Hugo Ilberg

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Friedrich Theodor Hugo Ilberg
nauczyciel
brak zdjecia
Data urodzenia 24 lipca 1828
Miejsce urodzenia Hohenmölsen
Data śmierci 30 listopada 1883
Miejsce śmierci Drezdno
Narodowość niemiecka

Friedrich Theodor Hugo Ilberg (1828-1883) - niemiecki nauczyciel gimnazjalny.

Życiorys

Friedrich Theodor Hugo Ilberg urodził się 24 lipca 1828 roku w Hohenmölsen koło Weißenfels, jako syn Königl. Preuss. Kreisgerichtsrat w Köllenda i Belgern. Początkowo nauki pobierał w domu, po czym od roku 1843 uczęszczał do pobliskiej Fürsten- und Landesschule w Pforta. Jego nauczyciele, w osobie rektora Karla Kirchnera, platonika Karla Steinharta, historyka literatury Augusta Kobersteina oraz epigrafika Karla Keila, mieli na niego zdecydowany wpływ. Był on na tyle poważy, że młody Ilberg w roku 1849 rozpoczął studia filologiczne i teologiczne na uniwersytecie w Halle, w tym trzy semestry u Gottfrieda Bernhardy i młodego docenta Heinricha Keila. Jesienią 1850 roku przeniósł się do Bonn, gdzie jego akademickimi nauczycielami byli Friedrich Wilhelm Ritschl, Friedrich Gottlieb Welcker, Christian August Brandis, Friedrich Christoph Dahlmann oraz młodzi docenci Karl Schaarschmidt i Jakob Bernays. Wspólnie z przyjacielem Theodorem Hugiem, który później został profesorem w Schaffhausen, otrzymał drugą akademicką nagrodę za opracowanie zadania konkursowego „Q. Ennii Annalium fragmenta emendentur illustrentur”. W roku 1852 ukończył studia zdając egzamin uprawniający go do nauczania w szkołach gimnazjalnych. Po czym przeniósł się do Berlina, gdzie w lutym 1853 roku został zatrudniony na roczny okres próbny w Friedrich-Wilhelmsgymnasium, którego ówczesnym dyrektorem był Ferdinand Ranke. Po trzech miesiącach otrzymał zaproszenie do objęcia stanowiska nauczyciela w Gimnazjum Mariackim w Szczecinie. W roku 1857 przeniósł się do Magdeburga, gdzie został zatrudniony jako filolog w Pädagogium zum Kloster Unser Lieben Frauen.

W roku 1861 został przeniesiony jako profesor do Grossherzoglichen Gymnasium w Weimarze. W kilka miesięcy później w kwietniu 1862 roku objął stanowisko w Gimnazjum w Zwickau. Po dziewięciu latach został minowany rektorem Fürsten- und Landesschule zu St. Afra w Miśni, a w roku 1874 nowo założonego Königliches Gymnasiums w Dreźnie. 29 stycznia 1875 roku otrzymał tytuł Schulrat (radca szkolny). W roku 1879 został minowany Geheimen Schulrat (tajny radca szkolny) i obok sprawowania godności rektora Königlichen Gymnasiums zu Dresden-Neustadt objął funkcję decernenta w Kulturministerium für Gymnasien.

Friedrich Theodor Hugo Ilberg zmarł 30 listopada 1883 roku w Dreźnie.

Rodzina

Friedrich Theodor Hugo Ilberg 1 października 1855 roku poślubił Klarę Weißwang z Schwarzenberga (Erzgebirge).

Publikacja (wybór)

  • Q. Ennii Annalium libri primi fragmenta emendata disposita illustrata. Bonnae: Formis Caroli Georgii [1852].
  • Exercitationes criticae. W: Programm des vereinigten Königl. und Stadtgymnasiums zu Stettin. Stettin: gedruckt bei F. Grade, H. G. Effenbarts Erbin 1855.
  • Bemerkungen zur Schwanen-Sage. Seiner Hochwürden Herrn Geheimen kirchen- und Schulrath Dr. theol. Gotthilf Ferdinand Döhner, Komthur des K. S. Verd.-Ordens und Ehrenbürger der Stadt Zwickau und Seiner Frau Gemahlin Henriette Friederike Döhner , geb. Caspari zu Ihrem Goldenen Hochzeitsfeste am 7. Aug. 1864. Gewidmet von dem Lehrercollegium des Zwickauer Gymnasiums. [Zwickau: Zueckler 1864].
  • Oratio in suscipiendo rectoris scholae regiae Afranae munere habita d. XVIII. m. Aprilis a. MDCCCLXXI. W: Jahresbericht über die Königliche Landesschule zu Meißen vom Juli 1870 bis Juli 1871. Meissen : gedruckt bei C. E. Klinkicht & Sohn 1871. s. 14-21.
  • Die bei der Bestattung des seligen Rectors Prof. Dr. Friedrich Franke und bei der Einführung seines Amtsnachfolgers gehaltenen Reden. W: Jahresberich über die Königliche Landesschule zu Meißen vom Juli 1870 bis Juli 1871. Meissen: gedruckt bei C. E. Klinkicht & Sohn 1871. s. 3-23.

Bibliografia

  • Friedrich Theodor Hugo Ilberg. Erinnerungen an sein Leben und Wirken. Für seine Freunde und Schüler zusammengestellt von Johannes Ilberg. Leipzig: Teubner 1885.
  • Sander, Ferdinand. Friedrich Theodor Hugo Ilberg. W: Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 50. Leipzig: Duncker & Humblot 1905, s. 743–745.