Jan Bolewski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jan Bolewski
dziennikarz radiowy, publicysta
Data urodzenia 20 czerwca 1908
Miejsce urodzenia Kamienskoje
Data śmierci nieznana
Miejsce śmierci nieznaneJan Bolewski (1908-data nieznana) – dziennikarz radiowy, publicysta

Życiorys

Jan Bolewski urodził się 20 czerwca 1908 roku we wsi Kamienskoje (obecnie Ukraina). Studiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. W latach 1934-1939 pracował jako dziennikarz w Polskiej Agencji Telegraficznej w Gdyni, Warszawie i w Krakowie.

W czasie II wojny światowej był jeńcem oflagu II C w Woldenbergu (obecnie Dobiegniew).

W latach 1945-1946 pracował w katowickim oddziale Polskiej Agencji Prasowej (PAP).

Od marca 1946 roku w Szcze­cinie. Tu organizował oddział PAP, którego został kierownikiem. W kwietniu tego samego roku relacjonował przebieg I Ogólnopolskiego Zlotu Młodzieży Trzymamy straż nad Odrą. Ze względu na problemy techniczne połączenia Szczecina z resztą kraju, wykorzystał do tego sieć telefonii kolejowej. Relacje z uroczystości nadawał z budynku szczecińskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych do Ministerstwa Komunikacji w Warszawie, skąd przekazywano je do siedziby PAP.

Od 1 grudnia 1949 roku pracował w rozgłośni Polskiego Radia, gdzie został zatrudniony był w Redakcji Publicystyczno-Informacyjnej. Ze względu na swój przedwojenny, „niezgodny” z obowiązującymi dyrektywami politycznymi życiorys, wielokrotnie poddawany był kontroli ówczesnych władz partyjnych. Początkowo oceny wypadały pozytywnie. W jednym ze sprawozdań z 1951 roku pisano: Wysiłek jaki wkłada, aby dotrzymać kroku aktualnym zagadnieniom i zrozumieć istotę politycznych i społecznych przemian jest znaczny. Mimo wieloletniego i bogatego doświadczenia dziennikarskiego, w 1953 roku uznano jednak, że jako dziennikarz nie umie wyzbyć się do końca obcych ideologicznie obciążeń. Na wniosek dyrekcji rozgłośni został przeniesiony do innej redakcji. Zmianę posady uzasadniono lepszymi warunkami i spokojniejszym charakterem pracy. Krótko kierował Redakcją Wiejską. Później przeszedł do Redakcji Audycji Społeczno-Oświatowych, gdzie pracował do 31 lipca 1954 roku. Z pracy zrezygnował ze względów finansowych. Wraz z przeniesieniem do innego działu dziennikarzowi znacznie obniżono pobory, mimo wcześniejszych obietnic utrzymania tej samej gaży.

Po odejściu z radia związał się z redakcją „Kuriera Szczecińskiego”. Zajmował się tematyką miejską (budownictwo, szkolnictwo, działalność urzędów) oraz historią Pomorza Zachodniego (archeologia). W latach sześćdziesiątych prowadził archiwum prasowe. W 1965 roku, w 4 numerze krakowskich „Zeszytów Prasoznawczych”, zabrał głos na temat kluczowej roli archiwów redakcyjnych dla warsztatu dziennikarskiego. Na początku lat siedemdziesiątych podjął współpracę z miesięcznikiem społeczno-kulturalnym „Spojrzenia”, w którym prowadził rubrykę Bibliofilskie ścieżki.

Pełnił wiele funkcji społecznych. Był wieloletnim przewodniczącym Okręgowej Komisji Związku Zawodowego Pracowników Książki i Prasy. W 1946 roku wstąpił do Związku Zawodowego Dziennikarzy, który w 1951 roku przekształcono w Szczeciński Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W stowarzyszeniu tym piastował stanowisko sekretarza.

