Jan Kuriata

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jan Kuriata
żołnierz
Data urodzenia 17 grudnia 1931
Miejsce urodzenia Woronówka
Narodowość polska


Jan Kuriata (1931- ) - gen. bryg., zawodowy oficer Wojska Polskiego. Dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

Życiorys

Jan Kuriata urodził się 17 grudnia 1931 roku we Woronówce (gmina Ludwipol, pow. kostopolski na Wołyniu). Syn Gracjana i Marceli. Rodzina uciekła przed Ukraińską Powstańczą Armią i w sierpniu 1945 r. osiedliła się na Dolnym Śląsku. Początkowo Kuriata pracował w gospodarstwie rodziców. Po maturze rozpoczął studia zaoczne w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, które przerwał.

Służbę wojskową rozpoczął jako elew szkoły podoficerskiej przy Wyższej Szkole Piechoty w Rembertowie w roku 1951. W roku następnym został podchorążym w Oficerskiej Szkole Piechoty nr 2 w Jeleniej Górze. Po jej ukończeniu odbył roczny Kurs Rozpoznawczy w Zarządzie II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W roku 1954 został pomocnikiem szefa sztabu ds. rozpoznawczych 12. Pułku Piechoty z 5. Dywizji Piechoty, następnie dowódcą kompanii rozpoznawczej i pomocnikiem szefa sztabu w 25. Batalionie Rozpoznawczym 4. Dywizji Zmechanizowanej. W roku 1965 ukończył Akademię Sztabu Generalnego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Rembertowie i został skierowany do pracy w Zarządzie II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a potem w sztabie Śląskiego Okręgu Wojskowego na stanowisku pomocnika i starszego pomocnika szefa wydziału w Oddziale I Operacyjnym. W roku 1971 został szefem sztabu - zastępcą dowódcy, a następnie dowódcą 25. Pułku Zmechanizowanego.

W roku 1975 ukończył moskiewską Akademię Wojskową Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRS im. Woroszyłowa i został szefem sztabu - zastępcą dowódcy 4. Dywizji Zmechanizowanej w Krośnie Odrzańskim. W latach 1977-1978 kierował Oddziałem I Operacyjnym Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.

Od 24 lipca 1978 do 22 września 1980 roku dowodził 12 Dywizją Zmechanizowaną im. Armii Ludowej w Szczecinie. Dywizja została nagrodzona przez Ministra Obrony Narodowej medalem „Za Osiągnięcia w Służbie Wojskowej”.

9 października 1980 roku awansował na generała brygady. W październiku roku 1980 został szefem sztabu - zastępcą dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, a w maju 1983 roku szefem sztabu - zastępcą dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Delegat na VIII zjazd PZPR. 19 października 1984 roku objął dowodzenie Śląskim Okręgiem Wojskowym we Wrocławiu, 26 września 1985 roku awansował na stopień generała dywizji. Ukończył dwumiesięczny Kurs Strategiczny w moskiewskiej Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRS im. Woroszyłowa.

W październiku 1987 roku został dowódcą Warszawskiego Okręgu Wojskowego. 4 listopada 1989 roku objął stanowisko Głównego Kwatermistrza Wojska Polskiego. 14 lutego 1990 roku prezydent Wojciech Jaruzelski powołał go w skład Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa.

Służbę wojskową zakończył 23 października 1992 roku przechodząc w stan spoczynku. Od 13 października był cywilnym podsekretarzem stanu ds. uzbrojenia i infrastruktury wojskowej w randze wiceministra w rządach Hanny Suchockiej, Waldemara Pawlaka i Józefa Oleksego, powołanym przez min. Janusza Onyszkiewicza. 10 lutego 1995 roku Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Bogusław Liberadzki powołał go na członka Rady do Spraw Autostrad. 16 kwietnia 1996 roku odszedł z funkcji ministerialnej na własną prośbę na emeryturę.

Odznaczenia

Jan Kuriata został odznaczony m. in.:

  • Orderem Sztandaru Pracy II klasy
  • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

Bibliografia

  • Faszcza, Dariusz. Dowódcy 12 Dywizji Piechoty / Zmechanizowanej 1919-2008. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Pogranicze [etc.], 2009.
  • Faszcza, Dariusz. 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana : 70 lat służby na Pomorzu Zachodnim (1945-2015). Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.
  • Królikowski, Janusz. Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943-1990. T. 2 (I-M). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Szymon Bursewicz