Historia Trzcińska-Zdroju

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Trzcińsko-Zdrój (dawniej Bad Schönfließ) — miasto w powiecie gryfińskim.

Początki osadnictwa późnośredniowiecznego w pobliżu wiążą się z fundacją klasztoru cysterek w miejscowości Klasztorne. Konwent został założony przez księcia Barnima I lub jego żonę Mariannę przed 1248 rokiem. O samym klasztorze nie można wiele powiedzieć, ponieważ istnieje tylko jeden dokument do jego dziejów. Można wszelako na jego podstawie stwierdzić, że w 1248 roku istniało już Trzcińsko (jako Sconenvlete) — jednak jeszcze bez prawa miejskiego — oraz kilka wsi, z których płacono dziesięciny. Wydaje się, że miasto lokacyjne powstało w latach 80. XIII wieku — po opanowaniu ziemi trzcińskiej przez margrabiów brandenburskich. Nowi władcy zlikwidowali zapewne najpierw klasztor cysterek, uwalniając tym samym mienie ziemskie, na którym następnie zorganizowali miasto. Trzcińsko mianem civitas określono w 1281 roku — w dyplomie potwierdzającym ugodę, którą jego mieszczanie zawarli wówczas z margrabiami. Z dokumentu tego wynika, że miasto było jeszcze wówczas w fazie organizacji – mowa tam bowiem o budowie domów przy rynku i ulicach, o zakładaniu ogrodów poza miastem, o nadaniu pewnego potoku z prawem budowy młyna, wreszcie o dochodach sołtysa. Askańczycy informują również, że pola miejskie zostały obmierzone i po uiszczeniu pewnej opłaty nie będą już więcej poddawane pomiarom.

Z uwagi na usytuowanie w pobliżu granicy pomorsko-brandenburskiej w początkach swego istnienia Trzcińsko pełniło – jak się wydaje – głównie funkcje militarne. Zachowane do dziś kamienne mury miejskie zostały wzniesione już na przełomie XIII/XIV wieku. Nie ma natomiast żadnych śladów jakiegoś bujnego rozkwitu gospodarczego miasta. Jego mieszkańcy parali się głównie rolnictwem, a w handlu mieli raczej skromny – ale poświadczony źródłowo – udział.

Bibliografia

  • Kuna, Marcin. Mury miejskie Trzcińska Zdroju. Rocznik Chojeński, t. 5 (2013), s. 113–138.
  • Gahlbeck, Christian. Schönebeck (Klasztorne). Zisterzienserinnen (?). W: Branderburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, („Brandenburgische Historische Studien”, Bd. 14), Hrsg. M. Bauch i in., Bd. II, Berlin 2010, s. 1086–1090.
  • Rymar, Edward. Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii, Chojna 2012, s. 136–138.
  • Wittlinger, Helmut. Untersuchungen zur Entstehung und Frühgeschichte der neumärkischen Städte. „Die Neumark. Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Neumark”, H. 8 (1932), s. 66–67.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Michał Gierke