Data i miejsce śmierci Jana Bolewskiego nie są znane.Audycje radiowe (wybór)

 • 1950Lista pijaków (do serwisu informacyjnego Dziennik Szczeciński)
 • 1950Kułak w potrzasku (do serwisu informacyjnego Dziennik Szczeciński)
 • 1952Odwiedzamy sklepy konfekcyjne (reportaż o działalności placówek MHD)Artykuły w prasie (wybór)

 • 1954Tysiące nowych podręczników w księgarniach. Z kupnem nie ma kłopotów, „Kurier Szczeciński” 1954 nr 185, s. 6
 • 1955Ustalić obowiązujące normy powierzchni biurowej dla instytucji i urzędów, „Kurier Szczeciński” 1955 nr 19, s. 5
 • 1955Ciasna uliczka szczecińskiego szkolnictwa, „Kurier Szczeciński” 1955 nr 244, s. 4
 • 1956Od sesji Woj. RN minęło wiele miesięcy, a sprawa tłoku w szkołach podstawowych nadal nie rozwiązana, „Kurier Szczeciński” 1956 nr 18, s. 3
 • 1956Bezludne gromady Chrząszczewo i Boniewice na wyspie Chrząszczewskiej w pow. kamieńskim oczekują na osadników, „Kurier Szczeciński” 1956 nr 64, s. 4
 • 1956Na marginesie sesji MRN. Gorąca dyskusja radnych o szkolnictwie, „Kurier Szczeciński” 1956 nr 97, s. 6
 • 1956Gdy cyfry mówią prawdę... Papierkowe remonty, „Kurier Szczeciński” 1956 nr 122, s. 4
 • 1956Szczecińska posucha. Woda to nie powietrze, a potrzebna jak powietrze do życia..., „Kurier Szczeciński” 1956 nr 136, s. 4
 • 1956Są jeszcze rezerwy mieszkaniowe. Wniosek radnego Wojdańskiego wart rzetelnego przemyślenia, „Kurier Szczeciński” 1956 nr 140, s. 4
 • 1956Rozstajne drogi szczecińskiego budownictwa. Fabryka domów mieszkalnych może budować trzy razy szybciej niż budownictwo tradycyjne, „Kurier Szczeciński” 1956 nr 144, s. 6
 • 1956Nie przeszła jeszcze przez rubikon, „Kurier Szczeciński” 1956 nr 153, s. 4
 • 1956Dwie nowe tabliczki na domu mieszkalnym..., „Kurier Szczeciński” 1956 nr 161, s. 6
 • 1956Nie pozwólmy, by w Szczecinie marnowała się cegła, „Kurier Szczeciński” 1956 nr 198, s. 5
 • 1956Domki z prefabrykatów możnaby już budować, ale... sprzętu do fabrykacji nie zastąpią obiecanki, „Kurier Szczeciński” 1956 nr 200, s. 3
 • 1957Domki, „Kurier Szczeciński” 1957 nr 26, s. 1
 • 19574 samochody z Prez. Woj. RN zostały sprzedane zgodnie z przepisami, „Kurier Szczeciński” 1957 nr 40, s. 1-2
 • 1957Gdzie się podziało 16 milionów złotych? czyli jak wygląda gospodarka zakładów przemysłu terenowego, „Kurier Szczeciński” 1957 nr 40, s. 4
 • 1957Sesja budżetowa, „Kurier Szczeciński” 1957 nr 45, s. 1
 • 1957Przedwiośnie w zakładach szczecińskiego przemysłu terenowego. Choć niedobory trzeba pokryć - poprawa widoczna, „Kurier Szczeciński” 1957 nr 65, s. 4
 • 1957Najruchliwszym punktem Szczecina będzie szeroka na 32 metry ul. Jaromira, „Kurier Szczeciński” 1957 nr 81, s. 1
 • 1957Likwidacja komisji morskiej Woj. RN, „Kurier Szczeciński” 1957 nr 87, s. 4
 • 1957Budżet miasta na rok 1957 w wysokości 260 mln. 908 tys. 530 zł zatwierdzony, „Kurier Szczeciński” 1957 nr 89, s. 1
 • 1958Przyczynki do przedzjazdowej dyskusji. Chcielibyśmy wiedzieć, co będzie nowego za tydzień lub dwa w Szczecinie, „Kurier Szczeciński” 1958 nr 280, s. 3
 • 1960Polskie Towarzystwo Archeologiczne w przededniu Tysiąclecia. Z dziejów Szczecina 1960 nr 57, s. 2
