Janusz Mieczkowski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Janusz Mieczkowski
historyk, politolog
Tytuły i nagrody dr hab., prof. US
Narodowość polska


Janusz Mieczkowski – historyk, politolog

Życiorys

Doktorat z zakresu historii obronił na Uniwersytecie Szczecińskim w 1993 roku. W 2008 roku uzyskał habilitację z zakresu nauk o polityce na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2009 roku profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik Zakładu Dziejów Najnowszych i Polityki Etnicznej IPiE US, redaktor naczelny "Zeszytów Naukowych US Acta Politica”, przewodniczący Okręgowego Komitetu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół polityki etnicznej i wyznaniowej, historii nacjonalizmów oraz komunikacji społecznej.

Publikacje (wybór)

Książki

 • 1994Żydzi, Niemcy i Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Liczba, położenie i działalność polityczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 1998Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945-1997, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Polsce, Oddział w Szczecinie, Szczecin
 • 1998Wybrane problemy narodowościowe, Marek Czerwiński, Janusz Mieczkowski, Andrzej Wojtaszek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 2003Stosunki wyznaniowe i etniczne w Polsce, Marzenna Giedrojć, Małgorzata Mieczkowska, Janusz Mieczkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 2007Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w polityce państwa polskiego od 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 2010 - Topografia pamięci. 60 lat działalności szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Album, wybór i opracowanie Róża Król i Janusz Mieczkowski, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Polsce, Oddział w Szczecinie, Szczecin.
 • 2016Na straży ukraińskiej kultury. 25 lat szczecińskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce, Dorota Kowalewska, Janusz Mieczkowski, Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie, Szczecin
 • 2016Pomiędzy zróżnicowaniem a unifikacją. Informator o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz społeczności z językiem regionalnym w województwie zachodniopomorskim, Dorota Kowalewska, Małgorzata Mieczkowska, Janusz Mieczkowski, Zapol, Szczecin

Artykuły

 • Zarys dziejów organizacji i instytucji mniejszości niemieckiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1994. W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 185. Acta Politica., 1997, nr 8, s. 141-150
 • Żydzi w Szczecinie na przestrzeni wieków. W: Wędrowiec Zachodniopomorski., 2001, nr 1, s. 30-33
 • Problematyka etniczna w procesie kształcenia studentów politologii / Giedrojć Marzenna, Mieczkowski Janusz. W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 231. Acta Politica., 1998, nr 11, s. 145-151
 • Problematyka etniczna w procesie kształcenia studentów politologii , Giedrojć Marzena, Ruszkowski Janusz. W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Acta Politica, (1998), nr 11, s. 145-152
 • Proces transformacji prasy mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku. W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 354. Acta Politica., 2003, nr 15, s. 123-146
 • Protection of Ethnic and National Minorities and the Problem of Ethnic Conflict. W: Studia Ethnica, 1996, nr 1
 • Szczecińscy Ukraińcy. W: Kronika Szczecina, (1997), nr 16, s. 101-108
 • Szkolnictwo dla dzieci i młodzieży niemieckiej na Pomorzu Zachodnim po drugiej wojnie światowej. W: Przegląd Zachodniopomorski, 1996, z. 3, s. 115-128
 • Tożsamość etniczna a życie religijne : przypadek mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim. W: Eastern Review, 1998, t. 3
 • Ukraińcy w Polsce pod koniec XX wieku. W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 312. Acta Politica., 2001, nr 14, s. 167-180
 • Nowe tendencje w badaniach szczecińskich politologów. W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Acta Politica., 1999, nr 12
 • O polityce wyznaniowej i życiu religijnym mniejszości narodowych na Pomorzu Zachodnim (w odpowiedzi na polemikę Henryka Kołodziejka). W: Przegląd Zachodniopomorski, 1998, nr 1
 • Ogólnożydowska Organizacja Harcerska w Polsce : autonomiczna sekcja Związku Harcerstwa Polskiego (1948-1950). W: Harcerstwo., 1992, nr 4/5, s. 38-41
 • Organizacje mniejszości niemieckiej na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej = Die Organisationen der deutschen Minderheit in Westpommern nach dem Zweiten Weltkrieg. W: Transodra : Polsko-Niemiecki Biuletyn Informacyjny., 1995, nr 10-11, s. 73-78
 • Początki nauczania języka ukraińskiego na terenie województwa szczecińskiego w latach 1952-1956. W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 117. Acta Politica, 1992, nr 6, s. 29-37
 • Polityka wobec mniejszości narodowych we współczesnej Polsce. W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Acta Politica, (1998), nr 11, s. 119-135
 • Prasa szczecińska o Łużycach. W: Zeszyty Łużyckie, 1997, nr 19
 • Ludność żydowska w Polsce w latach 1945-1949 : zarys problematyki. W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 68. Acta Politica, 1991, nr 4, s. 82-94
 • Łużyce i Serbołużyczanie : konferencja sorabistyczna w Ochli koło Zielonej Góry / Giedrojć Marzenna, Mieczkowski Janusz. W: Przegląd Uniwersytecki., 1996, nr 4-6, s. 11
 • Media mniejszości w procesach komunikowania społecznego : doświadczenia z terenu zachodnich województw Polski. W: Rocznik Lubuski., 2012, t. 38 cz. 1, s. 119-134
 • Międzynarodowa Szkoła Letnia "The Bright Side of the Balkans: Mutuality in a common Future", Ohryd (Macedonia), 7-26 czerwca 1999 roku. W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 283. Acta Politica., 2000, nr 13, s.237-238
 • Mniejszości narodowe w Polsce a partie etniczne : możliwości i bariery. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818 ; nr 815. Acta Politica, 2014, nr 27, s. 179-189
 • Mniejszość niemiecka na Pomorzu Zachodnim w świetle relacji "Schlesisches Wochenblatt". W: Acta Politica, 2007 nr 19, s. 139
 • Etniczność w wyborach samorządowych 2014 roku : szkic zagadnienia. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818 ; nr 889. Acta Politica., 2015, nr 34, s. 49-58
 • Federacyjna Unia Europejskich Grup Etnicznych - geneza i założenia. W: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 283. Acta Politica., 2000, nr 13.
 • Implikacje realizacji ochrony praw mniejszości w wymiarze krajowym i regionalnym (zachodniopomorskim). W: Acta Politica Polonica., 2017, nr 4 (42), s. 117-123
 • Języki mniejszości narodowych i etnicznych a rzeczywistość polityczna. W: Acta Politica, 2006 nr 18, s. 83
 • Juden in der sozialen Landschaft Westpommerns seit 1945 : zum Stand der Forschungen über eine Minderheit. W: Zeitgeschichte Regional : Mitteilungen aus Mecklenburg-Vorpommern, 2015, SH. 6, S. 47-63
 • Litwini na Pomorzu Zachodnim. W: Wędrowiec Zachodniopomorski., 2001, nr 2, s. 21
 • Losy cmentarza żydowskiego w Szczecinie. W: Słowo Żydowskie, 1996, nr 19
 • Determinanty procesu przeobrażeń prasy mniejszości narodowych po 1989 roku. Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym, (17 kwiet. 2002)
 • Dzieje żydowskiej szkoły im. Icchaka Lejba Pereca w Szczecinie / Bartczak Anna, Mieczkowski Janusz. W: Przegląd Zachodniopomorski., 1996, z. 2, s. 143-167
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Krzysztof Lichtblau