistoriker Hans Jürgen Eggers. “Unser Pommern”, 1964, H. 4, s. 37-38.
 • Wittig, Heidelies. Eggers, Hans-Jürgen, w: Hamburgische Biografie. Personenlexikon. hrsg. von Franklin Kopitzsch und Dirk Brietzke Bd. 2. Hamburg: Christians 2003, s. 112-113, ISBN 3-7672-1366-4.