 • 1960Pierwsza „zielona niedziela” w zalesianiu województwa, „Kurier Szczeciński” 1960 nr 78, s. 4
 • 1960Trzy pomysły szczecińskie, do których przyznają się inne miasta, „Kurier Szczeciński” 1960 nr 85, s. 6
 • 1960Miecz średniowieczny znaleziono w powiecie gryfińskim, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 105, s. 4
 • 1960Cmentarzysko i ślady osiedla sprzed 1700 lat odkryto w Dziedzicach pod Barlinkiem, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 121, s. 1
 • 1960Tajemnica grobów popielnicowych nierozszyfrowana, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 124, s. 3
 • 1960Fenoli coraz mniej. Nowy kłopot - sole, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 129, s. 5
 • 1960Zielony listek „Włóczykijów” robi karierę w szczecińskich zakładach pracy, 1960 nr 137, s. 1, 4
 • 1960O powiązanie drobnej wytwórczości z potrzebami portu i żeglugi. Pokaz produkcji szczecińskiego przemysłu terenowego i spółdzielczości pracy, „Kurier Szczeciński” 1960 nr 143, s. 2
 • 1960Ustalono granice grodu szczecińskiego i siedziby Warcisława w Kamieniu sprzed 1000 lat, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 145, s. 3
 • 1960Precyzyjna waga z IX w. odnaleziona w wykopie na rynku Warzywnym w Szczecinie, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 180, s. 1
 • 1960W Puszczy Wkrzańskiej nad Głębokiem mieszkali nasi praojcowie, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 195, s. 3
 • 1960Wolin przed tysiącem lat. Wilcze doły i ostrokoły strzegły miasta, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 196, s. 3
 • 1960Czyżby średniowieczne cmentarzysko?, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 198, s. 5
 • 1960„Wyścig” zakończony. Stutysięczny niemowlak Szczecina nazywa się Jan Stefan Włodarczyk, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 219, s. 1
 • 1960Skansen na Podzamczu. Projekt archeologów i architektów, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 281, s. 3
 • 1960Przed 1000 lat wykuwano w Szczecinie ozdoby dla kobiet, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 282, s. 3
 • 1960Archeologiczne znaleziska na polach Mieczysława Cabajar. „Kurier” na tropach kultury grzebykowo-dołkowej, „Kurier Szczeciński” nr 1960 nr 287, s. 3
 • 1965Archiwum redakcyjne , „Zeszyty Prasoznawcze” 1965 nr 4
 • 1973Bibliofilskie ścieżki, „Spojrzenia” 1973 nr 4, s. 24
 • 1974Bibliofilskie ścieżki, „Spojrzenia” 1974 nr 2, s. 26
 • 1974Bibliofilskie ścieżki, „Spojrzenia” 1974 nr 3, s. 23
 • 1983Notatnik - liliput, „Morze i Ziemia” 1983 nr 50, s. 9
 • 1983Notatnik - liliput, „Morze i Ziemia” 1983 nr 51-52, s. 20-21Nagrody i wyróżnienia

 • 1975 – wpis do Księgi „Zasłużony dla Ziemi Szczecińskiej” za długoletnią rzetelną pracę zawodową i zasługi dla dziennikarstwa polskiego na Pomorzu Zachodnim oraz za aktywną pracę społecznąOdznaczeniaBibliografia

 • Fikcja czy rzeczywistość? Wybór audycji Polskiego Radia Szczecin z lat 1946-1989 (oprac. Paweł Szulc), IPN, Szczecin 2009
 • Paweł Szulc, Zniewolony eter. Polskie Radio Szczecin w latach 1945-1989, IPN, Szczecin 2012
 • Jaromir Trygław, Jan Bolewski, „Kurier Szczeciński” 1965 nr 43, s. 4IES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz