Harcerski kominek (TV)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Okolicznościowe pismo Komendy Chorągwi ZHP w Szczecinie z okazji wyemitowania dwunastego programu z cyklu Harcerski kominek

Harcerski kominek (1967-1971) – cykliczny program dla młodzieży szkolnej realizowany w latach 1967-1971. W każdej audycji ogłaszano konkurs z zadaniami dla młodzieży

Wybrane programy

Harcerski kominek nr 4 (13 kwietnia 1968)

Tematy wydania: filmowy portret 86 drużyny harcerskiej, gospodarza programu; 23 rocznica wyzwolenia Szczecina; rozmowa drużynowej Aliny Zbróg z gościem programu, płk. Zbigniewem Czerniawskim (walki o Szczecin w 1945 roku, gawęda o pierwszych dniach wyzwolonego miasta); wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Spotkanie w Szczecinie w interpretacji druhny Szewczykowskiej; losowanie nagród w konkursie ogłoszonym w poprzednim programie; starofrancuska ballada Przepis na pasztet w wykonaniu zespołu wokalnego Szpilki przy Technikum Odzieżowym w Szczecinie; Harcerski zwiad - uhonorowanie plakietką „Przyjaciel Żołnierza” szczepu harcerskiego przy szkole podstawowej w Trzebieży; przygotowania harcerzy z Technikum Budowy Okrętów do sezonu żeglarskiego; przekazanie przez Kolumnę Transportu Sanitarnego używanego mikrobusu harcerzom z Młodzieżowej Służby Ruchu; harcerska drużyna dżudo prowadzona przez por. Morusa z KW MO; ogłoszenie nowego konkursu; piosenka Powiedz, jaką chcesz piosenkę w wykonaniu zespołu wokalnego Szpilki

Goście programu: płk Zbigniew Czerniawski, zespół wokalny Szpilki przy Technikum Odzieżowym

Gospodarzami programu były harcerki i harcerze z 86 drużyny szczepu im. Powstańców Warszawskich przy Technikum Odzieżowym w SzczecinieHarcerski kominek nr 5 (11 maja 1968)

Tematy wydania: IV Alert ZHP pod hasłem „Harcerstwo bohaterskim dzieciom polskim” (idea tegorocznego alertu nawiązuje do poprzednich trzech edycji - martyrologii i walki dzieci polskich w latach 1939-1945); wypowiedź dh. Leszka Płochowskiego o historii i działalności drużyny 32 przy Szkole Podstawowej nr 69; relacja z przebiegu alarmowej zbiórki harcerzy z Niebuszewa, popularnych „czerwonych beretów” z 32 i 53 drużyny ZHP przy SP 69; wkład harcerstwa polskiego w ogólnonarodowy czyn - budowę pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; zaciągnięcie przez harcerzy wart honorowych w miejscach pamięci narodowej (m.in. na Cmentarzu Centralnym, przy Pomniku Wdzięczności, płycie pamiątkowej pierwszej szczecińskiej drużyny ZHP na pl. Żołnierza); udział w uroczystych capstrzykach i manifestacjach; powitanie przez harcerzy Sztafety Zwycięstwa Bogatynia-Szczecin; piosenki Piotra Janczerskiego (muz. i sł.) O ile nie pamiętacie, posłuchajcie i Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem w wykonaniu Bronka Niwińskiego; o udziale i walce harcerzy w powstaniu warszawskim opowiada Nina Michałowska, która podczas powstania była łączniczką; relacja z udziału szczecińskich harcerzy w pochodzie pierwszomajowym (fotografie Janusza Rudnickiego); wieczornica poświęcona pamięci bohaterskich dzieci polskich (przekazanie Chorągwi ZHP Honorowej Odznaki Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej; Harcerski Bieg Terenowy, czyny społeczne i inne imprezy Alertu

Goście programu: dh. Leszek Płochowski z 32 drużyny przy Szkole Podstawowej nr 69 w SzczecinieHarcerski kominek nr 6 (15 czerwca 1968)

Tematy wydania: działalność Inspektoratu Młodzieżowej Służby Ruchu Hufca Szczecin Pogodno; spotkanie z mjr. Hilarym Szymankiem (omówienie najcześciej spotykanych sytuacji i niebezpieczeństw na drogach oraz zasad bezpiecznej kąpieli w morzu, rzekach i w jeziorach); piosenki w wykonaniu zespołu wokalno-muzycznego Nieśmiali przy Komendzie Hufca Pogodno; święto prasy harcerskiej w parku Kasprowicza (kulisy powstawania „Harcerskiego Tropu”, młodzieżowego dodatku do „Kuriera Szczecińskiego”); Manewry Techniczno-Obronne Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP; III Mistrzostwa Żeglarskie ZHP w Trzebieży

Goście programu: mjr Hilary Szymanek - Naczelnik Wydziału Kontroli Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej MO w Szczecinie, red. Tadeusz Karwacki z „Kuriera Szczecińskiego”

Gospodarzami programu były harcerki i harcerze z najlepszej w województwie drużyny MSR ze Szkoły Podstawowej nr 16Harcerski kominek nr 7 (13 lipca 1968)

Program w całości poświęcony siódmej edycji Międzynarodowej Akcji Letniej (MALTA) w Niechorzu. Tematy wydania: spotkanie 440 harcerzy z Polski i pionierów z zaprzyjaźnionych krajów (ZSRR, NRD, Czechosłowacja); uroczyste otwarcie „Malty -68” (11 lipca) z udziałem władz partyjnych i państwowych z I sekretarzem KW PZPR w Szczecinie i przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, Antonim Walaszkiem, na czele; wizyta delegacji organizacji dziecięcych z Francji, Danii i Wielkiej Brytanii; spotkanie i rozmowa z komendantem Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP, hm. Tadeuszem Możejką na temat tradycji „Malty” – założenia programowe międzynarodowego obozu, praca z dziećmi pod hasłem „Solidarność, pokój, przyjaźń”, spotkania delegacji zagranicznych z harcerzami na obozach i koloniach, wspólne gry, zabawy i turnieje, m.in. olimpiada wiedzy o Polsce i świecie, zdobywanie Proporca i Plakietki Przyjaźni, wyprawy po „Złote Runo”; rozmowy z młodymi uczestnikami zlotu i programy poszczególnych grup harcerskich i pionierskich – współpraca Szczecin-Ryga (ZSRR), „Moje miasto, moja organizacja” (Francja), Towarzystwo Przyjaciół ONZ (Dania), „Moje miasto, mój kraj, moja organizacja” (Czechosłowacja), poszukiwanie materiałów związanych z walką i męczeństwem antyfaszystów oraz z grupą ruchu oporu polskich więźniów w Peenemünde, 20-lecie organizacji pionierskiej z Zinnowitz (NRD); współzawodnictwo sportowe (Olimpiada Przyjaźni); występy artystyczne

Goście programu: hm. Tadeusz Możejko - komendant Zachodniopomorskiej Chorągwi ZHP
Harcerski kominek nr 8 (17 sierpnia 1968)

Gospodarzami programu są harcerze Hufca Gryfino, przebywający na obozie w Żabnicy k. Gryfina. Tematy wydania: życie obozowe harcerzy Hufca Gryfino (pogadanka lekarska na temat najczęściej występujących chorób; zajęcia związane z obronnością kraju i 25-leciem Ludowego Wojska Polskiego (terenoznawstwo, sporządzanie planów, zdobywanie Młodzieżowej Odznaki Sprawności Obronnej, nauka pływania); spotkanie z płk. Zbigniewem Czerniawskim (znaczenie powszechnej obronności i rola harcerstwa w tym programie; współpraca ZHP z wojskiem; poznawanie tradycji LWP, m.in. poprzez okolicznościowe publikacje; sylwetki bohaterów walk o Pomorze Zachodnie; zdobywanie Odznaki Turystycznej 25-lecia LWP); piosenka Po ten kwiat czerwony (muz. Jerzy Wasowski, sł. Bronisław Brok) w wykonaniu żołnierza LWP; ogłoszenie konkursu z nagrodami na temat wiedzy o broni oraz propozycja przysyłania do redakcji Kominka zdjęć i opisów dotyczących spędzonych wakacji; Harcerski Ośrodek Morski w Dąbiu (baza ośrodka i plany remontów i rozbudowy zaplecza gospodarczo-szkoleniowego; wyposażenie ośrodka w jednostki pływające; budowa jachtu przez harcerzy; kursy szkoleniowe i zdobywanie patentu żeglarskiego; międzynarodowa wymiana wakacyjna harcerzy i pionierów z NRD); Harcerska Spartakiada w Goleniowie (Powiatowa Spartakiada Wakacyjna zorganizowana staraniem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Ludowych Zespołów Sportowych i ZHP; konkurencje lekkoatletyczne i pływanie; udział dzieci z woj. warszawskiego, krakowskiego, łódzkiego, katowickiego i szczecińskiego, przebywających na koloniach w powiecie goleniowskim); Stanica nieobozowego lata w Załomiu („Indianie w Załomiu”; wakacyjne zabawy z udziałem ponad 250 dzieci)
Harcerski kominek nr 9 (14 września 1968)

