Henryk Komarnicki

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
prof. dr hab. Henryk Komarnicki
politolog, publicysta, nauczyciel akademicki
brak zdjecia
Data urodzenia 23 września 1934
Miejsce urodzenia Białystok
Data śmierci 9 października 2008
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie (kw. 107D-6-01)
Lokalizacja grobu zobacz na mapie


Henryk Komarnicki (1934-2008) – politolog, publicysta, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego

STRONA W BUDOWIE

Życiorys

Henryk Komarnicki urodził się 23 września 1934 roku w Białymstoku. Był synem Ludwika i Stefanii. Z Pomorzem Zachodnim związany był od 1945 roku. W 1957 roku ukończył studia na Uniwersytecie warszawskim. W latach 1972-1975 odbył studia doktoranckie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, uzyskując stopień doktora. Habilitował się w 1988 roku. Stopień profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1991 roku.


Od 1957 roku związany ze Szczecinem. W latach 1975-1985 był adiunktem w tutejszej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Po utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego w 1985 roku, wykładał na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Politologii (późniejszy Instytut Politologii i Europeistyki). W latach 1988-1990 był zastępcą dyrektora, a w latach 1990-1992 dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych US. W 1992 roku został dyrektorem Instytutu Filozofii i Politologii. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Myśli Politycznej w Instytucie Politologii. W latach 1999-2004 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki. Był prodziekanem ds. studenckich Wydziału Humanistycznego US (1992-1995). Opiekował się Kołem Naukowym „Politolog”.

Uchodził za wybitnego erudytę. Zajmował się badaniem historii polskiego systemu politycznego i partyjnego. Był jednym z najbardziej znanych, cenionych i lubianych przez studentów wykładowców Uniwersytetu Szczecińskiego. Wychował kilka pokoleń szczecińskich politologów. W środowisku akademickim pieszczotliwie zwany był „Komarem”.

Należał do licznych stowarzyszeń naukowych, m.in. do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (prezes od 1992), Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

Od 1953 roku należał do PZPR. Był m.in. instruktorem (1957), kierownikiem Wydziału Propagandy KM PZPR w Szczecinie (1958), I sekretarzem KP PZPR w Łobzie (1958-1962) oraz I sekretarzem Komitetu Uczelnianego przy WSP (1979-1981).

Zmarł 9 października 2008 roku w Szczecinie. Został pochowany 16 października na Cmentarzu Centralnym (kw. 107D-6-01)

Publikacje (wybór)

 • 1980Rola partii politycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego
 • 1981Partie robotnicze na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948 (seria: Rozprawy i Studia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie) t. 42, PWN, Warszawa
 • 1982Polityczne aspekty renesansu islamu
 • 1985Rola Ziem Zachodnich i Północnych w rozwoju Polski Ludowej
 • 1987Rola i miejsce Polskiego Stronnictwa Ludowego w systemie społeczno-politycznym Polski Ludowej
 • 1988Polskie Stronnictwo Ludowe na Ziemiach Odzyskanych
 • 1989Proces zjednoczeniowy w polskim ruchu robotniczym na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949
 • 1989Stanisława Miśkowskiego koncepcje przebudowy ustroju społeczno-politycznego Polski
 • 1991Udział Polskiego Stronnictwa Ludowego w przemianach politycznych i społecznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski
 • 1995Działalność PSL na Pomorzu Zachodnim
 • 1999Relacje: władze centralne - władze wojewódzkie w czasach Gomułki (uprawnienia, mechanizmy): zmiany układu sił w KW PZPR w Szczecinie [w:] Lata 1956-1970 na Pomorzu Zachodnim. Oczekiwania i rzeczywistość - (współred. Kazimierz Kozłowski), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin, s. 63-74
 • 2001Lata 1970-1980. Nowe perspektywy a realia na Pomorzu Zachodnim (współred. Kazimierz Kozłowski), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 • 2006Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych: materiały pomocnicze dla studentów do nauki przedmiotów w zakresie podstaw wiedzy o stosunkach międzynarodowych, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Wyd, ZAPOL, Szczecin
 • 2008Osobliwości systemów politycznych niektórych państw Unii Europejskiej [w:] Przegląd Humanistyczny. Pedagogika, Politologia, Filologia (pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej), Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin, s. 9-17Materiały z sesji i konferencji naukowych (wybór)

 • 1999Lata 1956-1970 na Pomorzu Zachodnim. Oczekiwania i rzeczywistość - materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 20-21 maja 1999 w Szczecinie (współred. Kazimierz Kozłowski), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin
 • 2004Wokół dwuwładzy politycznej w latach 1980-1981. Kraj i region - materiały z sesji naukowej zorganizowanej 6 grudnia 2002 (współred. Kazimierz Kozłowski), Oficyna Wydawnicza „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, SzczecinArtykuły w prasie (wybór)

 • 1960Łobez proponuje. Fachowcy na wieś, „Głos Szczeciński” 1960 nr 259, s. 3
 • 1980Rola partii politycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego (współautor Lech Sierkowski), „Przegląd Zachodniopomorski” 1980 t. 24 nr 2-3, s. 7-8
 • 1996Poglądy Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie obecności Niemców na ziemiach odzyskanych oraz ich wysiedlenia, „Przegląd Zachodniopomorski” 1996 t. 11 nr 3, s. 29-45 (druk 1997)OdznaczeniaBibliografiaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz