Historiografia Chojny

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pierwszą próbą historycznego opisu miasta było dzieło pt. Historyczno-chronologiczny opis miasta Chojny w Nowej Marchii, Augustina Kehrberga, pochodzącego z Cedyni nauczyciela chojeńskiej szkoły (pierwsze pełne wydanie - 1724).

Kolejnym dziełem jest Versuch einer Geschichte und Topographie der Stadt Königsberg in der Neumark... Gustawa Friedricha Ludwiga Neumanna (Berlin 1824).

W końcu XIX stulecia za sprawą bujnie rozwijającego się w całych Niemczech życia naukowego powstało w Gorzowie stowarzyszenie do badania historii Nowej Marchii. Od samego początku istotną rolę spełniali tam historycy z Chojny lub uprawiający chojeńską historię, jak Robert Reiche. Wiele artykułów zostało opublikowanych w wydawanych przez stowarzyszenie periodykach (jak np. Die Neumark) a także w formie monografii. Część poświęcona była tylko Chojnie, w części dzieje miasta zawierały się w ramach szerszego ujęcia.

W 1926 powołano w Chojnie do życia tzw. Königsberger Kreiskalender, który publikował m.in. artykuły naukowe na wysokim poziomie. Tematyka dotyczyła nie tylko Chojny ale miast i wsi całego ówczesnego powiatu. Pismo zawieszono w 1941 roku.

Po II wojnie światowej koniecznym było przybliżenie nowym mieszkańcom Chojny dziejów miasta i regionu, jednak w ujęciu odpowiadającym interesom władzy. Pierwszą taką inicjatywą, zakrojoną na wielką skalę, było opracowanie monografii tzw. ziemi chojeńskiej pod red. Tadeusza Białeckiego (Szczecin 1969).Była to jedyna większa publikacja, dostępna szerszemu czytelnikowi, wydana w okresie Polski Ludowej. T. Białecki, ale również Edward Rymar byli także autorami kilku mniejszych rozpraw.

Po 2000 roku zainicjowano nowe działania popularyzujące historie miasta, przede wszystkim za sprawą dwóch konferencji Chojna i okolice na przestrzeni wieków (2007 i 2008) oraz działalności wydawniczej Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego "Terra Incognita" w Chojnie (m.in. Rocznik Chojeński).Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Radosław Skrycki