Tematy wydania: działalność szczepu ZHP przy Szkole Podstawowej nr 9 ze Stołczyna na rzecz swojej dzielnicy (opieka nad przedszkolem i hutniczym żłobkiem, organizacja zabaw, prace społeczne przy porządkowaniu dzielnicowego placu zabaw i stołczyńskiej estrady, współpraca z Hutą Szczecin w ramach akcji „Więź”); wizyta w studiu harcerzy i dyrektora Huty (formy współpracy, m.in. zapoznanie młodzieży z procesem produkcyjnym zakładu, pomoc druzynie harcerskiej w zakupie niezbednego sprzetu turystycznego i organizacji wakacji); przygotowania harcerzy do IV Krajowego Zjazdu ZHP 14-16 października 1968 (spotkanie z dh. Andrzejem Sowińskim, delegatem na Zjazd); wizyta w drużynie harcerskiej im. gen. Karola Świerczewskiego z Tetynia w pow. pyrzyckim (historia drużyny, obozy harcerskie, akcje żniwne, działalność instruktorska); opieka harcerzy ze SP w Dziedzicach w pow. myśliborskim nad grobami polskich oficerów pomordowanych przez hitlerowców w ostatnich dniach wojny; z wizytą w pracowniach Pałacu Młodzieży w Szczecinie; rozstrzygnięcie konkursu z poprzedniego wydania Czy znasz historyczną broń polskich żołnierzy?; piosenki w wykonanu zespołu Balbinki

Goście programu: harcmistrz Waleria Bogdanowicz, inż. Henryk Kijak (dyrektor Huty Szczecin), harcmistrz Andrzej Sowiński (kier. Wydziału Młodzieży Starszej w Komendzie Chorągwi), Zespół wokalny Balbinki pod kier. Rajmunda Brążkiewicza z Pałacu Młodzieży w SzczecinieHarcerski kominek nr 11 (2 listopada 1968)

Tematy wydania: sportowa działalność ZHP (m.in. opinie harcerzy o olimpiadzie w Meksyku, omówienie wyników polskiej reprezentacji ze szczególnym uwzględnieniem szczecińskich sportowców); „Telewizja od kuchni” (rozmowa z zaproszonymi do studia specjalistami z PRiTV w Szczecinie, kulisy przekazu obrazu telewizyjnego i fonii na odległość, prezentacja sprzętu, m.in. omówienie budowy kamery, wizyta w reżyserce, pokoju aparatury i w telekinie, łączność satelitarna); piosenka w wykonaniu zespołu Balbinki; „Harcerski Zwiad” na zlocie drużyn Szczepu im. Aleksandra Zawadzkiego przy Technikum Samochodowym w Szczecinie (uroczysta zbiórka drużyn z udziałem oficerów LWP, pasowanie na harcerzy); ekipa Harcerskiego kominka z wizytą u harcerzy ze SP 16 (spotkanie z dowództwem i żołnierzami jednostki wojskowej, uroczyste przyrzeczenie harcerzy na sztandar jednostki, defilada); harcerze ze Szczepu im. Dzieci Szczecina przy Technikum Handlowym na wykopkach w PGR w Łobzie (projekt przeznaczenia części zarobionych pieniędzy na budowę Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie); wręczenie upominków harcerzom, którzy podczas pobytu na obozie w woj. zielonogórskim uratowali pięcioro tonących dzieci

Goście programu: inż. Rajmund Sulik (dyr. techniczny PRiTV), inż. Wojciech Czyżowski (naczelny inżynier PR, działacz harcerski), zespół wokalny BalbinkiHarcerski kominek (15 lutego 1969)ŹródłaLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz