Józef Nieściór

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Józef Nieściór
bibliotekarz, duchowny katolicki
brak zdjecia
Data urodzenia 17 listopada 1927
Miejsce urodzenia Świnki
Data śmierci 19 lipca 1990
Miejsce śmierci Modliborzyce
Miejsce spoczynku Cmentarz parafialny w Modliborzycach
Narodowość polska


Józef Nieściór (1927-1990), bibliotekarz, ksiądz katolicki.

Życiorys

Józef Nieściór, 1951

Urodził się 17 listopada 1927 r. w miejscowości Świnki (pow. Janów Lubelski) w rodzinie chłopskiej. Jego rodzicami byli: Walenty i Rozalia (z d. Powęska) Nieściorowie. Szkołę podstawową ukończył w pobliskich Modliborzycach w 1944 r. W roku szkolnym 1944/45 prywatnie przygotowywał się do gimnazjum, które rozpoczął w Janowie Lubelskim, ale wkrótce przeniósł się do II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. J. Zamojskiego w Lublinie, gdzie najpierw zdał małą maturę, a następnie w 1949 r. złożył egzamin maturalny przed państwową Komisją Egzaminacyjną w Lublinie[1]. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie, a po dwóch latach (w 1951 r.) przeniósł się na studia na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Magisterium z zakresu filozofii praktycznej uzyskał w 1956 r.

Jozef Nieściór, ok. 1967

W poszukiwaniu pracy z mieszkaniem przybył na Pomorze Zachodnie. Został zatrudniony na stanowisku kierownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryfinie, gdzie pracował w okresie 1.08.1956-31.07.1967r., a następnie przeniósł się do Biblioteki Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Pracował tu w różnych działach do 30.09.1986 roku, kiedy złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z powodu złego stanu zdrowia.

Wrócił w swoje rodzinne strony. Podjął uzupełniające studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, po których został wyświęcony w 1988 r. na kapłana. Pełnił funkcję wikarego w miejscowości Bychawa (10.12.1988 – 19.07.1990). Zmarł nagle na zawał serca w dniu 19 lipca 1990 r. podczas odwiedzin u siostry, Stanisławy Szpyt, w Modliborzycach. Tam też został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Praca bibliotekarska

Po studiach, odpowiadając na apel dyrekcji WiMBP w Szczecinie, poszukującej do placówek bibliotecznych w województwie szczecińskim pracowników z wyższym wykształceniem, przyjechał do Szczecina. Otrzymał propozycję objęcia od 1 sierpnia 1956 r. funkcji kierowniczej w Gryfinie. By zdobyć kwalifikacje bibliotekarskie, od razu podjął naukę na drugim korespondencyjnym kursie dla pracowników bibliotek powszechnych (lata 1956-1957), który pozytywnie zakończył egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w dniu 15 czerwca 1958 r. Kierując PiMBP w Gryfinie współorganizował sieć bibliotek miejskich i wiejskich, a przy współpracy z władzami i placówkami terenowymi zakładał punkty biblioteczne, przyczyniając się do wzrostu czytelnictwa. W wyniku programowej weryfikacji kadrowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie rozwiązało z nim w dniu 31 lipca 1967 stosunek służbowy. Według opinii z 21 czerwca 1967 r., podpisanej przez zastępcę Inspektora Szkolnego ds. Kultury w Gryfinie, Wiktora Lewandowskiego  :„Józef Nieściór posiada pełne kwalifikacje ogólne i zawodowe. W okresie swej długoletniej pracy dał się poznać jako pracownik wartościowy, zdyscyplinowany, obowiązkowy i sumienny. Z nałożonych zadań i obowiązków jako kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wywiązywał się dobrze. Szczególne osiągnięcia w pracy osiągnął w okresie ostatnich dwóch lat. Postawa etyczno-moralna nie budzi zastrzeżeń. Do ujemnych stron można jedynie zaliczyć słabe zaangażowanie się w działalności społecznej. Stosunek służbowy rozwiązany został na skutek zmian kadrowych”.

Mimo tak wysokiej oceny pracy J.Nieściora o jego odwołaniu z funkcji kierowniczej zdecydował w istocie brak przynależności partyjnej. W tej trudnej sytuacji życiowej, w której znaleźli się też inni absolwenci KUL-u w województwie szczecińskim, pozbawieni pracy przez ówczesne władze, J.N. został przyjęty od 1 sierpnia 1967 r. przez dyrektora WiMBP w Szczecinie, Stanisława Badonia, jako starszy bibliotekarz do pracy w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym WiMBP. Do jego obowiązków należało gromadzenie informacji dotyczących rolnictwa oraz przygotowanie poradników bibliograficznych z tej dziedziny. Pracował także nad gromadzeniem materiałów do poradnika bibliograficznego o Pomorzu Szczecińskim.

W 1969 r. przyznano mu stanowisko kustosza. W 1970 r. przeszedł do Działu Instrukcyjno-Metodycznego, gdzie prowadził instruktaż i opiekę merytoryczną nad siecią informacyjną i rolniczą w bibliotekach województwa szczecińskiego, dobierając fachowo księgozbiór i literaturę do gabinetów, czytelni i kącików informacyjno-rolniczych. Do jego obowiązków należał też instruktaż i nadzór nad siecią bibliotek związkowych i szpitalnych. Równolegle prowadził cykliczny konkurs "Współzawodnictwo punktów bibliotecznych i bibliotek patronackich" oraz "Konkurs czytelnictwa książki rolniczej" w województwie szczecińskim. W lipcu 1973 r. został wydelegowany w celu obsługi czytelników wczasowych w Pobierowie. Za swą pracę został uhonorowany odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.

Pod koniec swojej pracy w WiMBP, zapadając na zdrowiu, przeszedł w 1982 r. do Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, gdzie w Oddziale Egzemplarza Obowiązkowego prowadził rejestr wpływów EOR [Egzemplarz Obowiązkowy Regionalny], zajmował się reklamacjami w drukarniach i u wydawców, sprawdzając pozycje wydane (na podstawie Przewodnika Bibliograficznego) i wysyłając ponaglenia do wydawców, którzy dotąd nie nadesłali opublikowanych książek. Meliorował kartoteki druków ciągłych, sprawdzał listy wymiany bibliotecznej, konfrontując ją z katalogiem biblioteki.

Ostatni dzień pracy w WiMBP w Szczecinie, 30 września 1986

Stale podnosił swoją znajomość języków: angielskiego i francuskiego. W 1986 r. otrzymał stanowisko starszego kustosza. W dniu 30 września 1986 r. zrezygnował z pracy z powodu złego stanu zdrowia.

Kapłaństwo

Życiorys, KUL 1986

W czasie swego pobytu w Szczecinie, zaangażowany w życie Kościoła, współdziałał w utworzeniu Szczecińskiego Klubu Katolików, tworząc jego bibliotekę oraz aktywnie organizując bibliotekę i czytelnię przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli, prowadzonym przez o.o. Jezuitów w Szczecinie. Gdy zaczął chorować, postanowił zrealizować swoje powołanie.

Po rezygnacji z pracy w WiMBP w 1986 r. wrócił w swoje rodzinne strony. Za zgodą abp. Bolesława Pylaka (1921-2019), Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przyjęto go na uzupełniające studia teologiczne na KUL, po których został w 1988 r. wyświęcony na kapłana.

Utrzymywał stałe kontakty ze środowiskiem bibliotekarzy szczecińskich, dla których odprawił w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli specjalną mszę prymicyjną. Pełnił (1988–1990) funkcję wikarego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w miejscowości Bychawa.

W listach do Józefy Zakrzewskiej (1937-2021), swojej kierowniczki w Oddziale Egzemplarza Obowiązkowego w WiMBP w Szczecinie, pisał o obowiązkach kapłańskich, o kłopotach ze zdrowiem, o uczestnictwie w koncertach. Według opinii wiernych, będąc kapłanem, okazał się mądrym i odpowiedzialnym przewodnikiem duchowym, szczególnie dla ludzi z problemami i konfliktami rodzinnymi.

Przypisy

 1. W odręcznie sporządzonym życiorysie (w 1986 r.) J.N. podał, że maturę zdał w 1949 r. jako ekstern w Szczecinie.


Publikacje

 • Książki dla rolników. Poradnik bibliograficzny nr 5. Poradnik bibliograficzny WiMBP nr 8. Szczecin 1971;
 • Książki dla rolników. Poradnik bibliograficzny nr 6/7. Poradnik bibliograficzny WiMBP nr 9/10. Szczecin 1973.

Współautorstwo

 • Pomorze Szczecińskie. Poradnik bibliograficzny. Red. S. Krzywicki. Oprac. A.Chylińska, E.Ferginn, W.Kowalczyk, L.Milewska, J.Nieściór, J.Pietrzykowska. Szczecin: WiMBP 1970.

Odznaczenia

 • 1972 - Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”;
 • 1973 - Odznaka „Gryf Pomorski”.

Bibliografia

 • Archiwum Zakładowe Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Akta personalne Józefa Nieściora, sygn.1186;
 • Bibliografia działalności piśmienniczej bibliotekarzy Szczecina 1945-1975. Oprac. Tadeusz Cieślak. Szczecin 1978;
 • Bibliografia działalności piśmienniczej bibliotekarzy Szczecina 1976-1985. Oprac. Tadeusz Cieślak. Szczecin 1980;
 • Maruszczak Stanisław, Nieściór Józef [hasło z fot.] [w:] Encyklopedia Szczecina. Suplement 2. Szczecin 2007, s.198;
 • Maruszczak Stanisław, Nieściór Józef [hasło] [w:] Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement IV. Warszawa 2016, s.175.Logo pomeranica.jpg
Autorzy opracowania: Cecylia Judek i Stanisław Maruszczak